protokoll för Isolationsmätnings & jordfelsprovning

29 nov 2013 15:40 #1 av Kenta Jonsson
Hejsan,

Söker ett bra protokoll för Isolationsmätnings & jordfelsprovning när det gäller en tillbyggnad av ett hus.
Jag har EIO protokollen för driftsättning av TN-S & TN-C.

Men dokumentet för att visa godkänd anläggning på specifik del. någon som har detta och kan ladda upp det någonstans och länka?

MVH
// Kent

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2013 18:56 #2 av Rikard Ågren
Alla som använder en Metrel Eurotest som är kompatibel med deras mjukvara för dator kan använda det för att skriva ut mätvärden. Jag hat själv kört med det det senaste året och tycket det är enkelt och blir mycket bra. Sparar själv en kopia i PDF av alla protokoll på Dropbox

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 nov 2013 17:32 #3 av Mats Jonsson
En följdfråga inom ämnet. Enligt svensk standard ska även inspektionen dokumenteras.
Utdrag ur SS 4364000:
- en förteckning av vad som inspekterats
Är det någon som har en bra mall för detta? Vilket hjälpmedel använder ni här?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 dec 2013 16:16 #4 av Marcus Johansson
Vi använder oss oxå eurotestern, tycker protokollen blir bra. Hur gör du för att få dom till pdf? Dom är ju som standard i nåt skumt eget format.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 dec 2013 17:39 #5 av Mats Persson
Allt du kan skriva ut kan du få som PDF, det läggar sig som en "skrivare" så väljer du den istället för din standard skrivare.

Googal på ex PDF Creator så dyker det upp gratisalternativ...

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 dec 2013 18:20 - 02 dec 2013 19:30 #6 av Michell Andersson

Mats Jonsson skrev: En följdfråga inom ämnet. Enligt svensk standard ska även inspektionen dokumenteras.

Jag tror generellt inte detta efterlevs i praktiken.
De få gånger jag sett någon form av inspektionsprotokoll så har endast anmärkningarna dokumenterats.

Jag själv va inte medveten om detta dokumentationskravet av inspektionen i elinstallationsreglerna.
Kan vara så att hela kapitel 6 tas med en nypa salt eftersom presumtion saknas på tillvägagångssättet av kontrollen i elinstallatörsförordningen.Det kan väl antas att det tillhörande dokumentationskravet också faller då.
Det vanligaste, trots allt, är fortfarande att t.ex. kontinuitetsmäta skyddsjord med en summer eller testa jordfelsbrytare med testknappen eller en stick-o-sätt.
Detta är MIN erfarenhet av branschfolk jag stöter på.
Och det blir oftast inte bättre för att en person är behörighetsansvarig på en medelstor firma.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2013 19:17 - 04 dec 2013 19:56 #7 av Rikard Ågren

Mats Jonsson skrev: En följdfråga inom ämnet. Enligt svensk standard ska även inspektionen dokumenteras.
Utdrag ur SS 4364000:
- en förteckning av vad som inspekterats
Är det någon som har en bra mall för detta? Vilket hjälpmedel använder ni här?


Vad menas med förteckning? Ska varje armatur, vägguttag etc som t.ex. kontinuitetsprovats finnas med i en lista?

Jag brukar göra en struktur på centralen jag ska kolla där alla delar finns med så som huvudledning, personskyddsautomater, jordfelsbrytare och säkringar etc. Jag namnger alla komponenter så som de heter i centralen. Sen sparar jag mätresultaten för respektive apparat på rätt plats i strukturen. I slutet brukar jag skriva en anmärkning om att samtliga vägguttag och armaturer som försörjs av centralen i fråga är kontinuitetsprovade. Men det kanske inte räcker?

Ang. PDF så använder jag en skrivare som heter Bullzip PDF nånting. Fungerar mycket bra. Finns säkert fler

Projektledare el, styr och automation
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2013 21:34 #8 av Marcus Lundström
Lite lurigt det där med z-loop mätning i Eurotestern. Den räknar ju ut och godkänner mätresultatet efter en säkringstabell men tar inte hänsyn till säkerhetsmarginalen i 6C.61.3.6.2.

Så "PASS" i protokollet innebär godkänt mätresultat för den ögonblickliga mätningen. Men ska ändå räknas om manuellt för att uppfylla standarden.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2013 11:36 - 15 dec 2013 12:26 #9 av Michell Andersson

Mats Jonsson skrev: En följdfråga inom ämnet. Enligt svensk standard ska även inspektionen dokumenteras.
Utdrag ur SS 4364000:
- en förteckning av vad som inspekterats
Är det någon som har en bra mall för detta? Vilket hjälpmedel använder ni här?


Hittade precis ett protokoll. :P
Läste på SEKs sida om HB 436.
Det stod att i den så finns även ett protokoll för inspektion.
När man sedan slår upp sidan 87 så finns där mycket riktigt ett protokoll!
Efterföljande sidor ger även exempel på vad som bör inspekteras.

Något säger mig att Hr. Jonsson redan kände till detta.

EDIT: Nu hittade jag dessutom samma protokoll i Elinstallationsreglerna på sid. 323 också.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2013 11:59 #10 av JDA

Marcus Lundström skrev: Lite lurigt det där med z-loop mätning i Eurotestern. Den räknar ju ut och godkänner mätresultatet efter en säkringstabell men tar inte hänsyn till säkerhetsmarginalen i 6C.61.3.6.2.

Så "PASS" i protokollet innebär godkänt mätresultat för den ögonblickliga mätningen. Men ska ändå räknas om manuellt för att uppfylla standarden.


