Brev från elsäkerhetsverket

22 nov 2013 20:40 #1 av Johannes Hammarstedt
Nån mer än jag som fått brev från elsäkerhetsverket idag gällande nya behörighetssystemet?

De skickar alltså ut information om de behörighetsföreskrifter som börjar gälla 2014 och även en särskild blankett över hur man kan fylla i överinseende när installatör och yrkesman inte är anställda i samma företag.

Nu är jag lyckligt lottad och utövar inget överinseende för tillfället men vad tycker ni andra om detta, inte nya behörighetssystemet i sig utan att elsäkerhetsverket går ut med information likt denna?
Jag personligen tycker det är toppen och något verket borde göra oftare.

Behörighet AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 nov 2013 20:52 #2 av Michell Andersson
Jag har inte fått något brev, men jag är positivt inställd till att de går ut med brev.
Hade de dock haft samma engagemang i att nå ut i alla sina frågor så hade kanske det nya behörighetssystemet inte behövts. Den stora bristen ligger, som jag förstår det, i att folk inte förstår om elektrikern de har hemma i köket får lov att utföra arbetet eller inte.

Någon som känner till hur systemet ser ut i övriga europa?

Men dock så anser jag att det "nya" (Falemo) elsäkerhetsverket syns mer än det förra på min nivå ( allra allra längst ner). Det känns som att det tidigare va mer riktat till en s.k. sluten krets. Känns som att det nya verket är mer riktat utåt, med ökad insyn.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 nov 2013 20:56 #3 av Ronnie Lidström
Jag har inte fått nåt brev :angry:

Men det tar väl några dar extra hit upp till norrland. För du menar ett gammeldags snigelbrev som du fått?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 nov 2013 22:05 #4 av Kenta Jonsson
Jag fick också brev idag !

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 nov 2013 10:14 #5 av Johan Larsson
inget har kommit till mej......

ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 nov 2013 16:58 #6 av Mats Jonsson
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Michell Andersson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 20:17 - 26 nov 2013 20:17 #7 av Michell Andersson
Fick brevet idag.

En fundering...
Visst kan man fylla i två yrkesmän på baksidan av blanketten och underteckna.

Tipp topp...

Sen kommer en annan och fyller i resterande utan att elinstallatören känner till det...
Då är man behörighetsansvarig för yrkesmän man inte känner till och man har dessutom skrivit under för det.
Hur värjer man sig för det?

Va inte alla ABH:or dessutom ändrade till BB3:or. ABH och BB2 nämns inte ens i den nya föreaskriften, men ändå så finns de med på blanketten. Gällde ABH tills pensionen för de två personer i landet som har den behörigheten?
Vad är alternativet ABX till för?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 20:31 #8 av Joakim Grafström

Michell Andersson skrev: Fick brevet idag.

En fundering...
Visst kan man fylla i två yrkesmän på baksidan av blanketten och underteckna.

Tipp topp...

Sen kommer en annan och fyller i resterande utan att elinstallatören känner till det...
Då är man behörighetsansvarig för yrkesmän man inte känner till och man har dessutom skrivit under för det.
Hur värjer man sig för det?

Va inte alla ABH:or dessutom ändrade till BB3:or. ABH och BB2 nämns inte ens i den nya föreaskriften, men ändå så finns de med på blanketten. Gällde ABH tills pensionen för de två personer i landet som har den behörigheten?
Vad är alternativet ABX till för?


Det är ju du som är elinstallatör som ska dokumentera överinseendet och då är det lämpligt att du förvarar dokumentationen.

Om nu någon trots detta kommer över dokumentationen och lägger till personer som du inte har godkänt som yrkesmän under överinseende så är det sannolikt minst bedrägeri och eventuellt urkundsförfalskning - och det är allvarliga brott. Jag har svårt att tro att du skulle bli "behörighetsansvarig" (=elinstallatör med yrkesmän under överinseende) för det fall någon har förfalskat dokumentationen.

Numera finns bara behörigheterna AB, ABL, BB1 och BB3. Det finns dock personer som har giltiga ABH:er och BB2:or. När de ev. ska förnyas transformeras de till BB3:or respektive BB1:or. ABX och BBX vet jag faktiskt inte vad det är.

SEK Svensk Elstandard
www.elstandard.se
Följande användare sa tack: Michell Andersson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 21:12 #9 av Michell Andersson
Det finns två ABH kvar. Två...

Det känns som att dessa två personer kunde fått vars en förtryckt blankett ( med namn och allt ) och att alternativet togs bort från den generella blanketten.

Du ska kunna styrka att det är en urkundsförfalskning...
Men som du skrev så borde ju jag förvara min dokumentation eller åtminstone ta en kopia på den hur den såg ut när jag skrev under.
Dokumentationen är ju inte bara för min skull. Yrkesmannen vill väl kunna styrka att han inte begått brott mot ellagen?

Återigen, två personer!
Läser man rapporten så står det att det är just detta som är anledningen till att man tar bort ABH i den nya föreskriften.

www.elsakerhetsverket.se/Global/PDF/Beh%..._Elinstallatorer.pdf

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 nov 2013 16:36 #10 av Mats Jonsson
Jag tog fram en mycket snarlik blankett redan i somras då det fanns de som ville prova detta redan innan föreskrifterna hade trätt i kraft. Troligen blir man inte dömd för detta när det inte finns några andra villkor som måste uppfyllas för att föreskrifterna ska kunna tillämpas. Till saken.
Även jag tog med flera rader om yrkesman. Men så tänkte jag till en gång till och tog bort dessa och valde att upprätta en blankett per yrkesman. Främsta skälet är att jag anser att såväl yrkesman som elinstallatör ska ha var sitt exemplar av överenskommelsen. Om Elsäkerhetsverket frågar yrkesmannen under vems överinseende han utför arbetet ska naturligtvis yrkesmannen kunna visa (bevisa) vem som är elinstallatör. Det är närmast ändå mer intressant för yrkesmannen att kunna visa att han utför arbetet lagligt.

