Ska starta eget, krav på utbildning för dom anställda?

07 maj 2016 15:53 #1 av Robin Forslöv
Har jobbat som elmontör i snart 10 år, läser Allmän Behörighet och ska starta eget i höst. Jag kommer jobba med lågspänning upp till upp till 1500V.

Det jag undrar är vilken utbildning som krävs på mina anställda, måste dom ha bb1 eller kan man jobba utan fullständig elutbildning om jag tar ansvar för jobben som behörig elektriker?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2016 17:23 #2 av Stefan Ericson
Om du anställer någon som lägerr spänning på en hane i ett CE utag, och en inspektör från elsäkerhetsverket får syn på det, så är det din behörighet, som försvinner. Det är du sombställer krav på dina anställda. Om en förtagsledning ställer ett krav om kundskap, så kommer det att uppfyllas till slut.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2016 20:57 #3 av Ronnie Lidström
Lagmässigt finns det inga speciella krav. Däremot så kommer facket att sparka bakut om du anställer outbildade från gatan för att utföra elinstallationer ;)

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2016 03:43 #4 av Robin Forslöv
Till saken hör att jag tänkt anställa min bror som inte gått ellinjen. Så undrar då om han måste läsa in bb1 på distans eller om jag kan lära upp honom själv. Sen kan han ju bläddra i mina böcker. Var mest om han måste ha godkända ämnen i ellära och så vidare.

Det är väl egentligen bara honom jag tänkt göra ett undantag för om det går, annars vill jag självklart att dom har några års erfarenhet och betyg från gymnasiet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2016 07:03 #5 av Stefan Ericson
Robin, det ställer lite krav på dig som lärare. Se till att han vet vad den gulgröna är tillför och hur hårt skruvar ska dras. Dessutom är det bra om han kan mäta om det är spänning på eller inte. Och gå igenom misstag man aldrig gör om, enda skyddet är att utbilda så att det inte händer. Även hur man jobbar, med knutna nävar, inga metall ringar eller halskjedjor och dyligt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2016 12:39 - 08 maj 2016 12:40 #6 av Robin Forslöv
Jag kommer se till att han får rätt och fullständig utbildning på sikt men tanken att anställa min bror var något som slog mig precis. Så det vore praktiskt om jag kunde anställa honom så kan han studera på kvällar vartefter, för min och hans egen skull.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2016 13:06 #7 av Electrum

Robin Forslöv skrev: Har jobbat som elmontör i snart 10 år, läser Allmän Behörighet och ska starta eget i höst. Jag kommer jobba med lågspänning upp till upp till 1500V.

Det jag undrar är vilken utbildning som krävs på mina anställda, måste dom ha bb1 eller kan man jobba utan fullständig elutbildning om jag tar ansvar för jobben som behörig elektriker?

Först och främst är lågspänning (och därmed ABL) upp till 1000V. För 1500V måste du ha AB.Vidare är det som Ronnie skriver det enda lagliga kravet att du ser till att den du utövar överinseende över har de kunskaper och färdigheter för den aktuella uppgiften, samt ser till att betryggande kontroll blir utförd.

Detta kan du läsa i §7 i Elinstallatörsförordning (1990:806)
7 § Elinstallatören skall se till att den som utför
elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och
färdigheter som fordras för arbetet. Han skall vidare se till att den
del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som
arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den
tas i bruk genom att spänning, ström eller frekvens påförs som kan vara
farlig för person eller egendom.

Så enligt lagen är det inte svårare än så, du kan hugga en som går på trottoaren utanför dig och sätta h*n i arbete om du bara har anledning att förmoda att denne klarar arbetsuppgiften med bibehållen säkerhet.
Och du kan alltså välja arbetsuppgifter efter förmodad kompetens, dvs kanske bara tillåta rivning, eller dragning av VP-rör, eller svårare saker om du tror det behärskas av vederbörande.Det är det lagen föreskriver.
Sen har du problemet med SEF och EIO, kommer du inte vara EIO-ansluten och utan avtal med SEF så blir det inga problem, då gäller bara Svensk lag. Tja, ett problem skulle kunna vara att SEF sätter igång en blockad mot dig eller så. Sådana konstruktiva saker ägnar ju sig facken åt emellanåt.

