Principen för uppmärkning av tele/datastativ

27 apr 2011 20:37 #1 av Rikard Ågren
Har inte märkt upp något stativ/ställ sen jag gick skolan för 10 år sen och nu minns jag inte längre och hittar inte teleboken heller. Hur döper man stativet och sedan bestyckningen? AA00 blir första stativet minns jag

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 apr 2011 21:24 #2 av Mats Persson
Första bokstaven anger byggnad eller schakt, typ. Andra bokstaven är vilket våningsplan.
Sen ökar du bara numreingen om du har flera bredvidvarandra, aa01, aa02, osv...

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 apr 2011 03:43 #3 av Rikard Ågren
Och i själva stället då? AA00 ??

01 11 21 etc 11A & 11B har man ju sett men vad utgör siffrorna? Antal hål i skenan räknat uppifrån?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 apr 2011 05:14 - 27 dec 2011 17:09 #4 av Ronnie Lidström
Detta är ju egentligen den gamla standarden för märkning (fast som alla fortfarande använder, inkl. konsulter osv)

TELEINSTALLATION Information- och kommunikationsteknik, Installationshandbok

Registerbeteckningens första del (AA 01 11A 04)

I den gamla och den nya standarden numreras fälten med löpande siffror (01, 02 osv) medurs med början vänster om ingångsdörren.
En registreringsbeteckning som startar med AA01 innebär att det som betecknas är ansluten till det första fältet i ställ AA.

Bild på hur man namnger dataställ i byggnader mer flera våningar

Något är dolt för gäster. Vänligen logga in eller registrera dig för att se det.


Registreringsbeteckningens avslutande del (AA 01 11A 04)

Registreringen bygger på eller utgår till stor del av att det får rum 100 plintar i ett fält. De numreras 01, 02 osv upp till 00 (för 100). Fältet delas upp i delar där första raden består av plats 01-10, andra raden av 11-20 osv

Från topp till centrum på rad 01-10 ska det vara 120mm. Centrumavståndet mellan övriga rader är sedan 178mm.

Bild på hur man delar in ett dataställ i olika fält

Något är dolt för gäster. Vänligen logga in eller registrera dig för att se det.


Plint
Om det får plats 10 plintar i utrummet på rad 2 i fältet benämns de 11, 12, 13 osv. Om det får plats 20 plintar i utrymmet på rad 2 i fältet benämns de 11A, 11B, 12A osv.

Panel
En datapanels beteckning anges med utgångspunkt från var dess övre vänstra hörn är placerat. Det innebär att en panel som placerats i höjdled på plats 21-30 betecknas 21. Eftersom datapaneler kan vara bara några cm höga så kan de byggas ihop. Det innebär att om t ex 4 paneler placerats i utrymmet för plats 31-40 så betecknas den översta 31A, nästa rad 31B, osv.

Plintansluten utrustning
Det sista som anges i beteckningen är "klämparbeteckningen", d v s där du ansluter på plinten. En anslutning på klämma 04a och 04b ger den avslutande beteckningen 04.

Panelansluten utrustning
Ett datauttag märkt AA 01 11A 08 är därmed inkopplat i en panel placerad med numreringsstart 11. I den panelens första radplats (därav ändelsen A) och i den 8e paneluttagsplatsen (se bild nedan).

Något är dolt för gäster. Vänligen logga in eller registrera dig för att se det.


Översta platsen i varje ställ (01) ska man lämna för inkommande fiber osv.. Vi brukar alltid börja på 11A

Detta är somsagt citat ur boken TELEINSTALLATION Information- och kommunikationsteknik, Installationshandbok . Det finns även en tillhörande FAKTABOK

Jag rekommenderar alla som sysslar med datanät/telenät osv att köpa dessa! Den tar även upp Säkerhetssystem, Brandlarm, Inbrottslarm, Passersystem, Kameraövervakning!

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Bilagor:
Följande användare sa tack: Kristian Ekström , Mattias Johansson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 apr 2011 08:30 - 28 apr 2011 08:32 #5 av Ronnie Lidström
Skillnader mellan den gamla och den nya standarden

Det finns skillnader mellan den gamla och den nya standarden. Det blir uppenbart främst när man tittar på vad som styr gamla registreringens uppbyggnad gentemot den registreringsuppbyggnad som anges i den nya standarden:

Gamla standarden SS 455 12 00 - 38

I den gamla standarden...

 • ...är beteckningssystemet uppbyggt på ställ, fält, plint eller panel samt klämma eller uttagsnumrering och i vissa fall utrustningsnummer
 • ...anger ställ ett utrumme och betecknas med en tvåställig bokstavskombination, t ex AA
 • ...anges ett 19"-stativ som "Fält" med måtten 465mm brett och 2200mm högt.
 • ...är ett fält indelat i 100 delar, d v s 10 rader där varje rad var indelat i 10 delar.
 • ...betecknas ett inbrottslarmsystem med anläggningsnummer 62.
 • ...anges inte hur ett dokumentnummer skulle se utNya standarden SS 455 12 01

I den nya standarden...

 • ...används referensbeteckningar, som bygger på grundläggande begrepp som objekt, system, aspekt och struktur.
 • ...anges detta utrymme som fördelning och betecknas med bokstaven D och ett löpande nummer, t ex +D1.
 • ...heter det fortfarande "Fält". Men måtten är ändrade till 900mm brett och 2200mm högt. Man kallar även en monteringsyta för fält.
 • ...är ett fält indelat i ett koordinatsystem med en indelning av 1x1cm.
 • ...anges inbrottslarmsystem med H2.
 • ...finns bilaga D, dokumentklassificeringskoder (DCC), som anger vad ett dokument ska ha för dokumentnummer.


Jag tänkte inte gå igenom hur man dokumenterar efter nya standarden, eftersom detta nästan aldrig används. Men finns det intresse även för nya standarden så kan jag väl försöka lära mig den :stubben:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 apr 2011 11:15 #6 av Rikard Ågren
Tack nu blir det ordning och reda!

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.247 sekunder