Vem står för behörigheten?

18 dec 2013 16:50 #1 av Wiktor Ahlander
Vilket företag står för behörigheten när man hyr in personal från andra företag? Det uthyrande företaget eller det företaget som tar in personalen? Vad säger regler och elsäkerhetsverket?

//Wiktor

Det ska se proffsigt ut!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 dec 2013 18:19 - 19 dec 2013 20:07 #2 av Mats Jonsson
Begreppet "står för behörigheten" bör vi nog inte använda längre även om det hittills varit brukligt. Ett företag kan inte ha behörighet.

En elinstallatör har rätt att utföra elinstallationsarbete i den omfattning som behörighetsbeviset visar. En elinstallatör kan inte arbeta under annan elinstallatörs överinseende. Jämför med körkort för bil, jag kan inte säga att jag kör bil på chefens körkort.

En yrkesmans möjlighet att få utföra elinstallationsarbete uppstår först om denne är under överinseende av en elinstallatör. Grundregeln är att elinstallatör och yrkesman ska vara anställda i samma företag.

Om man lånar in en person för att utföra elinstallationsarbete finns två alternativ. Antingen har personen behörighet att utföra elinstallationsarbete, alltså denne är elinstallatör, och då är allt klart.

Eller så saknar personen formell kompetens att få utföra elinstallationsarbete, alltså yrkesman, och då måste denne utföra arbetet under överinseende av elinstallatör. Om det finns en elinstallatör i det företag där yrkesmannen är anställd men yrkesmannen lånas ut till annat företag uppkommer frågan om denna elinstallatör verkligen kan ha överinseende över en yrkesman som är utlånad? Elinstallatören är ju skyldig att se till att yrkesmannen har nödvändiga kunskaper och färdigheter för det aktuella arbetet och det kan ju vara svårt att göra denna bedömning när yrkesmannen utför arbetet under annat företags arbetsledning. Det kan ju även gälla val av materiel och metoder för kontroll före idrifttagning. Om "yrkesmannens elinstallatör" inte anser sig kunna ha yrkesmannen under sitt överinseende när denne lånas ut blir det aktuellt att tillämpa undantaget från kravet på anställningsförhållande vilket finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallatörer, 13 §, 1 kap. ELSÄK-FS 2013:1.

Man måste beakta de formella förutsättningarna i nämnda bestämmelse. Men bestämmelsen reglerar inte var elinstallatör eller yrkesman ska vara anställda. Till exempel kan en entreprenör till en industri ta med sig sin elinstallatör och arbetsledning in på en industri och låta industrins yrkesmän arbeta under överinseende av entreprenörens elinstallatör. Eller så kan entreprenören låna ut sina yrkesmän till att arbete under överinseende av industrins elinstallatör.

Men glöm inte att dokumentera i enlighet med nämnda bestämmelse.
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Michell Andersson, Gunnar Gradin

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 dec 2013 11:51 #3 av Jörgen Wikström
Formellt med den nya förtydligade som kommit från Elsäkerhetsverket skall det dokumenteras vem som den behörige elinstallatören har överseende över vid inlåning.
Elsäkerhetsverket har en färdig blankett för detta.

Denna skall inte förväxlas med förhandlingskraven enl. MBL §38 om inlåning av UE.
som skall genomföras före inlåning.
Medlemsföretag i EIO som lånar av annat EIO företag kan använda den förenklade blanketten för inlåningsanmälan till SEF. Denna blankett kommer anpassas till Elsäkerhetsverket dokumentationskrav för att slippa göra två skilda dokumentationer.

Denna förtydligande gör att missförstånd och osäkerhet, som i olyckan där ett nätbolag hade inlånad personal som utförde servicearbeten och olyckan var framme. Kontentan blev att utlånande företag skulle ha överinseende på sin personal vid utlåtanden, som dom inte hade något inflytande på.

Det finns mer att läsa på: www.elsakerhetsverket.se/sv/Behorighet/N...-ej-i-samma-foretag/

Fil bilaga:
Jörgen Wikström
Fil bilaga:
Företagsrådgivare

This message has attachments files.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 jul 2014 15:35 #4 av Joakim
Betyder detta att det nu kan finnas renodlade bemanningsföretag med enbart elektriker? Min tanke går till Manpower el & tele. (finns fler?)
Nån som har erfarenhet av detta eller liknande bolag?
Vad kan det kosta att hyra in en elektriker från ett sådant bolag å vad är det för person man får då?

