Kontinutetsmätning enl. EBR, Svensk energi.

11 jan 2014 21:53 #1 av Isak Rönnqvist
Jag har efterfrågat
Del 6 av SS 436 40 00, särskilt del 61: Kontroll före idrifttagning. Även SS-EN 61557-4, utg 2:2007
av min arbetsgivare då jag varit lite fundersam på hur dessa prov skall genomföras.

Jag har läst på olika platser ang. mätmetoden och fått en viss uppfattning om att det skall utföras med 200mA?
I en installation kan/skall t.ex. en fk dras fram från centralens jord, till mätpunkten, sedan nollkalibrera motståndet i provkabeln, för att sedan utföra kontinutetstestet.

Bifogar länk till video.
1.

2.


Min arbetsgivare gav mig detta som svar på min fråga.


Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.

PE3.1
Mätning TN-C-system
singelkabelsystem
1. Lossa inkommande PEN-ledare från PEN-skenan
2. Gör en överkoppling mellan Ll-PEN i matande ände
3. Mät mellan Ll-PEN
4. Beroende på mätslingas resistans skall ett värde nära 0 visas (upp till några ohm)
5. Ta bort överkoppling. Äteranslut PEN-ledare.


Inget står om 200mA

Vid TN-C:
Inte heller skall det rullas ut kabel som har kontakt med jord i matande ände.
Jag får känslan att detta kan resultera i en osäker mätning, dels kan väl PEN vara felskarvad mot en fas, utan att detta framkommer om man gör enligt EBR metoden? Du mäter ju mer en krets, än kontakt mellan "sann" jord och PEN.

Köper någon mitt argument, eller är detta en säker metod att använda sig av?
Kan man i sådanafall överföra detta till t.ex. villa installationer? (Inte rulla ut fk som har kontakt med jordskenan?)länkar:
www.elstandard.se/standarder/visa.asp?IDnr=1534601

www.elstandard.se/standarder/visa.asp?IDnr=1045201

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jan 2014 22:14 - 11 jan 2014 23:11 #2 av Michell Andersson
Förenklat så är det den behörighetsansvarige (du själv?) som sätter ribban på hur en kontroll ska genomföras före drift.
Detta p g a att det inte finns presumtion i föreskrifterna att en anläggning har kontrollerats i betryggande omfattning bara för att standard har följts.
I många fall (alla jag varit med om) så ger standardens fordringar en tillräcklig kontroll ändå.

Men, som sagt, så är det den behörighetsansvarige som ska ge instruktion gällande vilka kontroller som ska utföras, hur de ska utföras och vilka värden som är godkända.


Något är dolt för gäster. Vänligen logga in eller registrera dig för att se det.

Elinstallatörsförordningen SFS 1990:806
7 § Elinstallatören skall se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet. Han skall vidare se till att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk genom att spänning, ström eller frekvens påförs som kan vara farlig för person eller egendom.

ELSÄK-FS 2008:1, 2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis

 • 2 § Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis.
  En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts tillfälligt t.ex. för provdrift.
 • [/i]

  Jag har f n inte tillgång till SS-EN 61557, så mer än så här kan inte jag skaka fram.
  Och detta är givetvis min uppfattning. En annan tycker kanske annorlunda.

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  12 jan 2014 11:39 #3 av Bo Siltberg
  Det är riktigt att en kontinuitetsmätare ska ha en mätström på 200 mA vid 4-24 V DC enligt standarden. Du har också helt rätt i att dra fram en separat mätledare.

  Som Michell säger är det du i kraft av din AB-behörighet som bestämmer hur kontrollen ska genomföras. Därför bör du redan ha tillgång till de standarder som är aktuella? Instruktionerna från EBR är lite (o)lustiga, även om även jag själv fört fram iden att använda en befintligt ledare i installationen som mätledare. Det går om man verkligen vet vad man mäter. Om det blir rutin så är det upplagt för misstag. Det blir nästan ett krav att även bedöma resistansvärdet. En separat mätledare är mycket mer robust mot användarfel.

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  12 jan 2014 12:50 #4 av Rikard Ågren
  Ett tips som förenklar kontrollen: skaffa en provledning på trumma.

  Finns hos Elma

  Projektledare el, styr och automation
  Följande användare sa tack: Michell Andersson

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 08:00 #5 av Isak Rönnqvist
  Ang provtrumma har jag det, men det kan bli svårt när den inte räcker till. Lågspänningsmatningar kan vara betydligt längre än de 50-100m som finns på trumman. Att köpa ett flertal kan vara en lösning men känns omständigt?

