Bör, kanske, kan, etc

08 sep 2017 08:20 #1 av Jonas
Är det bara jag som är trött på att Standard på många ställen är så velig? Jag hade önskat lite mer jävla anamma, så här ska det vara.

Men...

Så hur ska man tolka "bör", "vanligen", "kan", "normalt", "ofta"? Är det en riktig regel eller är det piratregler? (Gäller när dom passar)

Tänk ur besiktningsperspektiv, du är besiktningsman.

Exempel (fiktivt)
Du ger en anmärkning på att en nybyggd 800A el-central står i ett el-rum när standard säger att det bör vara ett driftrum? Elektrikern säger så klart emot och säger att det är ett bör-krav och att nu blev det inte så i just det här fallet.

Vem får rätt i domstol?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2017 08:59 #2 av Örjan Borgström
Svensk standard är ingen föreskrift eller lag utan är mer att betrakta som en rekommendation. Vissa delar av svensk standard har presumtion från Elsäkerhetsverkets föreskrifter, men det gäller enbart delar som har direkt betydelse för skydd mot elchock och sakskada.
Ofta är standarden något det går att välja ur, särskilt SS 430 01 02 där det bl a handlar om driftrum.

Vad gäller just driftrum så är det innehavaren som beslutar om ett rum ska betraktas som driftrum. I ett driftrum behöver inte kravet på säkerheten på elanläggningen i driftrummet vara lika hög då det i stället ställs krav på tillgänglighet och möjlighet till utrymning.

Därför kan en 800 A el-central stå i ett elrum om den uppfyller kraven på elsäkerhet i allmänna utrymmen.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2017 09:16 #3 av Jonas
Svar från Jonas i ämnet Bör, kanske, kan, etc
Det är inte helt ovanligt att det står i en teknisk beskrivning att SS4370102 ska följas och elinstallationsreglerna lär du följa som elektriker om du ska uppfylla lagen/föreskrifterna utan att det blir allt för jobbigt att dokumentera avvikelserna.

Båda dom standarderna innehåller ju mängder av diffusa krav. Och som du säger, elsäkert är ju inte heller någon glasklar definition. Hur stor kan en el-central bli innan den måste stå i ett driftrum för att vara "elsäker"?

Men om jag ska tolka dig rätt så anser du att man kan strunta i allt som skrivs i dessa böcker som beskrivs med "bör", "kan", "vanligen"? Det enda man behöver bry sig om är "ska"? (i juridisk mening)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2017 10:50 #4 av Örjan Borgström
Nej det är den här utvecklingen vi har efter att "Blå boken" försvann och ersattes av en ramföreskrift som hänvisar till god elsäkerhetsteknisk standard.
Detta kräver betydligt mer kunskaper både av beställare, konsulter och elinstallationsföretag.

I SS 437 01 02 så står det redan på första sidan att
"Då standarden innehåller många fordringar som inte är av elsäkerhetskaraktär är det viktigt att beställare och entreprenör är överens huruvida standarden ska tillämpas."
Den innehåller massor med förslag att du kan göra si eller så. Om det inte specificeras så är det en entreprenadjuridisk fråga att reda ut följderna. Troligen kan elentreprenören välja billigaste lösning.

Även Elinstallationsreglerna innehåller i flera avsnitt olika förslag på lösningar, därav kan eller bör.
Man måste lära sig att välja och det gäller i alla led.
Håller med om att de som skriver tekniska beskrivningar inte alltid förstår vad det de skriver innebär. Vi måste lära dem!

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2017 11:46 - 08 sep 2017 11:47 #5 av Jonas
Svar från Jonas i ämnet Bör, kanske, kan, etc
Jag vill nog påstå att det inte enbart är fel på dom som gör tekniska beskrivningar. De som skriver standard kunde vara lite mer tydliga också.

Alla som använder standarderna använder dom som ett regelverk. Då är det problematiskt om det inte är ett regelverk. Personligen anser jag att förslag och idéer passar bättre till handböcker och andra "så-gör-du"-böcker.

Det är praktiskt att ha ett regelverk. Det är något som alla parter kan förhålla sig till som är opartiskt. Något som en besiktningsman/entreprenör/beställare kan hänvisa till.

Då är det ett väldigt problem om de som skriver "regelverken" säger att det är inget regelverk utan förslag och möjliga lösningar.

