Elsäkerhetsledarens uppgifter

23 jun 2017 06:48 #1 av Ludde Svensson
Läste just att Elsäkerhetsledaren även ska kontrollera att arbetet är korrekt utfört.

Är det verkligen så?

Är det inte den kontrollansvarige som har denna uppgift?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2017 19:26 - 27 jun 2017 19:27 #2 av Michell Andersson
Såhär står det i definitionen i SS EN 50110-1
Vidare så står det även i den löpande texten:

4.2 Personal
...Innan ett arbete påbörjas samt medan det pågår ska elsäkerhetsledaren säkerställa att alla tillämpliga fordringar, regler och anvisningar uppfylls.
Elsäkerhetsledaren ska informera dem som deltar i arbetet om alla rimligt förutsägbara faror som inte är direkt uppenbara för dem.
När ett arbete fordrar teknisk kunskap eller erfarenhet för att förebygga elektrisk fara eller skada måste den som utför arbetet ha denna kunskap eller erfarenhet eller övervakas på ett tillfredsställande sätt...

4.3.1
...Innan några åtgärder i anläggningen vidtas eller arbetet påbörjas ska elsäkerhetsledaren och eldriftledaren vara överens om vilka åtgärder i anläggningen som fordras för att arbetet ska kunna genomföras och om en beskrivning av arbetet på, med eller nära den elektriska anläggningen...


Det står alltså arbetets utförande och inte anläggningens utförande.
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jun 2017 08:41 #3 av Örjan Borgström
Michell har rätt, elsäkerhetsledaren har uppdraget att se till att arbetet utförs på ett sådant sätt att det är säkert för de som utför arbetet.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jun 2017 19:26 #4 av Mats Jonsson
Det är helt riktigt som Örjan och Michell skriver.

Men var Ludde läser du detta?

En arbetsgivare kan fördela arbetsuppgifter på anställda och inhyrda och det möter inget direkt hinder att för en arbetsgivare även lägga uppgiften att svara för viss kontroll på elsäkerhetsledaren. Många branscher använder inte "kontrollansvarig" som funktion, till exempel elnätsföretag, industrier, kommuner, landsting och statliga verk. De flesta av mina kunder har aldrig hört talas om kontrollansvarig. Det är väl främst de företag som specialiserat sig på att utföra elinstallationsarbete och som har avtal SEF som använder denna funktion.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: Fredrik Sjödin

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jun 2017 09:36 #5 av Örjan Borgström
Det är riktigt att personen som är elsäkerhetsledare också kan ha uppgiften att göra vissa kontroller av det utförda arbetet. Men det är då i en annan roll, i rollen som elsäkerhetsledare ingår det inte.

Vi har i ESA Industri & Installation försökt förklara att vi har många olika roller i vårt dagliga arbete och ibland flera roller samtidigt. Arbetsgivaren kan mycket väl, som Mats skriver, tilldela en person arbetsuppgifter i ett projekt som täcker flera roller.

Men när vi diskuterar rollen som elsäkerhetsledare så handlar det enbart om att se till att arbetet utförs på ett sådant sätt så att det är säkert för de som deltar i arbetet.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jun 2017 17:09 #6 av Johan Lindell
Är det inte så att kontrollansvarig är en mellan Sef och Eio reglerad tjänst?
Elsäkerhetsledare är däremot i föreskrifterna krav på?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 jun 2017 08:36 - 30 jun 2017 08:39 #7 av Örjan Borgström
Jo det är nog riktigt. Idag ändras detta då det i egenkontrollprogrammet ska framgå hur kontrollen planeras och utförs och vilken kompetens de som utför kontrollen ska ha.
Vi har i de uppdaterade blanketterna valt att kalla det "Montör med kontrolluppgift"

Beteckningen "kontrollansvarig" är lika felsyftande som den gamla "elarbetsansvarig" som vi ersatte med elsäkerhetsledare. Det är med detta som så mycket annat att denna person har inte något ansvar för annat än att, precis som alla andra, utföra sina tilldelade arbetsuppgifter så gott man kan med den kompetens man besitter. Huvudansvaret för att kontrollen planeras och utförs på rätt sätt ligger nu (i morgon) på företagsledaren.

Däremot regleras inte elsäkerhetsledarens uppgifter i föreskrifterna utan i standard SS-EN 50 110-1, föreskrifterna skriver att det ska utse vem eller vilka som skall säkerställa att säkerhetsåtgärder vidtas. Där nämns inte elsäkerhetsledaren specifikt.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 jul 2017 18:20 #8 av Ludde Svensson
Har sett rollen "Montör med kontrolluppgift" i vissa egenkontrollprogram och denna roll har ibland benämnts "kontrollansvarig".

Kan väl anses vara två benämningar för samma roll?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 jul 2017 18:49 #9 av Ludde Svensson
Att elsäkerhetsledaren även ska kolla att arbetet är rätt utfört anger PoL i ett av sina program och då blev jag fundersam.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 jul 2017 21:11 #10 av Fredrik Sjödin

Ludde Svensson skrev: Har sett rollen "Montör med kontrolluppgift" i vissa egenkontrollprogram och denna roll har ibland benämnts "kontrollansvarig".

Kan väl anses vara två benämningar för samma roll?


Som tidigare nämnts är "kontrollansvarig" ett gammalt begrepp som härstammar från installationsavtalet och som knappast fått någon större spridning utanför den del av elbranschen som tillämpar det kollektivavtalet.

Från och med igår är det elinstallationsföretaget som bland annat ska kunna visa hur deras planering och kontroll utförs så att den utförda elinstallationen blir säker. Det bör ske med vanlig arbetsledning som grund.

För att ge företagen en liten hjälp på traven att visa hur arbetsledningen är uppbyggd har vi på installatörsföretagen tagit fram en rollbeskrivning som heter just "montör med kontrolluppgift". Den kan företagen använda om de vill.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.093 sekunder