  Vidare utgår jag från att jag jobbar under min arbetsgivares behörighet då jag är anställd under dennes behörighet.

  När jag jobbar på egna firman arbetar jag givetvis på min egna behörighet.

  Det finns inget som säger att du får tillgång till alla standarder automatiskt då du tar ut din behörighet.
  Därför är det bra med dessa forum som kan ge tips på vilka standarder etc som kan vara bra att beställa hem.
  Blir väldigt mycket material och dyrt om du beställer hem varje standard.

  Vart står detta med 200mA?

  Tips på vilka standarder som behövs i varje installatörs arbetspärm?

  /Isak Rönnqvist

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 08:11 #6 av Rikard Ågren
  Det är ju inga problem att mäta så långt som provledningen når, och sedan utgå från den punkten till der som ligger längre bort

  Angående behörigheten så har jag förstått det som så att en behörig aldrig kan utöva överinseende över en annan behörig - dvs du är alltid ansvarig för ditt arbete om du har egen behörighet

  Projektledare el, styr och automation

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 11:39 #7 av Michell Andersson

  Isak Rönnqvist skrev: Vidare utgår jag från att jag jobbar under min arbetsgivares behörighet då jag är anställd under dennes behörighet.

  När jag jobbar på egna firman arbetar jag givetvis på min egna behörighet.

  Bra att känna till är att du aldrig kan jobba under en annans behörighet om du själv har behörighet för det aktuella arbetet. Oavsett om du är anställd eller inte.

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 12:45 #8 av Isak Rönnqvist

  Det är ju inga problem att mäta så långt som provledningen når, och sedan utgå från den punkten till der som ligger längre bort


  Vid t.ex. Servisledningar eller matningar mellan kabelskåp har du ingen punkt mer än utgående och inkommande.

  Kände inte till att det inte gick att arbeta under annans behörighet när du själv har behörighet.
  Tack för det klargörandet.

  Vid provning enl. EBR metoden kan väl en skarvning där ledarna förväxlats vara möjlig? Om du mäter mellan L1 och PEN och dessa är skarvade mot varandra(L1 är nu PEN, PEN är L1) utan att detta framgår?
  Du får ju kontinutet, men får inte fram om PEN är i kontakt med "sann" jord?

  Ser gärna att jag får svar på vilka standardr etc som kan vara bra att ha. Går bra att PM'a mig om ni inte vill skriva här.

  / Isak Rönnqvist

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 13:33 - 13 jan 2014 13:35 #9 av Ronnie Lidström
  Här är mer matnyttig läsning angående behörighetsfrågan:

  >> Kan en behörig elinstallatör arbeta under överinseende av annan elinstallatör?


  Gammal tråd här på Fluxio om vilka standarder man kan tänkas behöva:

  >> Vilka standarder och "handböcker" behöver man?

  Fil bilaga:
  Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 16:42 #10 av Markus Ågren
  Vilka standarder eller handböcker som man bör ha, kan kanske beror lite på vilka uppdrag man har att utföra. Kanske inte behöver standarder och handböcker om saker som man aldrig jobbar med. Även om elektriker yrket kan vara ganska stor spridning på vad man gör på dagarna. För jobbar du inte med data eller fiber anläggningar så behöver du ju inte dessa.

  Men om du tittar först på vilka uppdrag du tar på dig och sedan så kan man ju fundera på vad man behöver.

  Dessa som Ronnie har skrivit i hans bifogade länk på ett annat forumsinlägg kan vara matnyttigt för en installationselektriker:
  - SS 437 01 45 El och teleinstallationer i byggnader
  - SS 437 01 46 Elinstallationer i byggnader
  - SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark.
  - SS 424 14 38 Kabelförläggning i byggnader.

  Då dessa nästan alltid står med i en teknisk beskrivning för EL.


  Det som förhoppningsvis blir bra i framtiden är att man håller på att jobba med en ny standard där man ska slå ihop, om jag minns rätt alla dessa 4. För mig att det även var en till, men den minns jag inte nu. Det blir lite enklare att jobba om man bara har en standard att titta i och en standard som är lite mer uppdaterad. Jag har bara bläddrat igenom remissen var ganska intressant läsning, men får se vad man kommer fram till.
  För det har legat en remiss ute i höst och förslag på ändringar skulle vara inne någon gång i mitten av december. Jag vet dock inte när den ska vara klar, men kanske finns någon här som varit mer inblandad i detta. Kanske t.o.m jobbar med den just nu? (lite off topic dock).

