Utförande av kontinuitetsmätning

08 sep 2011 06:12 #21 av Ronnie Lidström
Vi brukar bara kontinuitetsmäta vid större förändringar, centralbyten å så.

Jag brukar köra med min spänningsprovare som har knapp för att koppla in en 100mA last. Då testar jag fas-nolla och fas-jord och att JFB inte löser vid första mätningen och att den löser vid andra. Även om man ej har JFB så är det ju väldigt bra att testa med en last fas-jord för då ser man ju att den verkligen är ansluten i andra änden (till jord eller nolla iofs)

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2011 16:21 #22 av christer svärd

Marcus Lundström skrev:
Samma fenomen gäller ju för isolationsmätning. Finns det isolationsfel i anläggningen så kommer jordfelsbrytaren att lösa ut. Varför ska man då kontrollmäta?Hur tänkte du här?????
Du kan väl inte mena att du litar på att en JFB ska kontrollera din installation?

Jag har hittat värmekablar som har varit inkopplade med JFB, (30mA) men som har legat under 0,4Mohm vid meggning. På en sådan löser inte JFB, fast den inte uppfyller isolationskravet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2011 23:40 #23 av Marcus Lundström
Det är en av finesserna med JFB att den kontinuerligt kontrollerar anläggningen mot jordfel. Eller hur?
Och man ska kunna lita på sin jordfelsbrytare!

Anledningen att man isolationspovar är ju i första hand att att söka och eliminera jordfel, i alla fall i en anläggning.
Därför hävdar jag att JFB extraknäcker som en kontinuerlig isolationsövervakare. Även om den inte mäter resistansen ur byråkratisk mening.
Jag menar att man inte behöver isolationsprova varända kabel man lägger och alla kompletteringar i alla arbeten man gör, även om Elinstallationsreglerna och SS förordar detta.
Att inte JFB löser vid driftsättning är en väldigt god indikation på att det inte finns något isolationsfel i det man nyss installerat.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 sep 2011 15:19 #24 av Peder Myrne
Hur tänkte du nu? 30 mA uppnås först vid låga 7,6 kΩ, vilket har passerat tillåtet värde för länge sedan.....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 sep 2011 15:34 #25 av Friedrich Lossien
Håller med föregående talare.

En JFB kan vara sönder också. Plus att den inte tar överslag mellan faserna eller fas och nolla.
Man ska isolationsprova, inte minst för sin egen skull.
Även om man är säker på att det man gjort är 100 så kanske snickaren dragit en skruv genom ett rör. Då kvittar det att ens eget utförda jobb är "felfritt"..

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 sep 2011 20:48 #26 av Rikard Ågren
Hur många av er gör en fullständig isolationsprovning på större anläggningar? Jag nöjer mig oftast med en enkel alltså mellan faser + nolla mot jord

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2011 06:08 #27 av Ronnie Lidström
Fullständig?

L1+L2+L3+N mot Jord är fullständig. Och det enda som behövs (Om inte denna provning visar fel, så måste man ju dela upp mätningen för att hitta felet).

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2011 06:24 #28 av Rikard Ågren
Jag menar att man provar alla ledare mot varandra, alltså även fas fas och fas nolla. Faser + nolla mot jord brukar ju kallas förenklad provning

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2011 06:44 #29 av Ronnie Lidström
Ja.. men "förenklad prövning" är fullt tillräcklig/godkänd. Går ju inte mäta fas-fas eller fas-nolla i en färdig anläggning.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2011 08:06 #30 av Bo Siltberg
I brandfarliga utrymmen däremot bör isolationsmätning göras även mellan faserna, inkl N (61.3.3 anm 3), vilket innebär att mätningen måste göras innan förbrukare är inkopplade.

Sådana utrymmen är där brännbara materiel finns, inklusive ansamling av lättantändligt damm och brännbart bygg­nads­material, t.ex i jordbruks­bygg­nader, lokaler för träbearbetning, och lokaler där värdefulla föremål förvaras etc.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 sep 2011 14:26 - 16 sep 2011 14:27 #31 av Bertil
Tusen tack exakt jag sökte =)
http://www.fluxio.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 sep 2011 13:48 #32 av Örjan Borgström
Ett sätt att minska användning av den långa ledningen till centralen är att mäta från central till första uttag sedan gå vidare från det uttaget och verifiera kontinuitet från uttag till uttag och utsatta delar.

På så sätt flyttar du dig runt i anläggningen och måste inte ha en tråd till centralen hela tiden.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 sep 2011 15:16 #33 av Patrik Hedlund
Ja, precis! Det där tillvägagångssättet höll jag på och funderade på om det skulle vara tillåtet, för det skulle ju vara mycket bekvämare och det kan ju vara vad som helst som är skyddsjordat, så länge det ligger på en annan grupp.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 sep 2011 15:26 #34 av Mats Persson
Det behöver inte vara en annan grupp.
Det viktiga är att uttaget som du går övet till är korrekt testat innan.

