Vad gäller?

03 maj 2017 18:36 #1 av Gunnar Stenquist
Hej Alla

Jag ska byta tråd i ett gammalt hus med pansarrör och vävtråd, Jag har "hört" att man inte får dra i FK i röret pga att den är enkelisolerad utan att det måste vara kabel.
Är det så eller bör man använda kabel men får använda FK?
Mvh Gunnar Stenquist

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 maj 2017 19:06 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Vad gäller?
Detta är en delikat fråga. :silly:

Om man börjar med att se det som en nyinstallation (kanske för att det just är det) så kan vi snabbt konstatera att elinstallationsreglerna (och sunt förnuft, och god elsäkerhets teknisk praxis, och gamla föreskrifter) kräver två nivåer av skydd av spänningsatta och/eller strömförande detaljer, såsom elledare och kopplingsplintar osv.

Den första nivån av skydd utgörs som regel av ett lager isolering, t.ex. PVC-isoleringen på FK eller plasten runt en Wago eller torix.

Andra lagret av skydd utgörs av t.ex. ett till lager isolering, t.ex. PVC-manteln på en kabel (EKK osv) eller VP-röret runt FK eller apparatdosan som innehåller FK och wagos.
Men andra lagret kan också utgöras av ett skyddsjordat metallhölje, t.ex. plåten runt en tvättmaskin, en kopplingsdosa i metall, en gruppcentral i metall.
Då blir andra skyddsbarriären godkänd iom att metallen är skyddsjordad och därmed säkrar automatisk frånkoppling av matningsspänningen inom föreskriven tid (< 0,4 s som regel). Detta gäller ifall säkringar och kablar har blivit korrekt dimensionerade.


Utav detta resonemang blir det då klart att det är godkänt att dra kabel o metallrör då kabeln har dubbla isoleringslager (men den får inte bli skadad då).

Men det känns som att det även är godkänt med FK i metallrör om rören blir tillförlitligt skyddsjordade. Detta är dock kanske inte helt uppenbart, rätt kontroversiellt och så ovanligt att det kanske t.o.m inte ens gjorts.
Jag är inte helt säker på att det är godkänt, men det uppfyller åtminstone alla grundläggande krav för en elanläggning, om man säger så.I din fråga gällde det en befintlig anläggning, och då gäller ju inte dagens krav för anläggningen i befintligt skick.
Då kan det kanske gå att komma undan med att tänka sig att åtgärden att dra in FK är en reparation/utbyte av skadade/gamla delar. Och då gäller plötsligt äldre regler, kabel av motsvarande kvalitet/skydd bör vara godkänt.

Detta är kanske inte helt bra, men att byta ut riktigt rutten gammal kabel är ju en välgärning så det kanske blir en bättre anläggning totalt, vilket väl bör vara viktigare än att inte göra något alls.

Det är en mycket god idé att megga ledningarna efter att man dragit in de i metallrör.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 maj 2017 19:26 #3 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Vad gäller?
Man kan också fråga sig vad som utgör störst risk - gamla tygisolerade ledare eller nya PVC-isolerade. En underhållsåtgärd som faktiskt ökar säkerheten kan väl aldrig vara förbjuden. Men man bör väl samtidigt hålla sig inom ramarna för vad som är brukligt, dvs det måste vara uppenbart för alla att det ökar säkerheten. Just byte av gamla ledare i pansarrör har jag ofta läst vara en acceptabel underhållsåtgärd utan ytterligare skydd som skyddsjordning av rören. En JFB är dock aldrig fel att slänga in.
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 maj 2017 19:35 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Vad gäller?
Ja, jag la ut texten något fruktansvärt bara för att få fram vilka "mystiska" regler det är som omgärdar detta problem och gör att frågan får lite olika svar beroende på vem som svarar.
Förstår man reglerna ordentligt så kan man sen ta ett bra beslut när man väl står ute i fält.

Men Bo hade en bra slutkläm, installera JFB.

Så mitt svar, lite förenklat, är:
Byt dålig kabel, byt till plaströr om det låter sig göras med rimlig arbetsinsats, megga annars kablarna.
Och sen en JFB på detta, så har vi antagligen kommit så långt som det är rimligt att begära i förbättring av en gammal elanläggning.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 maj 2017 20:02 #5 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Vad gäller?
Svaret är enkelt... :huh:

Underhåll följer gamla regler. Att byta ut en ledning till likvärdig funktion gör man enligt gamla föreskrifter.
Kan ta ett konkret exempel.

Att dra om en 1~ stigare med RK i plicaslang eller SP-rör är helt i sin ordning så länge du inte utför en förändring.
Ska du dock dra i en 3~ stigare så höjer du systemspänningen från 230V till 400V, en avsevärd skillnad. Helt plötsligt ska du alltså dra i en kabel istället för RK.

Man har också uttalat sig fårn elsäkerhetsverket om att det är i sin ordning att komplettera med skyddsjord trots att detta innebär en väsentlig förändring.

Skulle man däremot komplettera med en tändtråd så är det dessvärre nya regler som gäller.

Gällande rören i sig så är det OK att dra i FK om man kan säkerställa att de är jordade, men det blir en diger uppgift med anledning av att skarvarna på rören inte är tillförlitligt sammankopplade. Då får man öppna upp väggen vid varje muff bara för att jorda på nytt. Blir jobbigt... :(
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 maj 2017 03:54 #6 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Vad gäller?
Ja underhåll innebär väl underförstått att man gör något bättre, men frågan man bör ställa sig är om det blir tillräckligt bra enligt dagens krav. Även om man "får" byta en kabel till en likvärdig så är det kanske inte tillräckligt bra. Kraven kan ha ökat, vilket alltså innebär att den gamla anläggningen behöver en om-/utbyggnad, inte underhåll.

Ett metallrör i vägg är ju normalt inte berörbart. Ska något skyddsjordas så är det i så fall berörbara delar och dosor i metall, dvs man ska inte behöva såga i väggen för att komma åt dem. Med en JFB borde man heller inte behöva bekymra sig så mycket över kontinuiteten mellan rördelarna, en JFB bör fungera i alla fall både som skydd mot elchock och brand till viss del. En gammal anläggning med berörbara dosor och utsatta delar utan JFB skulle jag akta mig för - här krävs nog lite mer jobb än att enbart byta trådarna.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 maj 2017 04:57 #7 av Gunnar Stenquist
Svar från Gunnar Stenquist i ämnet Vad gäller?
Tack för snabb hjälp
Jag berättade kanske lite otydligt vad som skall hända i anläggningen, Det blir ny central nya ledningar o apparater,
Mvh Gunnar
Följande användare sa tack: Marcus Lundström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 maj 2017 05:36 #8 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet Vad gäller?
Praxis är väl ändå att dra om befintliga ledningar oavsett om det ligger gamla blyrör eller SP-rör från 40-50-talet.
På vindar i gamla hyreshus ligger ofta blyrör i tak och på vindsförråden, fullt berörbara. Har aldrig varit med om att konsulterna skriver in att de ska bytas och har aldrig sett på något ställe att man gjort det? Och att knacka ner putsen inne huset för att byta till plaströr och plastdosor är ju bara löjligt.
Följande användare sa tack: müssli

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 maj 2017 06:00 #9 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Vad gäller?
Jodå, men
praxis är en sak,
regler är en annan sak,
lämplighet är en tredje sak,
osv

Konsulterna har väl helt enkelt aldrig hittills funnit det nödvändigt att byta rören i dina fall.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.094 sekunder

Från Facebook-gruppen