  Markus Ågren

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 17:03 #11 av Tomas Karlsson
  Det är ju alltid bra att använda ett instrument som använder lite ström vid en mätning av så låga resistanser och när syftet är kontinuitetsmätning. Precis som Bo nämnde finns siffran både för >200mA och tomgångsspänning som är tillräcklig för mätområdet man är ute efter i standarder för mätinstrument men det innebär inte att man behöver använda dessa trots att det givetvis är mycket lämpligt.

  En del tycker det är tillräckligt med någon form av summer och då är det dennes bedömning i fallet. För egen del nöjer jag mig inte utan ett relevant mätvärde som man kan skatta och bedöma giltigheten av beroende på kretsen man mäter. De flesta installationstestare och många meggrar har just en sån funktion vid mätning av låga resistanser och passar ju då bra för ändamålet. Du har kanske något liknande du kan använda?

  Att dra ut en egen mätledning är ju smidigt kring en gruppcentral och i tex bostadsinstallationer, blir enkelt och korrekt utan nämnvärda felmöjligheter. Men i ditt fall vid serviser osv är det knappast praktiskt möjligt och då ser jag inget fel med din EBR-metod. Man kan om man vill säkra sig mot skifte i okända skarvpunkter mäta i två steg och då vara helt trygg, så skulle jag själv göra om det vore aktuellt med en sån kontroll du är ute efter.

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 19:41 #12 av Bo Siltberg

  Isak Rönnqvist skrev: Vid provning enl. EBR metoden kan väl en skarvning där ledarna förväxlats vara möjlig? Om du mäter mellan L1 och PEN och dessa är skarvade mot varandra(L1 är nu PEN, PEN är L1) utan att detta framgår?Du får ju kontinutet, men får inte fram om PEN är i kontakt med "sann" jord?


  Ja, absolut kan det gå fel, men samtidigt inte, för det är elinstallatörens ansvar att prova på rätt sätt ;) Det är faktiskt det enda lagkravet, att prova i betryggande omfattning.

  Jag menar, man måste förstå vilka kontroller som behöver göras för just den installation man precis utfört, och hur kontrollen ska genomföras, precis som jag tycker du är inne på genom att ifrågasätta metoderna. Om man här enbart går efter lathundar från EBR och är nöjd när summern piper så sker förr eller senare ett omedvetet misstag. Här ska inte inspektionen glömmas. Den, och det löpande installationsarbetet ger vilka risker som senare behöver kontrolleras ytterligare. Vi har t.ex haft det där med en nyinstallerad kabel på tapeten i andra trådar - hur stor är risken att PE gått av i en ny kabel från fabrik? Det kanske räcker med en inspektion, dels anslutningen i bägge ändar men även längs med map yttre påverkan.

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 20:29 #13 av Mats Jonsson

  EBR PE3.1
  Mätning TN-C-system
  singelkabelsystem
  1. Lossa inkommande PEN-ledare från PEN-skenan
  2. Gör en överkoppling mellan Ll-PEN i matande ände
  3. Mät mellan Ll-PEN
  4. Beroende på mätslingas resistans skall ett värde nära 0 visas (upp till några ohm)
  5. Ta bort överkoppling. Äteranslut PEN-ledare.

  Den här publikationen har jag dissat, närmast fullständigt. Hur kan man börja med att skriva att PEN-ledarens anslutning först ska kontrolleras okulärt, t ex vad gäller åtdragningsmoment. Därefter skriver man att man ska lossa PEN-ledaren?? När publikationen kom så ringde jag och diskuterade med en av författarna. Min uppfattning är att de har skrivit något de inte har den blekaste aning om.

  Vidare så skriver man: 2. Gör en överkoppling i matande ände.
  När jag frågade hur de hade tänkt sig denna överkoppling fick jag till svar att man kunde använda en startkabel. ?? Hur tänkte man här? Publikationen vänder sig i första hand till elnät. Vem vill sätta in en startkabel i ett spänningsatt kabelskåp? Riskerna torde vara större än nyttan. Dessutom behöver man ju inte mäta en produkt, det vill säga kabelns skyddsledare eller PEN-ledare. Det finns väl inte så många elnätsföretag som använder denna publikation i dag. Den tillkom i all hast efter en händelse i Luleå i slutet av 1900-talet.
  Följande användare sa tack: Bo Siltberg

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  13 jan 2014 20:31 #14 av Mats Jonsson
  Isak frågade var värdet 200 mA står. Det står i standarden SS-EN 61557-4. Detta är en produktstandard för instrument. Den behöver du som elinstallatör inte ha i ditt arkiv.
  Följande användare sa tack: Anders Sundkvist

  Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  Sidan laddades på: 0.137 sekunder