Ang ställverk

06 sep 2016 06:50 #1 av Niklas
Ang ställverk skapades av Niklas
En fråga angående ställverksbrytare.

Vad säger föreskrifterna om vem som får hantera en effektbrytare i ställverk. (400V 1kA). Det är ju ett driftrum så man måste ha elsäkerhetsutbildning för att få vara i ställverket.

Men får vem som helst hantera brytaren eller vad säger reglerna?

Mvh
Niklas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 sep 2016 17:14 #2 av Johan Runesson
Svar från Johan Runesson i ämnet Ang ställverk
Jag skulle vilja komplettera med lite mer frågor inom samma område om det är okej. Jag undrar vad det rekommenderas eller krävs för utbildning för att manövrera högspänningsbrytare till 20kV på en mindre industri, samt att därefter gå in till transformatorn.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 sep 2016 13:36 #3 av Mikael Malmgren
Svar från Mikael Malmgren i ämnet Ang ställverk
Kan inte se att du måste ha någon särskild utbildning för att hantera en brytare bra om du vet vad du håller på med och tittar på tillverkarens anvisningar.

Om brytaren hög- eller lågspänning finns i ett av innehavaren klassat driftrum så säger standarden (SS 421 01 01) följande.

"rum eller plats för drift av elektriska anläggningar och utrustningar till vilka tillträde är begränsat genom dörrar eller
inbyggnad som det krävs nyckel eller verktyg för att forcera och som är tydligt märkta med lämpliga varningsskyltar
Driftrum skall bara vara tillgängliga för elektriskt yrkeskunnig eller instruerad personal eller för lekmän åtföljda av
elektriskt yrkeskunnig eller instruerad personal."

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: A
[img size=75]
www.elektroinvent..se

mikael.malmgren@elektroinvent..se
Följande användare sa tack: Niklas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 sep 2016 14:10 #4 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet Ang ställverk
Arbetsmiljölagens 2 kap. 4 § föreskriver att betryggande skyddsåtgärder
ska vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.


Sedan säger ESV:
Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha
kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.
Följande användare sa tack: Niklas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 sep 2016 14:55 - 07 sep 2016 14:56 #5 av Mikael Malmgren
Svar från Mikael Malmgren i ämnet Ang ställverk
och då beror det på var brytaren står.

I ett driftrum så kan man ha "lägre krav" på isolation och inbyggda säkerhetsåtgärder på utrustning/material eftersom man bör vara minst en instruerad person, dvs bla "kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna."

Står samma brytare utanför ett driftrum kan kraven vara högre på utrustning/materiel, men det kan vara en lekman som slår till och från exempelvis.

Att det krävs en speciell utbildning för att manövrera en brytare vill jag inte påstå, för arbete i, på eller vid kan det vara en annan sak. Sen kan innehavaren ha egna regler så tillträde och manöver, ex ESA.

Samma sak gäller för transformatorn om den står i ett driftrum "okapslad" eller om den kanske står väl skyddad, inlåst i en bur i hörna på en industri.

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: A
[img size=75]
www.elektroinvent..se

mikael.malmgren@elektroinvent..se
Följande användare sa tack: Niklas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 sep 2016 20:20 #6 av Olle Andersson
Svar från Olle Andersson i ämnet Ang ställverk
Jag ska inte svära på det men jag vill minnas att i SS-EN 60947 (produktstandard Kopplingsapparater för högst 1000 V) så finns det angivet att alla kopplingsapparater med märkström 250A eller större kräver instruerad personal för manövrering.
Har tyvärr inte möjlighet att kolla upp mitt påstående just nu

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.097 sekunder

Från Facebook-gruppen