Köpte mig en eurotester jag med me denna funktionen men förstår inte riktigt. Ställer jag in en c10 och mäter så får jag tex 375A och gränsen står på 100a?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2013 19:15 #11 av Marcus Lundström
Då har du ju en högre kortslutningström än gränsvärdet. Det ska ju vara godkänt utan problem.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2013 19:22 #12 av Rikard Ågren

Marcus Lundström skrev: Lite lurigt det där med z-loop mätning i Eurotestern. Den räknar ju ut och godkänner mätresultatet efter en säkringstabell men tar inte hänsyn till säkerhetsmarginalen i 6C.61.3.6.2.


Vad är säkerhetsmarginalen?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2013 19:24 #13 av Bo Siltberg
50 % ! Dvs du måste mäta upp 150 A för att en C10A ska vara godkänd.
Följande användare sa tack: Rikard Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2013 21:02 - 07 dec 2013 21:09 #14 av Mats Jonsson
Lite för nördar. Det som står i punkt 6C.61.3.6.2 gäller resistansökning med hänsyn till felströmmens inverkan på ledarresistansen. Av punkten framgår att det uppmätta värdet av slingimpedansen ZS(mät) ska vara mindre än 2/3 * U0/Ia. Detta motsvarar en temperaturökning med ca 127 grader Celsius. Det vill säga en ledartemperatur av ca 147 grader Celsius om vi utgår från omgivningstemperaturen 20 grader Celsius.

Är det rimligt att tro att en dvärgbrytare vid lägsta felström släpper igenom så mycket energi att ledartemperaturen blir så hög? Nej, en felström om något hundratals ampere som verkar mindre än 0,1 sekund ger i praktiken inte någon högre temperatur än vad driftströmmen orsakat. Jag har i min värld nyttjad den andra delen i ovan nämnda punkt och då särskilt bokstavssatsen d). Med tanke på att det finns ledare som tål 90 grader Celsius har jag utgått från att temperaturen inte kommer att överstiga 100 grader Celsius, på hela felkretsen inklusive matande nät, vilket då ger att det uppmätta värdet av slingimpedansen ZS(mät) ska vara mindre än 1/1,3 * U0/Ia.

Detta stämmer också väl överens med de beräkningsregler vi använde vid framtagandet av SS 4241404, där vi utgått från högsta tillåtna drifttemperatur vid framtagande av längsta tillåtna ledningslängd.

Att använda 1/1,3 ger alltså en bättre kontroll av överensstämmelse med SS 4241404. Detta förhållande har jag även använt vid framtagande av tabell Bilaga 2 i min bok om kontroll före idrifttagning.
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, Marcus Lundström, Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2013 21:20 #15 av Reijo Eriksson
Om jag inte minns fel var det Mats Jonsson som skrev till Elsäkerhetsverket och funderade om den här faktorn för ca tio år sedan.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 dec 2013 10:15 #16 av Mats Jonsson

Reijo Eriksson skrev: Om jag inte minns fel var det Mats Jonsson som skrev till Elsäkerhetsverket och funderade om den här faktorn för ca tio år sedan.

Jo, det kan nog stämma. Det kan bli diskussioner om konstruktören dimensionerar enligt SS 4241404 och kommer fram till att ledningslängden får vara 60 m men när installatören kontrollerar med instrument och en faktor motsvarande 2/3 så fungerar det inte.
Följande användare sa tack: Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2013 07:35 #17 av Rikard Ågren

Bo Siltberg skrev: 50 % ! Dvs du måste mäta upp 150 A för att en C10A ska vara godkänd.


Gäller det för samtliga säkringsstorlekar?

Tråkigt att det inte går att ställa in i Eurotestern. Men det är ju inte så svårt att knåpa ihop en korrigerad tabell att jämföra mot, som man förvarar i väskan.

Skulle vara intressant att höra hur ni andra håller koll på kontrollerna? Har ni några tips att dela med er av?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2013 09:24 - 09 dec 2013 10:11 #18 av Michell Andersson
50% kommer väl från att uppmätt förimpedans ska multipliceras med 1,5 för att kompensera för spänningsfall i nätet också, utöver ledartemperaturen alltså?
Som jag förstår så, har du korrigerat förimpedansen så är allt grönt.

Har jag förstått det rätt om det är detta som inte sker automatiskt med mätning med eurotestern, själva säkerhetsmarginalen?
Har aldrig mätt loop nämligen.

Om så är fallet så kan man väl bara multiplicera värdet med 1,5 oavsett säkring.

EDIT: Dividera med 2/3. :P Eller med Mats 1/1,3 som då motsvarar en säkerhetsmarginal på 30% istället för 50%.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2013 11:44 #19 av Bo Siltberg
Nja, jag tror att det enbart är resistansökningen. Säg att temperaturen ökar från 30 till 160 grader:
1+0.00393*(160-30) = 1.5109
Men faktorn 1.5 är ju ändå väl tilltagen så det kan ligga lite av varje där, som farmors julbak i köket.

Och den gäller oavsett säkringstyp och storlekar - åtminstone gör inte SS 436 40 00 någon skillnad. Detta trots att den diazed hanterar gränsfallen på ett definierat sätt, medan en dvärg inte har någon definierad utlösningstid, men den kan mycket väl fungera även för lite lägre strömmar.
www.fluxio.se/forum/27/10259.html?limit=40#13230
Följande användare sa tack: Michell Andersson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2013 17:04 #20 av Mats Persson
Men varför är inte de båda standardarna harmoniserade?

Jag använder mig själv av Mats Jonssons tabell när jag kontrollerar utlösningsvilkoret...

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.160 sekunder