Artiklar

 

I många fall ställs man inför alternativet att utöka en grupp i bostäder från enfas till tvåfas eller trefas för att mata belysning och uttag för allmänbruk. Detta pga brist på infällda rör i befintlig byggnad eller för att minska antalet kablar eller rör. Det finns delade meningar om trefasgrupper av detta slag vilket har diskuterats livligt [fluxio]. Men väl utfört finns väldigt lite att diskutera. Frågorna uppstår främst när en befintlig grupp ska göras om till trefas.

 

KabelTreFas

Senaste foruminlägg