Egenkontroller / Checklistor

27 jan 2021 17:22 #1 av Ceder J
Hej,
Jag håller på att se över kvalitetsarbetet internt och behöver ta fram och revidera ett antal egenkontroller som komplement till själva egenkontrollprogrammet.

Vi utför totalentreprenader inom kraftstationer och ställverk och har i nuläget både egenkontroller och checklistor blandat, där egenkontroller är de som är direkt kopplade mot en standard och checklistorna mer handlar om specifika arbetsmoment för att säkerställa vårt egna arbete på site eller i produktion. Vad är det egentligen som gäller för hur egenkontroller ska relatera till själva egenkontrollprogrammet och finns det någon hjälp att få i hur man tar fram dessa?

Mvh/C

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 jan 2021 14:59 #2 av Michell Andersson
Hej,

Tycker din fråga är kvalificerad, och nog verkar det som att ni åtminstone har ett aktivt kvalitetsarbete á la 9001/PDCA-isch.

Men jag skulle vilja fråga dig - På vilket sätt är egenkontrollprogrammet för elinstallationer inte ett kvalitetsledningssystem för just elinstallationsarbete?

Jag ser nämligen inte själv varför ett egenkontrollprogram ska undvikas vara helt integrerat i det övriga kvalitetsarbetet i en organisation.
Ser man till ELSÄK-FS 2017:3 som reglerar innehållet i ett EKP så är detta bara en minsta nivå. Det står ingenting om att det måste vara ett separat dokument eller ens att det måste vara ett dokument. Det kan lika gärna vara en processkarta med ingående checklistor för kompetenskontroll, kravbestämning, utförandekontroll o.s.v.
I de organisationer jag själv verkat sedan Elsäkerhetslagen infördes Q3 2017 så har jag själv arbetat aktivt för att integrera elsäkerhetsarbetet i det övriga systematiska kvalitetsarbetet, med varierande framgång. Men samtidigt har jag några exempel där det faktiskt fungerat.

Gällande checklista för kontroll och EKP så kan man väl säga att det enbart krävs att det finns en korrekt hänvisning i riktlinjerna till checklistorna, precis som i vilket ledningssystem som helst. Checklistorna i sin tur vore väl lämpligt att föra ut till projekt/montörer genom digitala applikationer hellre än att de ska fylla i papper med penna.

Jag skulle föreslå att slå ihop de olika listorna för sekvens eller process istället.
All The Best,
Michell
Följande användare sa tack: Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.043 sekunder

Senaste foruminlägg