Dåliga beskrivningar brukar vara oklara vilket öppnar upp för misstolkningar som resulterar i fel och bråk om pengar. Vill påstå att samma gäller standarder. Det är möjligt att alla som läser svensk standard är lite trögtänkta och inte fattar bättre. Men då kanske man ska ta fasta på det och göra ett tydligt regelverk som vi svagbegåvade kan följa! ;)

Nu kan jag låta lite bitter men det finns delar i standard som är riktigt bra. En del saker är tydliga och sådant uppskattas mycket. Man kan tycka att det är ros eller ris men det är åtminstone glasklart för alla parter vad som gäller.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2017 12:00 #6 av Örjan Borgström
Ska ha det i tankarna på måndag när vi har första uppdateringsmötet för SS 437 01 02. :-).

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Följande användare sa tack: Jonas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2017 12:37 #7 av Jonas
Svar från Jonas i ämnet Bör, kanske, kan, etc
Det låter toppen, tack så mycket! :)

Mitt förslag till förenkling:
Ryggningsavstånd minst 1200 och med central i ryggen minst 1500.

Släpp "behöver dock oftast inte vara större än". I min värld betyder detta att anger du att kravet är 1200 resp. 1500 vilket ger ett rimligt och bra ryggningsavstånd så fungerar det nästan alltid och är lättbegripligt. Sen kan ni ju skriva någon krumelur som berör dom som har konstiga saker i sin anläggning som vi vanliga dödliga kan strunta i! :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2017 17:32 #8 av Michell Andersson
Något jag saknar är en standard som formellt tar plats som den vilken tar hänsyn till specifikt arbetsmiljö för de som utför service och underhåll av lågspänningsanläggningarna. För apparaterna finns det anvisningar, men för konstruktionen i sin helhet saknas det tycker jag.

Tar vi SS 436 40 00 så ställer den krav för skydd mot elchock och mot skada på egendom, men ger inga detaljer för konstruktion med hänsyn tagen till säkert underhåll.

Tar vi SS-EN 50110-1 så har vi detaljer om arbetsmetoder och organisation, men inte ur ett anläggningsperspektiv.

Men det saknas en länk mellan dessa känner jag. Även om driftrum faktiskt behandlas i SS 436 40 00 så rör det fortfarande ett allmänt skydd för tredje man och inte specifikt de som kommer utföra arbeten i anläggningarna.

Annorlunda är det i Högspänningshandboken (TK99), där hela konstruktionen nästan har sitt fokus på just möjligheten till säkert underhåll.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2017 18:26 #9 av Torbjörn Forsman
En i mitt tycke bra lösning är den som tillämpades i 1939 års starkströmsföreskrifter - paragraferna i själva föreskrifterna är mycket kortfattade texter som pekar med hela handen, men sen finns det för varje paragraf en mer utförlig kommentar som ger bakgrund till föreskriftstexten, förklarar kniviga gränsfall mm.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2017 18:40 #10 av elmont
Svar från elmont i ämnet Bör, kanske, kan, etc
Ja dom g:a föreskrifterna var bra att "gömma sig" bakom, då behövde man inte besvära sig med att verkligen sätta sig och förstå utan bara peka på vad som stod i "boken". ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2017 14:39 #11 av Örjan Borgström
Efter dagens möte har vi tagit fram ett förslag där jag tycker mycket är förtydligat.

Förslaget ska nu remissas i ett antal instanser och kan komma ut som svensk standard efter årsskiftet.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Följande användare sa tack: Michell Andersson, Jonas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2017 15:38 #12 av Michell Andersson
Va det kanske denna info som kom ut via collaborationtool tidigare idag? Hann inte gå genom det.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2017 17:36 #13 av Jonas
Svar från Jonas i ämnet Bör, kanske, kan, etc

elmont skrev: Ja dom g:a föreskrifterna var bra att "gömma sig" bakom, då behövde man inte besvära sig med att verkligen sätta sig och förstå utan bara peka på vad som stod i "boken". ;)


Det är inte konstigare än att sätta upp en hastighetsskylt? Enkelt och glasklart. Så ska regler vara. Lämnar man förklaringarna till skolböckerna.

Är ju jättebra om även de som inte begriper varför ändå gör rätt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 sep 2017 17:37 #14 av Örjan Borgström

Michell Andersson skrev: Va det kanske denna info som kom ut via collaborationtool tidigare idag? Hann inte gå genom det.


Inte sett något nytt där?

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.140 sekunder

Från Facebook-gruppen