1V mellan nolla och jord, varför/spelar det någon roll?

09 jul 2015 16:35 #1 av Mollan
Jag är på ett lägenhetsbygge och provar just nu av alla lägenheter. Och i det senaste huset jag provar av får jag då och då mätvärdet 1V mellan jord och nolla (30% av uttagen kanske). Har även meggat, kontinutetsprovat jorden och kört jordfelsbrytartest. Märkte i något badrum jag var i att när jag slog av en av de två lamporna sjönk det till noll, vilken som av dem. Det var bara för den gruppen eller ett visst uttag under brytare det påverkade dock.

Är det ett normalt värde?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 jul 2015 17:46 - 10 jul 2015 04:57 #2 av Michell Andersson
När du belastar neutralledaren så uppstår ett motsvarande spänningsfall. Med din multimeter så mäter du då mellan en belastad, neutralledaren för gruppen, och en obelastad, jordledaren för gruppen, ledare. Om neutralledaren är obelastad så försvinner spänningsfallet. Spänningsfallet är en indikation på motståndet i den specifika belastade ledaren från den gemensamma punkt mellan ledarna, skenorna i centralen eller i serviscentralen eller kanske till och med ute i kabelskåpet, till den punkt du mäter i. Har du samma spänningsfall i fasledaren så torde det vara normalt. Alltså med samma belastning som i ditt exempel men vid central så ska du mäta upp kanske 230V mellan fas och jord och ute i gruppen (230V minus motsvarande spänningsfall som var ca 1V) 229V mellan fas och jord. Om du inte har motsvarande spänningsfall ska du se över anslutningarna för neutralledaren fram till den punkt där du särar på nolla och jord. Troligtvis är det helt normalt dock och spänningsfallet du kan mäta upp ökar med ledningslängden. Hur långa är ledningarna och vad är dimensionen på gruppen, 1,5mm2? Hur många watt var lasten på? Med dessa data kan man komma fram till ett förväntat spänningsfall och sedan jämföra.

EDIT: Har gjort en grov skattning beräkningsmässigt och 1V i en gruppledning med 1,5mm2-ledare vilken är 20m lång uppstår ungefär vid en belastning på 4A, ekvivalent med ca 900W enfas. Kan belastningen varit kring detta i gruppen? Är gruppen kortare så behövs en större last för motsvarande spänningsfall.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 jul 2015 20:45 #3 av Torbjörn Forsman
Om det är flera likadana hus och spänningsskillnaden bara uppstår i ett av dem så bör man nog inte släppa det hela ifrån sig som ett "mätfel" eller "tillfällighet", utan försöka hitta orsaken till problemet.

Kan man se något sammanhang, t ex att de 30 % av uttagen som har spänning på nollan ligger på samma fas, eller att de finns i lägenheter i en viss del av huset?

En sak jag spontant skulle kunna gissa på är spänningsfall över nollan i JFB, ibland kan det bli ett ganska stort spänningsfall över oxiderade kontakter vid mycket låg ström (säg något hundratal mA motsvarande någon enstaka lågenergilampa), medan spänningsfallet blir försumbart vid högre strömmar. Det är ju lätt gjort att koppla multimeterns ena pol till PEN och sedan gå vidare utåt nollan, mäta på ena och andra sidan JFB, på nollskenan osv osv, tills man hittar spänningsskillnaden.
Man kan också prova att helt enkelt motionera JFB 10 gånger och sen kolla om spänningsfallet är detsamma som innan.

Om du har tillgång till oscilloskop, så kolla kurvformen på spänningen mellan nolla och PE. Det kan vara intressant om kurvformen avviker mycket från såväl sinus som från aktuell kurvform hos strömmen genom nollan.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 jul 2015 20:43 #4 av Mollan
Tackar för väl utförda svar och skall fortsätta undersöka efter semestern!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.050 sekunder

Senaste foruminlägg