Förslag om ändrade föreskrifter

29 aug 2014 07:28 #1 av Mats Jonsson
Nuvarande föreskrifter om behörighet för elinstallatörer har en bestämmelse som innebär att den som söker behörighet inte får åberopa en utbildning som är äldre än 15 år. Elsäkerhetsverket gör nu bedömningen att konsekvenserna av denna bestämmelse inte står i proportion till syftet med regeln. Verket föreslår att denna bestämmelse ändras den 1 november. Vi får väl se vad det slutligen blir men sannolikt blir det nog som verket önskar.

Systemet med överinseende medför att det finns personer som har erforderlig utbildning och praktik, men som avvaktar med att söka behörighet, eftersom behörigheten inte är nödvändig för att utföra de aktuella arbetsuppgifter som personerna har.

Om mer än 15 år går från det att den sista utbildningen avslutades kan behörighet inte längre meddelas. Motivet till denna regel har i huvudsak varit att möjliggöra Elsäkerhetsverkets prövning av om åberopad utbildning uppfyller kraven i föreskrifterna. Detta innebär att yrkesmän som har erforderlig kompetens nekas behörighet endast av det skäl att det gått mer än 15 år sedan utbildningen avslutades. Enda möjligheten att erhålla behörighet för dessa personer är att bekosta och genomgå utbildning på nytt.

Därav avser Elsäkerhetsverket att ändra föreskrifterna.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 aug 2014 08:01 #2 av Joel Ingolf
Det låter ju onekligen rimligt att ändra på detta.

Nu vet jag inte hur många personer som drabbas av den nuvarande lydelsen, men man kan väl anta att det är så pass få att verket skulle kunna göra en bedömning i varje enskilt fall istället för att kategoriskt avfärda de stackare som väntat för länge...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 sep 2014 14:22 #3 av Michell Andersson
När man läser remissen så verkar det relativt vettigt. Att inte utfärda behörighet för någon med anledningen att deras utbildning är mer än 15 år gammal enkom känns ju lite smalt. Speciellt eftersom inte särskilt mycket hänt gällande naturens lagar.

Värre är ju att man kan ta ut en behörighet och inte jobba som installatör på 30 år för att sedan fortsätta igen med samma behörighet, under förutsättning att man förnyat den om så krävs.

Positivt är att de faktiskt går in och följer upp föreskrifternas praktiska innebörd.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 sep 2014 16:53 #4 av Mats Jonsson

Michell Andersson skrev: Positivt är att de faktiskt går in och följer upp föreskrifternas praktiska innebörd.


Du är så snäll mot myndigheten Michell. Bestämmelsen infördes i ELSÄK-FS 2010:4 som utkom från trycket den 9 juli 2010, men trädde ikraft först 1 januari 2013. Vi var många som diskuterade om denna bestämmelse verkligen var relevant men myndigheten framhärdade att bestämmelsen var viktig. Man hade alltså 2,5 år på sig att se vilka effekter bestämmelsen skulle få. Myndigheten hade också gjort en konsekvensutredning om effekterna av 15 års-regeln.

Det har nu gått ett år och åtta månader. Flera personer har nu kostad på sig en ny utbildning med kosdnader upp till ett par hundratusen per person.

Personligen ifrågasätter jag starkt Elsäkerhetsverkets konsekvensutredningar. Det förvånar mig att EIO inte reagerar på myndighetens vårdslösa agerande.

Mats Jonsson, Eltrygg MIljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.052 sekunder

Senaste foruminlägg