En annan möjlighet är att använda sig av undantaget i §13 i föreskrifterna
www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/2013-1.pdf
Denna paragraf hatar SEF, de anger alla möjliga mer eller mindre oklara skäl till det, men anledningen är ju främst att de tappar möjligheten att såsom fackförbund få välja vilka som företagen ska anställa. Och att det öppnar för folk som inte gillar SEF att få jobb.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2016 13:08 #8 av Electrum
Undantaget i §13 medger alltså att din bror t.ex. reggar sig för f-skatt och du hyr in han såsom en annan firma.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2016 14:58 #9 av Robin Forslöv
Jag tackar så mycket för svaren.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 maj 2016 15:43 - 09 maj 2016 15:44 #10 av Michell Andersson

Electrum skrev: Undantaget i §13 medger alltså att din bror t.ex. reggar sig för f-skatt och du hyr in han såsom en annan firma.

Kan tilläggas att kravet på F-skatt inte uppstår som en följd av något behörighetstekniskt utan istället är skattetekniskt. Undantaget kan således tillämpas för en privatperson om man så önskar. Skattesedeln är en fråga om hur ersättningen ska utgå. Skulle dock räcka med att brodern har en A-skatt för den sakens skull. Finns mig veterligen inget lagkrav för att anställning ska finnas för att man ska kunna betala någon för tjänst.

Och gällande spänningsnivån så är 1500V visst inom gränsen för ABL så länge det är likspänning. Om så är fallet framgår dock inte i inlägget.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 maj 2016 21:48 #11 av Electrum

Michell Andersson skrev:

Electrum skrev: Undantaget i §13 medger alltså att din bror t.ex. reggar sig för f-skatt och du hyr in han såsom en annan firma.

Kan tilläggas att kravet på F-skatt inte uppstår som en följd av något behörighetstekniskt utan istället är skattetekniskt. Undantaget kan således tillämpas för en privatperson om man så önskar. Skattesedeln är en fråga om hur ersättningen ska utgå. Skulle dock räcka med att brodern har en A-skatt för den sakens skull. Finns mig veterligen inget lagkrav för att anställning ska finnas för att man ska kunna betala någon för tjänst.

Helt korrekt.
Min tanke var mest hur man rundade SEFs kollektivavtal.

Och gällande spänningsnivån så är 1500V visst inom gränsen för ABL så länge det är likspänning. Om så är fallet framgår dock inte i inlägget.

Aja, så är det säkert när du nu skriver så. Det hade jag i vilket fall inte en tanke på. :)

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 maj 2016 21:52 #12 av Electrum
Undantaget i §13 är nog inte avsett för att arbeta kontinuerligt inom. Jag tror iaf inte att det var tanken. Men hursomhelst kan det användas så.
Det sker "hela tiden", och det var mycket sånt även före 2014, men då mer olagligt till sin karaktär.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 maj 2016 10:47 #13 av Michell Andersson
Eftersom arbetets tid ska dokumenteras i förväg så förhindras kontinuerligt löpande användande av undantaget. Dock finns det inget problem i att upprätta dokumentet för varje enskilt arbete.
Problematiken jag föreställer mig att man vill åt handlar om att det inte ska finnas några oklarheter gällande vem som är ansvarig för att yrkesmannen har erforderlig kompetens för att kunna utföra en säker installation samt att § 7 i elinstallatörsforordningen verkligen efterlevs. Är yrkesmannen och elinstallatören anställda inom samma företag så kan man kanske anta att det villkoret är lättare att uppfylla, men det är inte givet att det är så.

Ett sista förtydligande, överinseendet omfattar inte arbetsmiljö. Det är alltså inte elinstallatörens arbetsuppgift att säkerställa att yrkesmannen har rätt kompetens för att kunna arbeta säkert. Det är arbetsgivarens.
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 maj 2016 18:18 #14 av Mats Jonsson
"Först och främst är lågspänning (och därmed ABL) upp till 1000V. För 1500V måste du ha AB."

En ABL som utfärdats efter 2007 gäller för 1000 V AC och 1500 V DC. Ska man utföra elinstallationsarbete som avser utförande, ändring eller reparation av starkströmsanläggning med nominell spänning över dessa spänningsgränser erfordras en AB.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.162 sekunder