Kontroll före idrifttagning Högspänning

28 jun 2017 15:59 #1 av Ludde Svensson
Hej,
Var kan man hitta underlag för att göra kontroll före idrifttagning av dels ställverk för högspänningsanläggningar och dels luftlinjer dito?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jun 2017 19:17 #2 av Mats Jonsson
När det gäller högspänning i allmänhet brukar jag säga att det är relativt få företag som arbetar i denna bransch och ofta finns specialister i dessa företag och därmed behövs inte så mycket mer regler än Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Dessa specialister kan själva räkna ut hur man ska bygga och kontrollera för att få en tillförlitlig drift- och elsäkerhet. Men sedan nära nog 20 år tillbaka finns en del detaljanvisningar om utförande av elanläggningar för högspänning, numer SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522.

I SS-EN 61936-1 finns ett kapitel om hur man kan verifiera överensstämmelse med standarden. Men detta avsnitt är inte lika detaljerat som motsvarande i 6.4 i SS 4364000 för lågspänning. Och skälet är som ovan nämnt, specialisterna vet vad som ska kontrolleras. I avsaknad av sådana specialistkunskaper så ska man väl just verifiera, i tillämpliga delar, överensstämmelse med föreskrifterna och nämnda standarder.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.071 sekunder

Från Facebook-gruppen