Isolationsmätning

19 apr 2017 06:59 #1 av Konstruktör el
Hej ,

Jag kommer att installera en jordfelsbrytare åt en bekant och innan installationen så kommer jag utföra en isolationsmätning så jag säkerställer att jord och nollan inte ligger ihop någonstans ute i anläggningen..
Det jag undrar över nu är själva värden som man får fram. Är det godkänt om man nu får ett värde över (1Mohm)
ligger det under då behöver man mäta vidare ...stämmer detta? det är en gammal elanläggning...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 apr 2017 14:19 - 19 apr 2017 14:19 #2 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet Isolationsmätning
Det står klart och tydligt i kapitell 61(Kontroll fore idrifttagning) i Elinstallationsreglerna vad som gäller!
Den delen bör man kunna som ett rinnande vatten om man ska kunna leverera säkra anläggningar!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 apr 2017 17:49 #3 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Isolationsmätning
Vid 500V provspänning är minsta godkända isolationsresistans 1Mohm, ja.

Jag tycker personligen att det är lite ruttet skrivet krav i SS 436 40 00, då det inte framgår på något väl specat vis hur man testar och kravet inte är satt i någon relation till storleken på det man testar.

Jag har varit med om att vi testat en stor central som inte klarat godkänt.
Sen tar vi och delar upp anläggningen i några delar och testar var för sig, på "order" av den testansvarige.
Slutligen testas de värsta problemgrupperna gruppvis, voilà, nu är alla deltester var för sig godkända med åtminstone lite över 1Mohm ... :huh:

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 apr 2017 17:51 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Isolationsmätning
Men om du "bara" är ute efter att din installation av JFB ska löpa smärtfritt så är däremot >1Mohm ett utmärkt värde. Det blir i praktiken en läckström långt under trip-gränsen för JFB'n.

1Mohm ger en läckström på 0,23 mA. :)

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2017 06:03 #5 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet Isolationsmätning
Vad är det som är oklart eller ruttet skrivet?

Det står ju t.ex. "varje strömkrets", det innebär ju inte en hel central men man kan ju tänka sig ett förfarande där man börjar med den stora centralen och är hela ok så är ju alla strömkretsar det också.
Går det inte så börjar man plocka strömkrets för strömkrets och antingen så hittar man något fel eller så var det helt enkelt antalet på de anslutna strömkretsarna som var så stort att summan av isolationsresistanserna blev för låg.

I 61.3.3 står det bland annat:
Isolationsresistansen ska mätas mellan varje spänningsförande ledare och skyddsledare som
är ansluten till jord. Vid genomförandet att detta prov får spänningsförande ledare vara
sammankopplade.


Isolationsresistansen, mätt med de provspänningar som anges i tabell 6.A, är tillfredsställande
om varje strömkrets, med apparater frånkopplade, har en isolationsresistans som inte är lägre än
motsvarande värde enligt tabell 6.A.
Tabell 6.A ska tillämpas för kontroll av isolationsresistansen mellan ojordade skyddsledare och jord.
Överspänningsskydd eller annan materiel som kan påverka resultatet eller skadas av provningen ska
kopplas bort före provningen.
Där det inte är rimligt att frånkoppla utrustning enligt föregående stycke (t ex där
överspänningsskydd är inbyggda i fast monterade vägguttag), får provspänningen för den aktuella
strömkretsen reduceras till 250 V likspänning, men isolationsresistansen måste ha ett värde av minst
1 MΩ.
ANM 1 – Av mättekniska skäl frånskiljs neutralledaren från skyddsledaren.
ANM 2 – I TN-C-system görs mätningen mellan spänningsförande ledare och PEN-ledaren.
ANM 3 – I brandfarliga utrymmen bör isolationsresistansen även mätas mellan spänningsförande ledare. Det kan vara
nödvändigt att göra denna mätning under montaget och innan strömförbrukande materiel ansluts.
ANM 4 – Värdet på isolationsresistansen är normalt mycket högre än värdena som anges i tabell 6.A. Om värdena på
isolationsresistansen skiljer sig från en punkt till en annan kan det vara nödvändigt att undersöka anledningen till
detta.
61.3.4
Följande användare sa tack: tobi

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2017 10:07 #6 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Isolationsmätning
Jag tycker man bör rikta lite uppmärksamhet till ANM 4. En isolation på 1 - 2 Mohm betraktar jag som ett fel som bör undersökas. Man ska helst inte få något utslag alls på mätaren.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2017 10:31 #7 av Tobias
Svar från Tobias i ämnet Isolationsmätning

Bo Siltberg skrev: Jag tycker man bör rikta lite uppmärksamhet till ANM 4. En isolation på 1 - 2 Mohm betraktar jag som ett fel som bör undersökas. Man ska helst inte få något utslag alls på mätaren.


Håller med Bo.. Jag gillar Gohm :-) . Vi har ju ett gränsvärdepå 1Mohm och är vi nära det så är det inte mycket feltolerans kvar för att bli "icke godkänt". Får jag ett värde på <50MOhm så tar jag en extra funderare på vad som orsakar det hela. är det <20 så grottar jag lite extra i det hela vad som orsakar det hela. Har jag ner mot <5 Mohm så kollar jag upp exakt vart isolationsfelet ligger med eventuell åtgärd.

Självklar varierar jag mina åtgärder beroende på om det är en hos en privatperson eller en industri.
Självklart är det viktigt att veta hur mycket ett isolationsfel orsaker som electrum skrev

1Mohm ger en läckström på 0,23 mA

som i en normal anläggning inte orsakar några problem.

Doing fun stuff
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2017 14:00 #8 av Konstruktör el
tackar för all svar..
ok..om jag nu efter isolationsmätningen i elcentralen får fram >1Mohm då är det liksom grönt att installera jordfelsbrytare och då menar jag att jordfelsbrytaren skall fungera felfritt och inte krånglar till sig.. . Enligt standarden så står det att det är godkänt om man hamnar över >1Mohm.. sedan står det annat men inget som berör mig direkt så.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2017 15:23 #9 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Isolationsmätning

Salimholm Fadi skrev: tackar för all svar..
ok..om jag nu efter isolationsmätningen i elcentralen får fram >1Mohm då är det liksom grönt att installera jordfelsbrytare och då menar jag att jordfelsbrytaren skall fungera felfritt och inte krånglar till sig.. . Enligt standarden så står det att det är godkänt om man hamnar över >1Mohm.. sedan står det annat men inget som berör mig direkt så.

Det ör ju den fasta installationen som ska uppfylla kravet på min 1Mohm.
Sen kan det hända massa saker när du åkt därifrån som massa anslutna apparater och fukt i ex armaturer utomhus som gör att jfb löser ut. Men det har inget att göra med själva "nätet"

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2017 16:17 #10 av elmont
Svar från elmont i ämnet Isolationsmätning
Som någon skrev tidigare, ligger man i närheten av 1 Mohm så är det läge för att kolla varför. För även om det är "godkänt" så är ett så lågt värde lite "lurt".

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.143 sekunder