Jordfelsbrytare byggskåp

26 aug 2014 17:46 #1 av JDA
Vet regeln att uttag upp till 32a ska förses med Jordfelsbrytare.
Men upp till? Inkluderar det att det är krav på jfb på 32a CEE uttag?

Jag får för mig att det är så men fick byggskåp idag med bara 300ma jfb på 32a uttagen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 aug 2014 20:14 #2 av Bo Siltberg
Det är inte 100.0% tydligt men jag har uppfattat det som till och med 32 A. Mer ordagrant säger regeln flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning utomhus. För uttag anges en gräns på ≤ 20 A, och dessutom uttag för allmänbruk/lekmän. Så man skulle kunna bortförklara en JFB med I∆n på 300 mA för dessa 32 A-uttag i byggcentralen, men normalt sett ska det vara 30 mA för dessa då man kan anta att de kommer att användas för just flyttbar elmateriel utomhus. Inga speciella instruktioner i bruxet?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 aug 2014 20:52 #3 av JDA
Svar från JDA i ämnet Jordfelsbrytare byggskåp
hmmmm ok.

Ja detta skåpet kommer att stå utomhus.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 aug 2014 07:03 #4 av Markus Ågren
Ska 32A användas för att vidare koppla till nästa byggcentral (skåp)? Så skulle jag kunna tänka mig använda 300mA. Så man inte får 2 st 30mA JFB efter varandra.

Men läser man i SS436 40 00 så kan man läsa följande:

717 Mobila och transportabla arbetsplatser

717.410.3 Allmänna fordringar

717410.3.01
"Tilläggsskydd genom användning av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30mA är nödvändigt för uttag som är avsedda att mäta materiel som är placerade utanför arbetsplatsen. Detta gäller inte uttag som matas från krestar som är skyddade genom användning av:
- SELV
- PELV, eller
- skyddseparation"


717.411 Skydd genom automatisk frånkoppling av matningen
717.411.01

b) Matningar i enlighet med avsnitt 717.313 b) får endast vara TN-system och skydd genom automatisk frånkoppling av matningen ska anordnas med hjälp av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30mA. Detta fördras inte för kretsar inom arbetsplatser som har ett icke-ledande hölje och där skydd genom jordfri lokal skyddsutjämning är anordnat (se figur 717B.2).

Vet inte om man kan säga att det är en mobil arbetsplats som du har.

Markus Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 aug 2014 07:05 #5 av Michell Andersson
Borde man inte tillämpa de fordringar som gäller där skåpet ska användas. Kanske 704 i SS436 t ex. Annars så gäller väl att om skåpet är CE-märkt så är det en produkt som är godkänd att nyttjas som tillverkaren avsett?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 aug 2014 08:34 #6 av Markus Ågren

Michell Andersson skrev: Borde man inte tillämpa de fordringar som gäller där skåpet ska användas. Kanske 704 i SS436 t ex. Annars så gäller väl att om skåpet är CE-märkt så är det en produkt som är godkänd att nyttjas som tillverkaren avsett?


Ja 704 kan stämmer bättre på denna situation. Under rubrik 704.410.3.4 så står det högst 32A ska anslutas till jordfelsbrytare 30mA eller SELV eller isolertransformator. Med högst skulle jag säga t.o.m 32A.

För sedan under 704.410.3.4 står det:

704.411.3.2
Krestar som matar uttag vars märkström överstiger 32A ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 500mA.

Sedan så gäller ju självklart även tillverkarens anvisningar för produkten gälla och vad de säger att den får/kan användas till.

SS-EN 60309-4 ska gälla kopplingsutrustning och SS-EN 60309-2 gälla för stickproppar och uttag med märkström över 16A för utrustning som användas på bygg- och rivningsplatser.

Markus Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 aug 2014 04:50 - 29 aug 2014 05:04 #7 av Mats Jonsson
En byggplatscentral är en produkt som tillverkas enligt en produktstandard. Den får därmed användas så länge den är hel och fungerar på avsett sätt. De som är tillverkade enligt de äldre reglerna får sålunda användas så länge de ger samma säkerhet som när de ursprungligen togs i bruk.

Det var ganska långa och komplicerade diskussioner om detta då utgåva 2 av elinstallationsreglerna kom 2009 och jag har tagit upp frågan i min bok 104 frågor och svar om elinstallationsreglerna. Principen följer egentligen samma som gäller för äldre anläggningar.

Elsäkerhetsverket menade då (2009) att införandet av 30 mA på 32 A uttag inte gjordes av elsäkerhetsskäl utan som en anpassning till övriga Europa. Därför förbjöd man heller inte användandet av äldre centraler.

Ett väsentligt skäl till införande av jordfelsbrytare på byggplatscentraler är att få korta frånkopplingstider vid jordfel även om det är långa skarvsladdar, och då ger 300 mA lika bra skydd som 30 mA. I sammanhanget är det intressant att nämna att vi i Sverige har TN-system men att stora delar av Europa har TT-system där det kan vara svårare att frånkoppla jordfel.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.118 sekunder

Senaste foruminlägg

Från Facebook-gruppen