Elanläggning tagen i drift

27 jun 2013 10:45 #1 av Gunnar Roos
Har en fråga någon kanske vet ett svar på:huh:

Vid villabyggen så dras det ju fram byggström som det heter ,
när huset är rest så vill byggaren och byggherren dra in el till bygget via mätarskåpet som
är monterat på huset direkt in i byggarbetsplatsen så att säga.
Är det tillåtet att göra så ??,
det kräver ju att man som installatör skickar en färdiganmälan
och bekräftar att anläggningen är färdig:huh:

Tacksam för snabbt svar

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2013 11:21 #2 av Mats Jonsson
Det nätägaren kan begära är att mätarplatsen ska vara klar, det ska kunna gå att mäta överförd energi på ett tillförlitligt sätt. Mer måste inte vara färdigt. En ytterlighet kan vara att man bara sätt ett mätarskåp på en stolpe och därefter färdiganmäler elinstallaltören denna del av installationen. Det kanske blir en annan installatör för den tillkommande installationen.

Det du ska se till är att
1. mätarplatsen är klar.
2 övriga färdiga delar av installationen har kontrollerats i betryggande omfattning innan tillkoppling sker.
3 icke färdigställd installation inte kan tillkopplas med ett enkelt handgrepp. Jämför med reglerna om arbete utan spänning, då främst frånskiljning och skydd mot tillkoppling.

Ha en fortsatt bra dag :)
Följande användare sa tack: Gunnar Roos

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2013 17:04 #3 av Gunnar Roos
Hej
Vem ansvarar för byggström resp permanent mätt ström?
har det någon betydelse i detta fallet att tex byggherren är anläggningsinnehavere?
eller är elinstallatören mer ansvarig när det gäller byggströmmen
innan kunden tar anläggningen i drift
tex efter slutbesiktning osv ?

hoppas det inte blir alltför inveklat:dry:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2013 18:50 #4 av Mats Jonsson

Gunnar Roos skrev: Hej
Vem ansvarar för byggström resp permanent mätt ström?


En bra och ofta återkommande fråga. Jag fick inte krångla till svaret men man måste ändå börja med att fråga vad man i detta fall menar med ansvar?

Om vi talar om byggnation av en villa och ansvar i förhållande till elsäkerhetslagstiftningen så är det väl i praktiken endast regeringens föreskrifter, 4 § i starkströmsförordningen, som blir aktuell:
Innehavaren ska fortlöpande kontrollera att anläggningen och till den anslutna anordningar ger en betryggande säkerhet. Med innehavare avses den som faktiskt innehar anläggningen oavsett om innehavet grundar sig på äganderätt eller nyttjanderätt. När det gäller en villa är det väl oftast den blivande villaägaren som beställer ett tillfälligt abonnemang och låter upprätta en en elinstallation, i praktiken en byggplatscentral. För kontroll av denna svarar nu villaägaren enligt min bedömning. När det gäller skarvsladdar ska den som äger eller annars svarar för användningen av sladdarna svara för att de används på ett sätt som inte riskerar säkerheten och att de underhålls på ett nöjaktigt sätt.

När man sedan vill ha ett permanent abonnemang ser jag inga skillnader, innehavaren ska fortlöpande kontrollera sin anläggning.

När det gäller byggnation av större objekt, till exempel industrier eller flerfamiljshus är det inte alltid lika självklart vem som är innehavare under projektets olika skeenden. I samband med första spänningssättning bör man klarlägga vem som har kontrollansvaret enligt starkströmsförordningen. Inte minst kan det gälla tillträde till driftrum som börjar spänningsättas under byggets framskridande. Det kan ibland vara lämpligt att utse en eldriftansvarig med tydliga uppgifter i förhållande till elsäkerhetslagstiftningen.
Följande användare sa tack: Gunnar Roos

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.098 sekunder