"Komplettering av vägguttag på garage i en bostadsrättsförening"

13 sep 2017 05:23 #1 av gustav
Hej!

Jag bor i en bostadsrättsförening. Till bostadsrätten tillhör ett garage som ligger i garagelängor. Bostadsrättsföreningen har funnits i ca 30år. Under den här tiden har bostadsrättsinnehavarna tagit egna initiativ och dragit ut ett vägguttag på utsidan av sin garageplats för motorvärmare, extra belysning etc. Kvaliteten av installationen varierar från högt till lågt.

Nu ska bostadsrättsföreningen inventera och ta tag i problemet. Vad är det som då gäller med vägguttag på utsidan:

- Installationen ska göras av behörig personal t.ex. elektriker från en elfirma

-Vägguttaget ska var pet skyddat

-Det ska vara anslutet till en jordfelsbrytare

-Installationen ska vara en fast installation. Alltså inte en gummikabel.

Vilken del i standarden SS436 40 00 kan man hitta vad som gäller?

Hur mycket får en obehörig göra i sitt garage eller bostad själv. Min kollegor säger att all fast installation är förbjuden?

Hur är det med ansvarsbiten. Här kopplar bostadsrättsinnehavaren in sig på en befintlig anläggning. Vem har ansvaret. Bostadsrättsföreningen eller innehavaren?

Tacksam för svar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 sep 2017 06:10 #2 av Fredrik Wall
Angående vem som får göra vad gäller följande enligt Elsäkerhetslag 2016:732:

27 § Elinstallationsarbete får utföras endast av
1. en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet, eller
2. någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram enligt 24 §


Och vad räknas då som elinstallationsarbete?

4 § Med elinstallationsarbete avses i denna lag, arbete som avser
1. att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning,
2. att fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning, eller
3. att koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast
ansluten till.


Slutsatsen blir då att bostadsrättshavarna inte får utföra några elinstallationsarbeten i varken sina lägenheter eller garage.

Frågan om vem ansvaret ligger på är knivig, generellt brukar det vara så att BRF ansvarar för underhåll på ledningssystem i väggar & dylikt, samt möjligtvis elcentralen. BRH står för underhåll gällande apparater & dylikt. Detta kan dock skilja mellan olika föreningar men bör finnas reglerat i föreningens stadgar eller eventuell gränsdragningslista.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 sep 2017 15:14 - 13 sep 2017 15:15 #3 av Jonas
Bostadsrättsinnehavaren får byta befintliga apparater (uttag, strömställare) och ansluta ljusarmaturer om han kan göra detta på ett säkert sätt. Allt annat är ajabaja om han inte är behörig.

Har folk monterat egna uttag för motorvärmare o d utomhus är det olagligt. Föreningen är ansvarig för elanläggningen. Dvs brf är ansvarig oavsett vem som har gjort installationen. Sen får brf polisanmäla den skyldige för skadegörelsen och eventuellt framkallande av föra för annan eller vad det nu heter på fikonspråk! ;)

Mer realistiskt:
-Se till att en elektriker ser över anläggningen. Riv allt hokus pokus som medlemmarna gjort.

Uttag utomhus:
-IP44
-Fast montage (Ingen gummikabel eller annat)
-Kabel som är avsedd att sitta utomhus.
-Jordfelsbrytare
-Petskydd
-Jordat uttag
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 sep 2017 17:41 #4 av Örjan Borgström
Behöver inte redovisa vad som behöver göras utan bara konstatera; anlita ett elistallationsföretag de vet vad som måste göras.
Ni kan be om en offert så kanske vissa installationer kan väljas bort.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.058 sekunder