Åtkomliga mätarblock för lägenhetsinnehavare

14 okt 2017 07:08 #1 av John
Vid nyproduktion, ställs det några krav på mätarblocken att lägenhetsinnehavaren ska ha tillgång till dom för manuell avläsning?

Man har pratat en del om detta i vår fastighet men vart kan man i standard/lagtext läsa som styrker detta att lgh innehavaren ska ha tillträde för manuell avläsning?

Kan man göra avsteg på detta?

Idag är allt placerat i ett elrum på markplan gemensamt med serviscentral, fiberställ och fastighetscentral.

Någon som har erfarenhet om detta?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2017 07:30 #2 av Bo Siltberg
Det finns nog flera källor til lett sådant krav. Separat mätning av uppvärmning är en, och där används ordet bör, men denna tråd är 5 år gammal:
www.fluxio.se/forum/6/11047-krav-pa-sepa...ggnad-av-bostad.html

Följande står att finns i SS 437 01 02

7.4 Flerfamiljshus
Detta avsnitt kompletterar uppgifter i avsnitt 7, 7.1 och 7.2
7.4.1 Individuell mätning av energi
Kanalisation för individuell mätning och debitering (IMD) ska dras från elcentral eller multimediacentral
till lämpliga punkter för individuell mätning av:
– Rumstemperatur 1-2 platser
– Tappkallvatten på varje matning till lägenheten
– Tappvarmvatten på varje matning till lägenheten
– Energimätare på varje matning till lägenheten.
Plats ska avsättas vid elcentral alternativt vid multimediacentral för mätvärdesuppsamlare.
Det ska också finnas kanalisation för anslutning till internet samt till plats där bildskärm för avläsning av
förbrukning kan monteras, t ex i kök eller i hall.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2017 08:18 #3 av Ronnie Lidström
Nu mera sätts ju oftast smarta elmätare som är uppkopplade och lägenhetsinnehavarna får avgiften för förbrukningen direkt på månadsräkningen.

Måste man då fysiskt kunna läsa av sin mätare? Om man kan läsa av den online?

Däremot kan man ju behöva komma åt sin huvudsäkring.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2017 08:18 #4 av Michell Andersson
Kravet går inte att hävda med svensk standard som grund eftersom det inte finns någon föreskrift som pekar mot svensk standard i frågan.

Däremot så finns en reglering av detta i Bilaga 1 till STAFS 2016:1 i punkten 10.5.

Oavsett om ett mätinstrument som är avsett för förbrukningsmätning kan fjärravläsas ska det ändå vara försett med en metrologiskt kontrollerad mätvärdesvisare som är tillgänglig för konsumenten utan att använda verktyg. Det värde som avläses på denna mätvärdesvisare utgör det mätresultat som ska ligga till grund för avgiftsdebiteringen.

Detta är en föreskrift och ska således följas av alla den berör.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2017 08:27 #5 av Ronnie Lidström
"Tillgänglig för konsumenten utan att använda verktyg".

Hur ska man tolka det? Kan mätarna sitta i ett låst utrymme dit bara vaktis har nyckel?

Eller kan de ens sitta i nischer dit alla lägenhetsinnehavares nycklar passar? Nyckeln är ju ett typ av verktyg? :pinch:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2017 08:52 #6 av John
Då känns det som vår lösning är OK med allt samlat i samma elrum. Vill man in där får man kontakta vicevärden eller någon form av fastighetsskötare vid avläsning av sin elmätare som sitter på mätarblocket.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2017 09:59 - 14 okt 2017 10:00 #7 av Michell Andersson
Man kan ju alltid höra av sig till SWEDAC och fråga vad de tänkt. Eller Ei.

Kan dock tilläggas att SWEDACs föreskrifter enbart omfattar reglering av nätägarens mätare. För internmätning finns ingen direkt reglering.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.078 sekunder