Zför Ik1 Ik3

19 maj 2018 14:27 #1 av Viktor
Zför Ik1 Ik3 skapades av Viktor
Transformator Z=14.1mΩ, Ik3=16.3kA
65m AXQJ 4x150/41 Markskåp
80m AXQJ 4x70/21 Byggcentral
Använder Tabellen för AKKJ

Zför Markskåp = 42.49638161 + 14.1 = 56.59638161mΩ (56.6 mΩ)
SS 424 14 05 Tabell 1 kolumn 5
0,649 + j 0,079mΩ
0,649x65=42,185mΩ
0.079x65= 5,135
√(42,1852+5,1352) = 42.49638161mΩ

Ik3 Markskåp = Uf/Z 230/14.227726645=16.1656184251 kA (16.16kA)
SS 424 14 05 Tabell 1 kolumn 4
0,206 + j 0,074
0,206x65=13,39mΩ
0,074x65=4.81mΩ
Z=√(13,392+4.812) =14.227726645mΩ

Ik1 Markskåp = Uf/Zför 230/56.59638161=4.06386403966 (4.06kA)
Zför=56.59638161mΩ

Stämmer ik3/Ik1?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2018 19:41 - 19 maj 2018 19:50 #2 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Zför Ik1 Ik3
Jag kan gå genom beräkning under morgondagen kanske, men spontant så tänker jag såhär:
Om din plusföljdsimpedans är Z och du genomgående har halvskärmskablar så borde din Zför vara 3 • Z, och det är den inte.

Så... Jag tror att du missat transformatorns impedans vid beräkning av Z. Utgår man från att transformatorn är i princip rent induktiv så skulle du väl hamna kring 18 eller 20mΩ vilket skulle stämma bättre överens med Zför = 3 • Z.

Så, Ik3 borde ligga kring 12,19kA och Ik1 på 4,06kA.

...men som jag skrev, jag får kontrollräkna för att ge säkert svar.
Följande användare sa tack: Viktor

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2018 20:04 #3 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Zför Ik1 Ik3
Ja, frågan är vad din "Z" hos transformatorn representerar, om det enbart är nollföljdsimpedansen. Transformatorn har en trefasig kortslutningsimpedans som ska vara med i beräkningen av Ik3.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2018 20:23 #4 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Zför Ik1 Ik3
I regel anger inte tillverkaren nollföljdsimpedans för en LSP-trafo. Vet inte ens om de gör det för systemtrafos för regionnät heller om man inte särskilt begär det. Förr gjorde de i alla fall inte det.

Z för en trafo brukar mätas med trefasig kortslutning på sekundär med mätning från primär (eller tvärtom, det kvittar egentligen), således plusföljdsimpedansen (konkret; en faslindning) men då inklusive "allt".
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2018 20:58 #5 av Viktor
Svar från Viktor i ämnet Zför Ik1 Ik3
Z är impedans vid jordslutning

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 maj 2018 05:23 - 20 maj 2018 05:25 #6 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Zför Ik1 Ik3

Viktor skrev: Z är impedans vid jordslutning

Vilken av dina Z menar du?
- Z på trafo?
- Z som används för Ik3?

Jag får utgå från att du menar trafo.
OM du menar trafo så antar jag att du tagit värdet från tabell istället för att beräkna utifrån uk på märkplåt. Värdet du ser i tabell anges som för jordslutning, MEN värdet blir ju i princip detsamma för Ik3. Värdet du ser är det för EN lindning i trafon i princip. Skillnaden ligger i att vid en Ik3 så kommer du inte ha en nollföljdskomponent varpå den magnetiska kretsens nollföljd inte har någon betydelse egentligen. Vid jordslutning däremot så kommer du ju ha en nollföljdskomponent och då spelar magnetiska kretsen roll: Har du skal- eller kärntrafo exempelvis, eller kanske t.o.m. en hexaformer? Här spelar ju t.o.m. kopplingsart roll.

Oavsett så kommer du i båda kretsarna passera EN lindning som ligger kring 14.1mΩ.

Jag skulle oavsett dra slutsatsen att Ik3 blivit någon kA för högt. Vill du ha ett korrekt värde bör du kika på trafons märkplåt och beräkna Z+ med hjälp av uk samt trafons angivna effekt. Troligtvis så skulle du dock hamna på försumbart likt det värde du redan har för trafons Z.

Kortfattat: Du har inte räknat med någon lindningsimpedans vid beräkning av Ik3. Impedansen i denna lindning är ganska säkert kring 14.1mΩ.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 maj 2018 08:24 #7 av Viktor
Svar från Viktor i ämnet Zför Ik1 Ik3
Z på trafo

IK3=c*Uf / Z
c=1

Z=
SS 424 14 05 Tabell 1 kolumn 4
0,206 + j 0,074
0,206x65=13,39mΩ
0,074x65=4.81mΩ
Z=√(13,392+4.812) =14.227726645mΩ
+ Trafons impedans på 14.1
Z med lindningsimpedans=28.3mΩ


230/28.3=8,127kA

Får inte ihop det skulle du kunna visa med uträkning hur du kommer fram till ett annat värde?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 maj 2018 11:32 #8 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Zför Ik1 Ik3
Fast trafons lindningsimpedans är ju företrädesvis induktiv, då går det inte att enbart addera.
Så klart finns där en resistans i den också, det är ju trots allt en lång kopparledare som utgör spolen, men den är i regel av en rätt kraftig dimension.

