Krav på JFB i utökning

23 okt 2011 07:42 - 22 mar 2018 11:37 #21 av Patrik Hedlund

Örjan Borgström skrev: Detta förutsätter naturligtvis att inte användningen av rummet ändras, jag har hört talas om rum där elcentralen sitter som byggdes om till badrum :unsure:

Ja, som i detta fallet:

//Patrik

Fil bilaga:

Serviceelektriker som sysslar med KNX och annat kul!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 okt 2011 09:36 #22 av Janne Larsson
Jag funderade lite lätt här och kom fram till att en viss specifik verksamhet borde få en egen punkt gällande JFB och det är resturanger. Hur många resturanger ligger inte i lokaler byggda nittonhundra kallt och blivit ändrade hundratals gånger med utökningar och annat och då minst hälften av gångerna av lekman. Det finns ju självklart också de som är gjorda riktigt men jag har inte sett många....inte i den här stan iaf.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 nov 2011 22:21 #23 av Reijo Eriksson
Nu har Elsäkerhetsverket gett ut en promemoria om begreppen utvidgning och ombyggnad enligt ELSÄK-FS 2008:1. Äntligen får vi besked så vi slipper s.k. "gör-som-du-vill-regler".

Enligt promemorian gäller för JFB:
I övrigt gäller 2 kap. 1 § för utvidgning av anläggningar där Svensk Standard är presumerad men andra lösningar är tillåtna om de bedömningar som ligger till grund för utförandet är dokumenterade och lösningen uppfyller de grundläggande säkerhetskrav i 3 kap.R

SS 436 40 00, utgåva 2, är en svensk standard som kan tillämpas som komplement till föreskrifterna så att anläggning anses vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inte annat visas.

Om anläggningen avviker från gällande svensk standard ska en bedömning som ligger till grund för utförandet dokumenteras. Vid en utvidgning kan man t.ex frångå fordringen i SS 436 40 00, utgåva 2, avseende JFB. Vid bedömningen kan man hänvisa till utgåva 1 av samma standard och tillämpa den vid utvidgningen. Avvikelsen från gällande standard ska dock dokumenteras.

Den befintliga anläggningens säkerhetsnivå, utan JFB för vägguttagen, bibehålls ändå med utvidgningen.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 nov 2011 23:11 #24 av Patrik Hedlund
Kommer man någonsin lära sig detta om JFB?? *Suck*

Vid ombyggnation (helrust av kök i detta fallet) så krävs det installation av JFB, korrekt?

//Patrik

Fil bilaga:

Serviceelektriker som sysslar med KNX och annat kul!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 nov 2011 06:59 #25 av Benkt Linnander
Som användare, dvs inte elektriker, känns det märkligt med intresset för att undvika installation av JFB.

Elektriker borde stå på frontlinjen och installera JFB närhelst det är tekniskt och praktiskt möjligt. Sektionera etc, så att inte verksamheten blir lidande. Tänk alltid på att ytterst har NI ansvaret för att de som kommer i kontakt med elanläggningen inte förolyckas eller skadas vid ett fel.

Diskussionen ovan är visserligen intressant - men föga kul om den skulle förekomma under domstolsförhandlingar efter ett dödsfall istället för på ett internetforum.

Som yrkesmän borde ni go over and beyond istället för att försöka balansera på gränsen till det otillåtna.
Följande användare sa tack: Rikard Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 nov 2011 07:13 #26 av Ronnie Lidström
Jag tror de flesta här är förespråkare för jordfelsbrytare.

Men många kunder är rädd för att installationen av jordfelsbrytare ska innebära problem. Speciellt i professionella anläggningar (kontor, verkstäder, industri) men även i bostäder. Så då är det bra att ha lagar/föreskrifter att luta sig mot.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 nov 2011 09:37 #27 av Patrik Hedlund

Ronnie Lidström skrev: Jag tror de flesta här är förespråkare för jordfelsbrytare.

Men många kunder är rädd för att installationen av jordfelsbrytare ska innebära problem. Speciellt i professionella anläggningar (kontor, verkstäder, industri) men även i bostäder. Så då är det bra att ha lagar/föreskrifter att luta sig mot.

Exakt, det känns bättre att prata med kunden om man har föreskrifter bakom sig. Det har absolut ingenting med att försöka unvika att installera JFB.

//Patrik

Fil bilaga:

Serviceelektriker som sysslar med KNX och annat kul!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 nov 2011 08:47 #28 av Jan-Erik Hansson
Då kravet på JFB gäller för uttag kan det många gånger vara bättre att fastansluta en maskin via t.ex. en säkerhetsbrytare.
Därmed är risken att någon skall använda uttaget till något annat än till den avsedda maskinen är då eliminerad.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.088 sekunder