Om avtalet då omfattar flera yrkesmän sprider vi deras personnr till flera personer. I dag när många lever med skyddad identitet är detta olämpligt. Kanske även i andra fall. Därför gjorde jag min blankett med bara en yrkesman.

Jag dissar Elsäkerhetsverkets förslag till avtal.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 nov 2013 20:01 #11 av Joel Ingolf
Man skulle väl iofs bara kunna använda första sidan av blanketten där det finns plats för en yrkesman och använda den för varje yrkesman? Strunta i andra sidan helt enkelt...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 nov 2013 20:17 #12 av Michell Andersson
Ja, precis.

Jag tror dock, efter att ha nördat på Datainspektionens hemsida att det strider mot perspnuppgiftslagen att delge andra personer en annans fullständiga personnummer om det inte är absolut nödvändigt, och det är det inte, eller om samtycke getts från den som blir berörd. Och att yrkesmannen ska ha en kopia va vi ju överens om.

SFS 1998:204 PARAGRAF 22.
Jag har inget paragraftecken på mobilen :(

Det luktar tabbe det här. Speciellt när man redan skickat ut en kopia till hela landets elinstallatörer.

Jag ska faktiskt skriva till registratorn och se vad hon säger.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 nov 2013 20:34 #13 av Michell Andersson
Skrev såhär:
Hej!
Mitt namn är Michell Andersson och jag hade en fundering angående blanketten som ni just skickat ut till alla landets elinstallatörer för dokumentation av yrkesmän som arbetar under elinstallatörs överinseende från en annan organisation.

Funderingen gäller just baksidan av blanketten.
Det är väl så att en kopia av blanketten borde ges till yrkesmannen eftersom det ändå är denne som vill kunna styrka att man inte begått ett brott mot 6 § i Elinstallatörsförordningen (1990:806) och i förlängningen straffas i enlighet med 13 kap. 1 § första stycket i Ellagen (1997:857) genom att arbeta på eget bevåg och inte under överinseende av elinstallatör?

Om jag då ska delge en kopia till alla yrkesmän så finns det ju en stor risk att yrkesmännens personnummer hamnar i andra yrkesmäns händer efter som de är gemensamt skrivna på sista sidan.
Strider inte detta mot 22 § i Personuppgiftslagen (1998:204)?

Varje yrkesman borde få var sin blankett med endast sina egna uppgifter.

--
MVH

Michell Andersson

Återkommer om jag får svar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 nov 2013 11:53 - 28 nov 2013 20:26 #14 av Michell Andersson
Fick svar av en av deras jurister precis.
Man får göra så om man har pappret i en pärm och dessutom slarvar med det :P

Hej Michell!

Tack för dina synpunkter och dina mycket intressanta reflektioner!

Låt mig börja med att konstatera att det är den som är personuppgiftsansvarig som ska se till att hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (PUL), alltså det företag som elinstallatören är anställd. Beroende på hur överinseendet dokumenteras i olika företag kan behandlingen av personuppgifter vara endera ”strukturerad” eller ”ostrukturerad”. Om man använder blanketter och sätter in i en pärm är det ett exempel på ostrukturerad behandling och då är inte 22 § tillämplig, se 5-5a §§ PUL. MEN, normalt sett brukar man ändå tillämpa reglerna för strukturerad behandling även på ostrukturerat material med hänsyn till den personliga integriteten, se även 5 a § andra stycket. Om man strukturerar uppgifter om yrkesmännen på något sätt t.ex. i ett dataregister eller liknande måste alltså bolaget som gör detta följa personuppgiftslagen. Detta skulle i de flesta fall vara förenligt med 22 § på grund av ändamålet med behandlingen, men detta måste alltså hanteras i övrigt i enlighet med PUL.

Du gör två jätteviktiga reflektioner i ditt brev.

1. Det är precis som du beskriver oerhört ”en kopia av blanketten borde ges till yrkesmannen eftersom det ändå är denne som vill kunna styrka att man inte begått ett brott mot 6 § i Elinstallatörsförordningen (1990:806) och i förlängningen straffas i enlighet med 13 kap. 1 § första stycket i Ellagen (1997:857) genom att arbeta på eget bevåg och inte under överinseende av elinstallatör?”

2. ”Varje yrkesman borde få var sin blankett med endast sina egna uppgifter.” Det här är en fråga som man får ta ställning till i varje enskilt fall. Det finns så många variationer på hur omfattande överinseendet är och hur många som omfattas och varje organisation och elinstallatör måste hitta de lösningar som passar bäst för respektive organisation. Blanketten är inte bindande, utan avsedd att förenkla för elinstallatörer så att man har ett sätt att uppfylla dokumentationskravet på.

Jag vidarebefordrar dina synpunkter till de hos oss som arbetar med blanketterna så ska vi beakta detta i det fortsatta arbetet.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,


KIM REENAAS
Verksjurist
Staben

Följande användare sa tack: Mats Jonsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.102 sekunder