Innehavare och brukare

23 jun 2017 06:54 #1 av Ludde Svensson
Läste just i ett övningsprogram att man anser att innehavare och brukare är samma sak.

Är det verkligen så?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jun 2017 15:14 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Innehavare och brukare
Ofta är det så, ägaren (innehavaren) är densamma som brukaren. Men för t.ex hyreslägenheter är det inte solklart. Båda har nog ett ansvar där.

Om man tittar på vilket ansvar som ligger på innehavaren så klarnar det lite. Förenklar handlar det om två skyldigheter:

1. Tillse att anläggningen är säker, och
2. Tillse att arbete på anläggningen utförs av kunniga personer.

Det är här självklart i mitt tycke att brukaren ska uppfylla punkt 1, men det är innehavaren som ser till att den faktiskt blir säker, dvs brukaren kontaktar innehavaren som kontaktar en elfirma. Detta kan också regleras i avtal mellan uthyrare (innehavare) och hyresgäst (brukare).

Detta var den fasta anläggningen. Samma skyldigheter finns för elektrisk utrustning, och där är det ju betydligt mer vanligt att den som äger en skarvsladd också är den som använder den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 jun 2017 15:36 #3 av Mats Jonsson
Svar från Mats Jonsson i ämnet Innehavare och brukare
När det gäller bindande föreskrifter och elektrisk utrustning såsom exempelvis ovan nämnda skarvsladd, så talar man förutom om innehavaren även om användaren som objektsansvarig.

Elsäkerhetslag (2016:732)
18 § Den som använder en elektrisk utrustning ska försäkra sig om att den är säker för användning.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 jun 2017 20:13 #4 av Ludde Svensson
Har tidigare hört att innehavare är den som råder över anläggningen och är den som sköter drift och underhåll. Brukare borde i så fall inte vara samma?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2017 19:32 #5 av Michell Andersson
Regeln är nog att man önskar tilldöma ansvar till den som faktiskt har haft inflytandet över det som orsakat skadan när skadan skedde. Det är svårt att påstå att någon är ansvarig för något som de inte kunnat påverka.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jun 2017 06:25 #6 av Ludde Svensson
Måste innebära att brukare och innehavare inte självklart är samma!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jun 2017 19:05 #7 av Mats Jonsson
Svar från Mats Jonsson i ämnet Innehavare och brukare

Ludde Svensson skrev: Läste just i ett övningsprogram att man anser att innehavare och brukare är samma sak.

Är det verkligen så?

Var är det du läser detta? Är det bara författaren till övningsprogrammet som påstår detta?

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.061 sekunder