Prov av jfb.

23 dec 2015 14:01 #1 av Isak Rönnqvist
Från voltimum:
"
En jordfelsbrytare ska automatisk frånkoppla matningen om obalansströmmen är i intervallet 50–100 procent av märkutlösningsströmmen. Den ska sålunda inte lösa ut för obalansströmmar som är mindre än 50 procent av märkutlösningsströmmen. För en jordfelsbrytare märkt IΔn 300 mA gäller att den inte får lösa ut för obalansströmmar som är mindre än 150 mA. Den ska dock automatisk frånkoppla någonstans i intervallet 150-300 mA.
"

Från fluke:
"
Den europeiska normen IEC 61008-1 beskriver egenskaperna för jordfelsbrytare. Utlösningsströmsgränser för jordfelsbrytare av typ A, DC-puls tillåts mellan 35 och 140 % (till och med 200 % för 10 mA jordfelsbrytartyp) av den nominella utlösningsströmmen. Exempelvis kan utlösningsströmmen för en 30 mA jordfelsbrytare vara mellan 10,5 och 42 mA.
"

50-100% eller 35-140%
Följande användare sa tack: Stefan Ericson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 dec 2015 18:27 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Prov av jfb.
Ja, för AC respektive DC-felströmmar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 dec 2015 19:13 #3 av Isak Rönnqvist
Svar från Isak Rönnqvist i ämnet Prov av jfb.
Och med en installationsprovare där jag anger typ A. Och ej kan välja ac eller dc. Kan välja olika typer av jfb,

Vilket värde?

Provade idag och fick >33mA på 3 av 10 PSA vid 30mA

50mA vid 100mA

250mA vid 500mA

På nya PSA.
Tveksamt om ramp samt tid är nödvändigt på nya PSA/JFB
Får lite olika besked beroende på vem jag rådfrågar.
Därför utför jag dessa provningar, tills jag får en standard/norm presenterad där det framgår tydligt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 dec 2015 19:14 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Prov av jfb.
Är det här IEC 61008-1, fast i indisk tappning med bara med en försättssida på hindi?

law.resource.org/pub/in/bis/S05/is.12640.1.2008.pdf

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 dec 2015 19:18 #5 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Prov av jfb.

Isak Rönnqvist skrev: Och med en installationsprovare där jag anger typ A. Och ej kan välja ac eller dc. Kan välja olika typer av jfb,

Vilket värde?

Provade idag och fick >33mA på 3 av 10 PSA vid 30mA

50mA vid 100mA

250mA vid 500mA

På nya PSA.
Tveksamt om ramp samt tid är nödvändigt på nya PSA/JFB
Får lite olika besked beroende på vem jag rådfrågar.
Därför utför jag dessa provningar, tills jag får en standard/norm presenterad där det framgår tydligt.


Jag testar med 1/2 * In, 1*In och 5*In (dvs 15, 30 och 150mA i de flesta fall) och godkänner om JFB bryter inom 300mS för 1*In och 40mS för 5*In.
Och vid 1/2 *In ska JFB inte alls lösa ut inom hela testtiden, som är 2000mS på min provare.

Att mäta vid vilken ström JFB löser ut ger liksom inget vettigt svar om man inte vet tiden för utlösning.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 dec 2015 19:39 #6 av Isak Rönnqvist
Svar från Isak Rönnqvist i ämnet Prov av jfb.
Jag anser att värdet är av vikt att veta.
Att ange x1 säger inte exakt vilken ström som faktiskt löser jfb.
Det borde vara 30mA men detta ser du ju inte på samma sätt som vid ramp.
Ska jag prova vill jag skriva både tid och strömvärde i protokollet.

Ofta 300mS per steg i rampen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 dec 2015 19:42 #7 av Isak Rönnqvist
Svar från Isak Rönnqvist i ämnet Prov av jfb.
Jag börjar med strömen för att om den ej löser vid ex 30mA är provningen av 1/2 ointressant.

Men hur ser jag / vet jag när 50-100 respektive 35-140%

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 dec 2015 21:06 #8 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Prov av jfb.
Det beror på vilken slags felström som Fluken genererar. Om den har växlande polaritet (AC) ska en JFB typ A eller AC lösa vid 50 - 100% av I∆n. Om den genererar en halvvågsspuls (positiv eller negativ) är intervallet 50 - 140 % för I∆n => 30 mA och 50 - 200% för I∆n < 30 mA, och detta endast för JFB typ A.

När jag tittar i 61008-1 ser jag faktiskt inte de 35 % som fluke uppger, utan standarden anger 0.35 A av ngn anledning. Generellt gäller alltså I∆no = 0.5 x I∆n såvitt jag kan se.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.069 sekunder

Senaste foruminlägg