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 sep 2011 18:47 #35 av Johan Andersson
I en vanlig villa sparar man nog ingen tid på att flytta efter "jordpunkten" som Örjan säger. I en större anläggning kanske det kan vara värt att göra så.. Någon som brukar göra så?

En sån där mättråd på rulle är ett måste! Går väl knappast att göra en seriös mätning utan, hur gör ni då? Trasslar ut en FK runt hela huset?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 sep 2011 16:26 #36 av Niklas
Ja det kanske är lättare att debitera kund den trasslade fk-mättråden och slänga den sedan, än att få in pengar till vindan, och dessutom en sak mindre att ha med?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2011 22:00 - 04 nov 2011 22:03 #37 av Mats Jonsson
Ja, det med kontinuitetstest ja. Som någon tidigare konstaterat så ska vi först och främst öppna ögonen och kontrollera att skyddsledaren är riktigt ansluten, så kallad inspektion. Därför ska vi prova att det inte är avbrott i kretsen, det vill säga kontinuitetsprov. I vart fall om vi följer svensk standard.

Vi har i relativt modern tid haft två dödsolyckor där summern signalerat vid mätning mellan utsatt del och känd jord. I båda fallen var skyddsjordsstiftet ansluten med en grön-gul ledare till en tändtråd, i det ena fallet en röd, i det andra en ljust brun tändtråd. När strömställaren är öppen och det är en glödlampa inkopplat mot neutralledaren kommer summern att signalera. Men vid kontrollmätning visade resistansmätningen att ohmtalet var ca 50 ohm vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Tänk er själva att ni endast ska ansluta en handdukstork till en befintlig dosa med en grön-gul ledare. Efter anslutningen kontrollerar du med en summer mot jord och summern signalerar. Tre månader senare ringer polisen på dörren och hämtar dig till förhör. Ungefär så gick det till vid en av de elolyckor Elsäkerhetsverket rapporterade om 2009. Jag rekommenderar för er egen skull att ni kontrollerar ohmtalet och inte litar på summern.

Jag har inga problem med att man provar mot främmande ledande delar, t.ex. en vattenradiator. Så länge ohmtalet är några få ohm så tyder väl det på att skyddsledaren är hel. Om vattenradiatorn inte har jordpotential får jag ett högt värde och får helt enkelt mäta mot något annat. En mätledning för att kontrollera kontinuitet behöver normalt inte vara längre än 20 m. Man flyttar med sig referenspunkten vart efter man mäter. Och som någon konstaterat tidigare kan det vara bra att mäta med neutralledaren frånkopplad .

Uttagsprovare, typ Stickosett kan bara kontrollera efter spänningssättning. I en dom vid Luleå tingsrätt konstaterade tingsrätten att kontroll av spänning mot jord inte var kontroll före idrifttagning. Dessutom signalerar uttagsprovare om förbindelse mot jord även om resistansen är flera hundra ohm. Jag har visat detta på en anläggning i Göteborg där skyddsledarskenan inte var förbunden med PEN-ledaren. Uttagsprovaren visade på jordförbindelse genom fjärrvärmenätet.

Men hur gör ni med kontinuitetsmätning av installation för lysrörsarmaturer monterad på stålvajer? Kommer vi här att mäta skyddsledaren eller stålvajerns eventuella jordpotential?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 nov 2011 06:53 #38 av Mats Persson
Den sista frågeställningen var intressant...
Hade vi varit i Norge så hade man fått koppla ur jordtråden och mäta direkt mot den. Men är man på ett svenskt bygge så kommer troligen mätningen ske mot en metalldel på själva armaturen och då blir ju värdet en blandning av stålvajerna och jordledaren ?

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 nov 2011 07:11 #39 av Åke Gustafsson
Linan är väl aldrig speciellt bra jordad? Om man gör en kontinuitetsmätning med ett riktigt instrument så torde man väl märka om en armatur saknar förbindelse med jordtråden i matningen?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 nov 2011 09:11 #40 av Mats Jonsson

Åke Gustafsson skrev: Linan är väl aldrig speciellt bra jordad? Om man gör en kontinuitetsmätning med ett riktigt instrument så torde man väl märka om en armatur saknar förbindelse med jordtråden i matningen?


Tyvärr så märker man inte om skyddsledaren är inkopplad eller inte. Jag har mätt med ett instrument som uppfyller kraven för kontinuitetsmätning på en armatur som endast var ilagd i bärverket för ett undertak. Armaturen var alltså inte inkopplad. Men i bärverket fanns armaturer som var anslutna till skyddsjord. Instrumentet visade 0,76 ohm. det är väl ett bra resultat. Men som sagt; armaturen var överhuvudtaget inte inkopplad.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.116 sekunder