cosfi?

18 maj 2015 18:43 #1 av Timmy
cosfi? skapades av Timmy
Hej
En kollega installerade en djupvattenpump idag. Till denna var det ett torrskörningsskydd som mätte cosfi tror jag.
Vad händer med cosfi när motorn är obelastad dvs går torrt.
Minskar cosfi? (värdet närmre 1)
Ökar cosfi? (värdet närmre 0)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2015 19:05 #2 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet cosfi?
Cosfi är lågt vid låg belastning (aktiva effekten är ju helt avhängig belastningen, reaktiva effekten däremot är inte alls lika lastberoende)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2015 19:06 #3 av Tomas Karlsson
Svar från Tomas Karlsson i ämnet cosfi?
När den går med mindre last verkar den mer induktiv (tar reaktiv effekt för magnetiseringen och täcker lite elektriska och mekaniska förluster) dvs fasförskjutningen (vinkeln) ökar och då minskar cos(fi). Du har nog bytt vinkeln (fi) med cos(fi) i det du skrev?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2015 19:15 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet cosfi?

Tomas Karlsson skrev: Du har nog bytt vinkeln (fi) med cos(fi) i det du skrev?

Så kan det ju vara, eller så inte.

De värdena är ju 100% relaterade till varandra, så på sätt och vis spelar det ingen roll vilket värde man mäter/bevakar, eller talar om.
Bara man har koll på vad man avser. ;)

Får man ett värde cos(fi), men vill veta fi så tar man cos-1 av värdet så är man hemma. :)

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2015 20:06 #5 av Timmy
Svar från Timmy i ämnet cosfi?
det kan nog vara så att jag blandad ihop namnen på vinklarna, men sammanfattningsvis om jag förstått er rätt så är den reaktiva effekten ganska opåverkad av lasten, medans den aktiva effekten minskar av minskad motorlast.
Detta gör att cosvinkeln blir större dvs värdet på cos sjunker.

Tack

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2015 21:17 #6 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet cosfi?
Som Peder och Tomas redan har svarat så förändras den aktiva effekten kraftigt av förändring i last. En del reaktiva (induktiva) komponenterna är samma oavsett mekanisk last, så den reaktiva effekten förändras inte lika mycket.

Detta betyder alltså att vid minskad mekanisk axeleffekt så:
* Minskar den aktiva effekten
* Minskar den reaktiva effekten inte lika mycket.
* fasvinkeln (fi) mellan ström och spänning ökar
* Strömmen till motorn minskar, men inte lika mycket i proportion som den aktiva effekten minskar
osv, det går att fortsätta räkna upp några saker till..

Men säg inte cosvinkeln bara, det låter så dumt. :)
Det är vinkeln (fi) som ändras.
Och räknar man fram cos(fi) så får man fram effektfaktorn som är förhållandet mellan aktiv effekt och skenbar effekt.
Och man kan givetvis räkna åt andra hållet också, dvs man vet effektfaktorn (cos(phi)) men vill veta vinkeln för fasvridningen, det var det jag ville påpeka för Tomas (vilket jag dock är 100% säker att han redan vet :))..

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2015 22:21 #7 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet cosfi?
Ibland ritar man upp ett s k cirkeldiagram för en asynkronmotor. Jag kommer inte ihåg detaljerna utantill, men i princip går det till så att man mäter upp ström och fasvinkel för motorn dels då den går i tomgång och dels då den är fastbromsad. Dessa båda mätvärden ritar man in som vektorer i ett koordinatsystem, och så ritar man upp en cirkel på vars periferi båda vektorernas ändar ligger. Då kommer, för varje tänkbar belastning av motorn, strömmens belopp och fasvinkel att ge en vektor som ligger på cirkelns periferi. Det innebär t ex att om man en gång har gjort upp ett sådant diagram för en viss motortyp så kan man sedan bara genom att mäta strömmen i en fas läsa ut effektfaktorn. Det går att bygga ut diagrammet så att man även kan ta ut uppgifter om t ex eftersläpning och mekanisk effekt som funktion av strömmen.
Det står mycket om de där diagrammen i band 5, "Die asynchronen Wechselstrommaschinen" av bokserien Die Wechselstromtechnik, som gavs ut omkring 1910 och sedan kom i nytryck på 1920-talet.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2015 20:20 #8 av Timmy
Svar från Timmy i ämnet cosfi?
Hur som helst så har jag fått svar på min fråga..
Sen får jag nog damma av skolböckerna och titta lite efter fasvinklar mm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.143 sekunder