Hoppas på svar även fast det är en gammal tråd.

Första inlägget för mig å vill passa på att säga att det här verkar vara en väldigt bra och användbar sida. Många kunniga personer!:)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jul 2014 12:36 #5 av Johan Lindell
Så vad gör en montörsom har behörighet o är anställd av en större firma?
Vad jag vet kan man inte avsäga sih sin behörighet.
Däremot bli av med den vid fel eller allvarliga mistag!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jul 2014 10:58 - 29 jul 2014 11:13 #6 av Mats Jonsson

Joakim skrev: Betyder detta att det nu kan finnas renodlade bemanningsföretag med enbart elektriker? Min tanke går till Manpower el & tele. (finns fler?)
Nån som har erfarenhet av detta eller liknande bolag?
Vad kan det kosta att hyra in en elektriker från ett sådant bolag å vad är det för person man får då?

Hoppas på svar även fast det är en gammal tråd.

Första inlägget för mig å vill passa på att säga att det här verkar vara en väldigt bra och användbar sida. Många kunniga personer!:)

Ett mer allmänt svar. Bemanningsföretagen har under många år kunnat hyra ut elektriker men har då i praktiken varit tvungna att anställa en elinstallatör för att på så vis uppfylla kravet på anställningsförhållande mellan yrkesman och elinstallatör. Det har ibland diskuterats om ett bemanningsföretag verkligen har varit ett elinstallationsföretag i föreskrifternas mening men mig veterligen har detta inte prövats i någon domstol. Men nu kan man alltså hyra ut elektriker utan att det inom bemanningsföretaget finns någon elinstallatör. Min bedömning i de fall jag varit inblandad i är att de etablerade bemanningsföretagen har varit mycket noga med att göra en kompetensprofil på elektrikern så att inhyraren ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka arbeten som elektrikern är kompetent för. Jag har aldrig varit inblandad i någon ersättningsfråga när det gäller bemanningsföretag.

En annan variant av uthyrningsföretag är, och har under mycket lång tid varit, enmansföretagare som har sin dagliga sysselsättning inom ett annat område, till exempel svagström, men som vid toppar inom elinstallationsföretag låter sig inhyras på timme. Dessa är många och jag uppskattar det till att rör sig om långt fler än tusen företagare som då och då är inhyrda men har ingen egen behörighet. De har tidigare arbetat olagligt men med såväl egen vetskap som vetskap hos det inhyrda företaget, om att arbetet är olagligt. Ett ganska vanligt svar när man påpekat detta har varit att: "ja men Lasse är ju så duktig". Så branschen har själva många valt att bryta mot behörighetsbestämmelserna. Men numer kan alltså "Lasse" hyra ut sig som elektriker helt lagligt även om det inte finns en elinstallatör i det företag där "Lasse" är anställd. Jag fick kännedom om ett sådant fall i förra veckan. Semester förstås och avsaknad av montörer fick "Lasse" frågan om han kunde hjälpa till några veckor. Min roll var endast att visa på blanketten från Elsäkerhetsverket. Jag fick då höra att Lasse ville ha 400 kr timmen plus traktamenten och ersättning för reskostnader. Men om detta är vanlig ersättningsnivå vet jag inte.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jul 2014 11:11 - 29 jul 2014 11:15 #7 av Mats Jonsson

Johan Lindell skrev: Så vad gör en montörsom har behörighet o är anställd av en större firma?
Vad jag vet kan man inte avsäga sih sin behörighet.
Däremot bli av med den vid fel eller allvarliga mistag!

Vad är skillnaden mellan en montör som har behörighet och en montör som saknar behörighet? I praktiken ingen alls så länge den behörige montören inte har andra montörer (yrkesmän) under sitt överinseende.

