Mäta effekt på mellanspänningsnivå?

09 nov 2017 14:30 - 09 nov 2017 14:30 #1 av Christer Djerf
Försöker mäta effekt på inkommande mellanspänning och det som ger mig problem är att veta att jag får rätt spänningsnivåer.
Då jag inte kan se hur lindningskopplaren till trafon står så ger det mig inget nyttigt att gå på.
Märkplåten säger: Pri: 11kV +/- 2x2,5% Sec: 420V

Så jag tänkte om man kan mäta spänningen genom den kapacitiva spänningsindikatorn Wega 1.2, men vad kan man förvänta sig för värden om man skulle ansluta en multimeter till mättuttagen? Manualen säger inget så jag vågar inte ens prova även om det med största sannolikhet är ofarligt då mätuttagen är utformade som de är.
Och vad säger mätvärdet i så fall om den verkliga spänningen på primärsidan?

Vid min första provmätning så blev det väldigt stor skillnad på mina mätvärden kontra nätbolagets.
Då satte jag spänningsomsättningen till 10,5kV/400V.
Värdena på strömtrafon har jag och det är inga problem med att mäta på sekundärsidan med strömtänger.
Här kan det naturligtvis också bli en viss onogrannhet, men det slår ändå för mycket mellan våra värden.

Visar exempel nedan med 4st tim-avläsningar på energimängden:
Min mätning Nätbolagets mätning
404,749kWh 722,00kWh
367,327kWh 716,00kWh
341,649kWh 696,00kWh
308,485kWh 644,00kWh

Jag vill ju verifiera mina mätvärden först så jag vet att jag har rätt ingångsparametrar.
Jag använder en C.A 8335 Nätanalysator vid mina mätningar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 nov 2017 16:09 - 09 nov 2017 16:14 #2 av Martin Lundmark
Hej

Att korrekt mäta på mellanpänningsnivå är en svårighetsgrad, att göra det via en kapacitiv spänningsdelare är betydligt svårare.

Det sitter en kapacitiv spänningsdelare i WEGA 1.2. Kapacitanserna är (enligt manualen);

www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...ZYTbrFrP5z2i37tSIs_d

C1 = 15 pF och C2 = 6,8 nF

På sid 60 i manualen för C.A 8335;
www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...2rih2vnOB98imTZSD-h8

…så står det “ Input impedance : 969 kΩ (between phase and neutral and between neutral and earth)” Jag hittar ingen angivelse hur den kapacitiva spänningsdelaren skall lastas.

Reaktansen för en kondensator på 6,8 nF är ca 468 kΩ och när mätinstrumentet kopplas in paralellt med kondensatorn så kan t.ex. den resulterande impedansen vara för lågt för att spänningsdelaren skall ge rätt spänning.

Dessutom vill du mäta effekt och då blir det ännu krångligare. För att mäta aktiv effekt (och energi) så måste fasläget vara korrekt annars blir det ett mätfel

Troligtvis så har du två fel som adderar sig.

Med vänlig hälsning/Martin Lundmark

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 nov 2017 16:14 #3 av Michell Andersson
Finns det skäl till varför du inte kan mäta direkt på plint från nätbolagets spänningstransformatorer (kan bli grinigt med plomberingarna, men måste man så måste man)? De har ju känt omsättningstal. B)

Gällande kapacitiv mätning så skulle det funka om du bara hade omsättningstalet SAMT kompenserade för fasvridningen, men någon omsättning saknas och dessutom angiven mätnoggrannhet, utan noggrannheten så blir det ju ingen bra ändå.
Kompensering för fasvridning i en CA 8335 tror jag inte heller är möjlig, men du kanske vet?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 nov 2017 16:27 - 09 nov 2017 17:35 #4 av Martin Lundmark
Hej Michell

Trevligt att råkas igen.

Om du frågar mig om ” Kompensering för fasvridning i en CA 8335” så vet jag inte, jag har aldrig använt instrumentet.

Det är knepigt att mäta effekt korrekt. Bördan på strömtransformatorn (och spänningstransformatorn) måste vara korrekt och när man mäter på sekundärsidan på strömtransformatorn med strömtänger så har man två strömtransformatorers fasvridning att ta hänsyn till. Dvs totalt tre fasvridningar som inte får lägga till mätfel.

Men allt beror naturligtvis sedan på vilken mätnoggrannheten som eftersträvas.

MVH/Martin Lundmark

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 nov 2017 18:18 #5 av Michell Andersson
Hej Martin!

Detsamma!

Att mäta sann effekt är verkligen komplicerat, precis som du skriver. Elnäts mätare som helt system mäter normalt med en noggrannhet på 0,2% inom en intervall på 20-120% av strömtransformatorernas märkström. Till detta mätsystem ska sedan läggas ledningar till transformatorerna satt att transformatorerna alla har sin egen vinkel med anledning av att de inte är ideella spolar utan även har en resistans, spolen kan ju gå några varv. Kapacitiv spänningssättning ger dock i regel samma vinkel alltid, annars läcker de ju... Men det är trots allt ett vinkelfel som behöver justeras.

Christer, om vi skulle utgå från ideella strömtransformatorer så är det trots allt en fasförskjutning på 180 grader, helt omvänt alltså. Den kapacitiva spänningen i sin tur går 90 grader åt andra hållet. Totalt får du vid en sådan mätning alltså -90 grader förskjutning.
Om man ser energin som den yta som skapas under produkten av spänningen och strömmen, integralen, över tid så spelar fasläget för ström och spänning stor roll.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 nov 2017 18:33 #6 av Christer Djerf
Tack för alla svar så här långt.
Anledningen från början var att jag ville se effekttopparna och inte bara ett tim-medelvärde på effekten och då var jag inte så noga med spänningen, tänkte att min förmodade omsättning på spänningen skulle bli tillräckligt bra.

Men när jag nu ser hur mycket det skiljer blir jag ju fundersam och då vill jag göra om mätningen med så riktiga värden som möjligt.
Faslägena kollade jag med visardiagram vid uppkoppling så jag vet att de låg rätt.

Har skickat mina resultat till nätägaren för att få en kommentar eller förklaring, de har säkert mer rådata från sin mätare, jag läser bara av värden en gång per timma via ett m-bussgränssnitt som presenteras i ett överordnat system.

Så det finns ju några osäkerhetsfaktorer kvar att reda ut.
Jag kan ju komma åt spänningsplintarna om jag bryter plomberingen men jag tänker att det är bättre att göra det i samförstånd med nätägaren.
Rent hypotetiskt bör det ju även kunna vara fel på deras utrustning!?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 nov 2017 19:24 #7 av Michell Andersson
Jo, det kan absolut vara fel på deras utrustning, men nätägaren har en obligatorisk kontroll av mätsystemet var 6:e år. Ofta så upptäcks fel vid verifieringen då vilket innebär att det oftast inte är fel.

Något du skulle kunna göra är att fråga om du kan få protokollet från senaste verifieringen. Även om det är ett nytt system så ska verifiering ske vid nyanslutning i så fall eller vid byte av systemkomponenter, exempelvis vid byte av strömtransformatorer. Där ser du alla ackumulerade mätfelet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.155 sekunder

Från Facebook-gruppen