Du har Zför på 56,60mΩ. Z för Ik3 borde ligga kring 1/3 av detta för det nät du angivit, alltså: ca 19mΩ, inte 14,22
Om jag adderar komponentvis med dina ingångsvärden:
0,206 + j 0,074
0,206x65=13,39mΩ
0,074x65=4,81mΩ
...sen lägger till trafo som en förenklad rent induktiv komponent:
Z=√(13,392+(4,81+14,1)2)=23,17...
Värdet stämmer ju inte helt med med ovan, men det finns denna gång inga mer exakta värden att utgå från.
Skillnaden kan ligga i den lilla differens du har mellan full nollföljdsimpedans för trafon och enbart Plusföljdsimpedansen. Så, lindningen har en specifik impedans (plusföljd), men sen har du ett lite högre värde för nollföljdsimpedansen som även den inkluderar en lindning, men även lite annat som kärntyp, kopplingsart o.s.v.
Följande användare sa tack: Viktor

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 maj 2018 12:28 #9 av Viktor
Svar från Viktor i ämnet Zför Ik1 Ik3
Okej så utav dom värdena som vi har så blir ik3 230/23.17= 9.92kA
Tack för hjälpen!:tummeupp:

Om man nu går vidare med en ledning till en ny central

blir ik3 då 230/55.01039454= 4.18

SS 424 14 05 Tabell 1 kolumn 4(driftimpedans vid symmetrisk last och 20C
0,443 + j 0,076
0,443*80=35.44
0,076*80=6.08
Z=√(35.442+(14.1+6.08)2)= 40.78266789

Z i kabeln innan denna=14.227726645

40.78266789+14.227726645=55.01039454

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 maj 2018 15:59 #10 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Zför Ik1 Ik3

Viktor skrev: Okej så utav dom värdena som vi har så blir ik3 230/23.17= 9.92kA
Tack för hjälpen!:tummeupp:

Antagligen blir den lite högre, men inte betydligt. Jag skulle säg att den landar någonstans mellan 12,6 och 9,92kA eftersom vi inte exakt vet vad trafons plusföljdsimpedans är. Och om man ska ta det säkra före det osäkra så är det bättre att dimensionera för den högre strömmen än den lägre.

Viktor skrev: Om man nu går vidare med en ledning till en ny central blir ik3 då 230/55.01039454= 4.18

SS 424 14 05 Tabell 1 kolumn 4(driftimpedans vid symmetrisk last och 20C
0,443 + j 0,076
0,443*80=35.44
0,076*80=6.08
Z=√(35.442+(14.1+6.08)2)= 40.78266789

Z i kabeln innan denna=14.227726645

40.78266789+14.227726645=55.01039454

Du kan räkna såhär som du gjort (det är inte fel!), men den kommer i realiteten bli högre. I din beräkning så adderar du enbart beloppen (Z), istället för att addera komplext. Ska man få en korrekt beräkning så adderar man komponentvis ELLER så har man koll på vinkeln vid additionen.

Z=√((35,44+13,39)2+(14,1+6,08+4,81)2)= 54,85mΩ
230/54,85 = 4,19kA

Du ser att skillnaden blir marginell...

Men det vanliga är inte att addera komponentvis, jag tror t.o.m. den förenklade metoden är den som beskrivs i standard (om inte bägge beskrivs).

Stort OBS! Spänningsfaktorn, c; Den bör ställas åtminstone till 0,95 vid beräkning av Ik1.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Viktor

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 maj 2018 18:16 - 20 maj 2018 18:17 #11 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Zför Ik1 Ik3
Jag har för mitt eget nöje och förståelse kontrollräknat mha python. Smidigt att kunna ställa upp alla formler i ett ark och köra hela beräkningen. Och framför allt kan man använda "vanliga" operatorer på komplexa tal. Enkelt att ändra någon parameter och köra om.
Zt    = (0.1 + 14.1j)
akkj150f = (0.206+0.074j) * 65
akkj150z = (0.649+0.076j) * 65
akkj70f = (0.443+0.076j) * 80
akkj70z = (1.311+0.079j) * 80
t55   = (1 + 0.00403 * (55 - 20))
c    = 0.95

print("markskåp:")
print("Zför %.2f" % abs( Zt + akkj150z * t55 ))
print("Zfas %.2f" % abs( Zt + akkj150f ))
print("Ik3 %.2f" % abs( 230 / (Zt + akkj150f) ))
print("Ik1 %.2f" % abs( 230 * c / (Zt + akkj150z) ))

print("byggcentral:")
print("Zför %.2f" % abs( Zt + (akkj150z + akkj70z) * t55))
print("Zfas %.2f" % abs( Zt + (akkj150f + akkj70f) ))
print("Ik3 %.2f" % abs( 230 / (Zt + akkj150f + akkj70f) ))
print("Ik1 %.2f" % abs( 230 * c/ (Zt + akkj150z + akkj70z) ))
Resultat:
markskåp:
Zför 52.12
Zfas 23.23
Ik3 9.90
Ik1 4.71
byggcentral:
Zför 170.06
Zfas 54.94
Ik3 4.19
Ik1 1.46
Jag såg att siffrorna för Zför gällde vid 20 grader så jag lade på en liten faktor där. Och transformatorn antog jag enbart innehålla en impedans i faslindningen. Resultatet verkar bli ung vad ni kom fram till.
Följande användare sa tack: Viktor

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.112 sekunder

Från Facebook-gruppen