Alla montörer är i dag, genom avtal, skyldiga att utföra kontroll av eget arbete. Den som har behörighet har dessutom skyldighet genom förordning och ellag. Om den montör som saknar behörighet slarvar med sin egen kontroll kan denne dömas för oaktsamhet enligt brottsbalken. Det kan även den montör som har behörighet men denne kan eventuellt dömas för brott mot elinstallatörsförordningen. Men i Sverige får man inte "dubbla straff"så skillnaden blir i praktiken ingen alls mellan de båda montörernas oaktsamhet. Den behörige kan eventuellt bli av med sin behörighet som du skriver. Men det ska synnerligen allvarliga fel till innan myndigheten återkallar en personlig behörighet då det kan få stora konsekvenser på personens möjlighet till inkomst. Men är det synnerligen allvarliga fel så hoppas jag att vi är överens om att behörigheten ska återkallas.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jul 2014 13:04 #8 av Johan Lindell
Mats,Självklart skall behörigheten återkallas vid allvarliga fel.Tänker mer på ev problem om vems behörighet som d gäller om chefen och jag har varsin behörighet.Eftersom en behörig inte kan jobba på en annan behörighet.
Självklart så skall man kolla sitt jobb,megga,kontiutetjord mm.
Kanske man kunde få den vilande?Men om man jobbar som ledande montör tex.
D är ju den behöriga som skall tala om vilka tester o kontroller som skall göras o delegera det skriftligen.

k

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jul 2014 16:46 #9 av Reijo Eriksson
Samma fråga har diskuterats på denna tråd:

fluxio.se/forum/6/6021.html

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 aug 2014 14:21 #10 av Mats Jonsson

Johan Lindell skrev: Mats,Självklart skall behörigheten återkallas vid allvarliga fel.Tänker mer på ev problem om vems behörighet som d gäller om chefen och jag har varsin behörighet.Eftersom en behörig inte kan jobba på en annan behörighet.
Självklart så skall man kolla sitt jobb,megga,kontiutetjord mm.
Kanske man kunde få den vilande?Men om man jobbar som ledande montör tex.
D är ju den behöriga som skall tala om vilka tester o kontroller som skall göras o delegera det skriftligen.

k

Som anställd kan du knappast anses ha överinseende över kollegor så länge inte detta är uttalat. Därmed försvinner det ena av två skyldigheter man har som elinstallatör, det vill säga att se till att yrkesman som arbetar under överinseende har för arbetet nödvändiga kunskaper och färdigheter.

Det andra är ju att kontrollera det installationsarbete man utfört. Här borde varje företagare ha en policy, eller riktlinjer, om hur vi i vårt företag ska kontrollera våra arbeten. Om företaget inte beslutar om hur kontrollerna ska utföras blir det upp till varje enskild elinstallatör att utföra den kontroll denne anser vara nödvändig. Därmed kan kan företagets kontroller se olika ut beroende på elinstallatör och även inom ett projekt kan kontrollerna skilja sig åt.

Det är förvånansvärt många företag som inte i samråd med företagets elinstallatörer tagit fram riktlinjer för hur kontrollerna ska utföras. Ytterst få av de företag jag möter i mina utbildningar har en samsyn på kontrollernas omfattning och vad som ska mätas och och vad som ska kontrolleras okulärt.

Som elinstallatör behöver det inte vara tillräckligt att följa företagets policy men man har i vart fall en gemensam grund för kontrollerna. Därutöver kan elinstallatören behöva utföra ytterligare kontroller.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 aug 2014 23:09 #11 av Ivar Ryding
Jag har noterat att oavsett vad som diskuteras inom el-lag så sitter Mats Jonsson alltid på facit.

Frågan är om han inte är facit

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 aug 2014 09:05 #12 av Jörgen Wikström
Flertalet hjälpmedel för företagets Yrkesman (behöriga elektriker) att strukturera och delegera (till andra montörer) finns att läsa om i A.I.K pärmen som finns på Elförlaget.
Där finns alla dokument runt delegering och kontroll m.m. som krävs för att man som företagare gör rätt enligt lagen.

Det är viktigt att detta är tydligt bland montörerna vem/vilka som gör vad och under vilken Yrkesmans behörighet man jobbar.
Arbetsmiljöverket/Elsäkerhetsverket är ute och kontrollerar detta vid sina besök, som inte kommer att bli färre med tanke på nya sanktionsavgifterna som nyligen införts på säkerhetsutrustningar/ställningsarbeten m.m.

Fil bilaga:
Jörgen Wikström
Fil bilaga:
Företagsrådgivare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.058 sekunder

Senaste foruminlägg