Elkablar i hiss-schakt

22 maj 2012 17:10 #1 av Robin Strandberg
Har alltid fått lära mig att kablar i hiss-schakt ska vara brandklassade men idag så fick jag höra av en hissmontör att tydligen så används hiss-schakten till att dra det mesta nuförtiden.....

Frågan är vad som gäller och om man måste dra upp en stigare från källaren till vinden 5 våningar upp, vad krävs för att det ska vara godkänt?

..och det bästa hade varit om det står i någon föreskrift någonstans.
..eller är det upp till var och en besiktningsman?

Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 maj 2012 17:27 - 22 maj 2012 17:28 #2 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet Elkablar i hiss-schakt
Är det inte matningen till hissen som ska vara brandklassad, beroende på typ av hiss och var den är placerad? sen är kanske hiss-schaktek en egen brandcell beroende på hur det ser ut?

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 maj 2012 17:35 #3 av Robin Strandberg
så skulle det mycket möjligt kunna vara..

Den gamla hissmatningen var en Ekkj 3x6+6 som gick infälld i vprör hela vägen till vinden där apparatskåpet stod men nu har de flyttat skåpet och jag måste jag dra en ny matning från källaren och därav frågan. Försökte få tag i han som skulle besiktiga hissen idag men lyckades inte.

Även en vanlig stigare till lägenhetscentraler är tänkt att gå i schaktet. Finns bestämmelsen över att hissens matarkabel ska vara brandklassad kvar?

Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 maj 2012 17:47 #4 av Ronnie Lidström
Vet inte riktigt vad som står i föreskrifterna, men i entreprenadhandlingar brukar matningen till hissen vara föreskriven som brandsäker kabel eller "brandsäker förläggning".

Kanske beror på vad det är för typ av fastighet också?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 maj 2012 18:04 #5 av Robin Strandberg
Vi har dragit installationen i 3st lgher på tillsammans 350kvm men de glömde visst bort att hissen skulle ha ström i planerings/ritnings-stadiet så allt detta är extra och naturligtvis utan ritningar eller underlag.

Huset är ett tegelhus från tidiga 1900talet men känns inte som hissen skulle räknas som en egen brandzon eftersom det är "gallerväggar" på entrévåningen in till schaktet.

Får helt enkelt försöka få tag i besiktningsmannen imorgon.

Tack för hjälpen att spåna lite idéer.

Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 maj 2012 18:11 - 22 maj 2012 18:11 #6 av Patrik Hedlund
När jag drog två hissmatningar så var det i alla fall brandsäker kabel som jag fick till mitt förfogande. Ett helvete att skala.

//Patrik

Fil bilaga:

Serviceelektriker som sysslar med KNX och annat kul!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 maj 2012 18:11 - 22 maj 2012 18:20 #7 av Dan Lundqvist
Efter en snabb googling så hittade jag detta..

hissbesiktningar
ama.byggtjanst.se/doc/amacontent/vvs_his..._vid_brand_66-67.pdf

Vilket verkar vara BBR:s regler.
Hissar som saknar signal från gemensamt brandlarm att gå till närmaste stannplan. Skall ha brandskyddad kraftförsörjning.

Sen angående andra kablar i hisschakt, vad jag vet så är det en egen brandcell och kräver godkända tätningar vid genomgång. För att förhindra brand/rök-spridning in och ut ur schaktet(trapphuset).

ServiceElektrikern som Monterar, Konstruerar, Programmerar och Funderar dagarna i ända...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 maj 2012 18:29 #8 av Ronnie Lidström
Lite som jag hittade:

BFS 2011:12 H12 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar


2.6 Anläggningens säkerhet vid driftstopp

2.6.5 Åtgärder måste vidtas för att konsekvenserna av en brand i anläggningen
inte ska äventyra säkerheten för passagerare och personal.


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 maj 2012 10:06 #9 av Markus Ågren
Hissar brukar vara egna brandceller oftas iaf om man bygger nytt.
Men man behöver inte förlägga en brandsäker kabel så länge den är i samma brandcell. Så om du drar från källaren in till hiss-schaktet en brandsäker kabel sen i botten på hissgropen så sätter du en dosa och därifrån drar du en "vanlig" kabel upp till hisstoppen. Då har du brandsäker kablage från central till hiss.

Det är i alla fall så jag fått det förklarat för mig att håller man sig till samma brandcell så behöver man inte brandsäker kabel. Men börjar man korsa brandceller så är det en annan sak.

Syns inte brandcellsgränserna på ritning? tänkte hissen var väl kanske med från början men inte själva installationen för den?

Markus Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 maj 2012 20:36 #10 av Stig Ove Strömstedt
Kolla med säkerhets och hissbesiktningsmannen innan du drar en stigare till en lägenhet, i hisschakt och ev hissmaskinrum får inget andra installationer än de som som har med hissen att göra finnas.

Elkonsult

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 maj 2012 10:10 #11 av Robin Strandberg
Säkerhetsbesiktningen på ena hissen är redan gjord men hann aldrig prata med besiktningsmannen, men han hade inget att anmärka på iaf. Den årliga besiktningen ska göras inom kort så får se vad dem säger.

Kablarna komma gå i hiss-schaktet, sen om det krävs att man bygger någon form av plåtlåta för brandklass så får vi ta det då. Skulle varit skönt att veta vad som gäller så man slipper dra 3st vprör 15-20meter för att sen riva ner det och bila in/bygga brandcell.

Både belysningsmatningen till gamla vinden, tele'n och Comhems kablage är dragna i schaktet redan.

Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 maj 2012 10:23 #12 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet Elkablar i hiss-schakt
Det är väl snarare genomföringen som det är viktig att det blir rätt vid.. Ett tips är att inte använda sig av VP rör när man går igenom en brandcellsvägg..

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 aug 2012 19:19 #13 av Anders Dornlöv
Förr var det besiktningsmannen som gav "lov" - nu är det så att ansvaret för hissanläggning åligger anläggningsägaren (fastighetsägaren) som har det totala ansvaret för att utreda om kabel inte kan förläggas på annat sätt och hur man lämpligen förlägger i hissshakt om man måste.
Eftersom de flesta fastighetsägare inte själv innehar kompetensen så brukar man komma fram till följande genom samarbete med hissfirman som sköter hissen och elektrikern. Kabel som skall gå igenom schaktet skall förläggas i ett rör som omsluter dess hela längd och inga kopplingsdosor får finnas. Förr satte man krav på stålrör, men idag nöjer man sig med VP-rör. Detta för att ingen del av hissen skall kunna haka fast i kabel. Är det grövre kablar brukar jag köra med kabelskydd av metall som man sätter utanpå - enklare att lägga. Förläggning bör utföras i bakre hörn om det inte finns hissdelar i närheten. Man brukar även i utredningen påvisa på risken med att utföra arbetet i hisschakt - och här rekommenderar jag att man har en kille från hissfirman med vid arbetet så man inte utsätter sig för onödiga risker. Jag har själv jobbat med hissar - och det finns många riskmoment.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.129 sekunder