Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

Magnetfält på en arbetsplats.

11 nov 2019 15:16 #1 av Markus Ågren
Är det någon som har bra koll på vad kraven eller rekommendationer för högsta magnetfält som får förekomma på en arbetsplats. Nu tänker jag mig en arbetstagare som sitter vid kontor och inte utför arbete i t.ex ställverk. 

Har läst broschyrer från strålskyddsmyndigheten och arbetsmiljöverket med flera myndigheter, men jag får inte riktigt ihop hur man menar. För man anger att gränsen är 500 mikrotesla, men jag tycker det låter otroligt högt värde och det jag inte förstår är om detta är vad man totalt sett får utsättas för under en arbetsdag, för det tycker jag låter mer rimligt.

För har kunnat "googla" mig till bland annat att LO ska ha satt krav på 0,2 mikro tesla och det är ett värde som jag tycker att jag hört talas som tidigare men kan inte hittat något om detta i något krav från arbetsmiljöverket. Samt har jag hittat att det funnits motioner till riksdagen om att man ska införa krav men att det verkar inte ha gått vidare förrän man har gjort mer forskning på området. Det finns forskning som visar att det är en förhöjd risk för cancer men inte vilket värde man ska sätt som gräns. 

Har vi någon expert på detta område här eller som har i alla fall lite kunskap. För jag tycker som sagt att 500 mikro tesla är ett väldigt högt värde, men kan ha fel.

Tack på förhand :) 

Markus Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 nov 2019 07:52 #2 av Tobias
Jag har inte sätt några krav eller rekommendationer på rena magnetfält. Däremot får inte EMI för kontor inte vara högre än 3v/m, då EMC gäller oavsätt hur störningen uppkommit, exempelvis genom magnetism.  Jag är inte alls erfaren inom detta men vill gärna lära mig mer om detta, så jag slänger ur mig en fundering sam kan vara helt feltänkt av mig. Hoppas med kunna få mer inblick i magnetfält och  EMI. 

Doing fun stuff

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 nov 2019 13:55 #3 av Markus Ågren
Jag ska kontakta arbetsmiljöverket och kolla om de kan hjälpa till att tyda vad som gäller. 

Dock så hört från en annan som haft kontakt med Arbetsmiljöverket för någon månad sedan och då fick han meddelandet att de inte hade någon anställd person som hade ansvar för detta område just nu. 

Markus Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 nov 2019 00:00 #4 av Claes Börjesson
Arbetsmiljöverket har gjort en undersökning av spisar se: Magnetfält spisar 
där konstaterar dem att ingen spis har ett magnetfält överstigande 1 mikroTesla uppmätt 12.5 cm övanför plattan (gäller även insuktionsspisar).

Finska riksdagen har en utredning som hänvisar till bl.a. WHO: LÄNK
lntemationella strålningsskyddsföreningen IRPA (lntemational Radiation Protection Association) och WHO har rekommenderatett gränsvärde om 100 mikroT för dem som fortgående utsätts för magnetfålt och ett gränsvärde om
500 mikroT för dem som utsätts under en hei arbetsdag.

Jag vet att man har utfört undersökningar på lokförare och kraftverksarbetare dessa uttsätt under lång tid för stora magnetfält, utan att ha sett några observerabara problem.

Vi är nog ganska många som har upplevt manet-kamera-römtgen på sjukus, och då vistats  i magnetfält på 1-2 Tesla i allt från minuter till timmar. Jag själv har i min ungdom arbetat veckovis intill en NMR-maskin med 1-2 Tesla starkt magnetfält.

Dock kommer alltid frekvensen att ha en påverkan, men under 100 KHz har vad jag vet magnetfältet ingen verkan, för högre frekvenser hittar jag ingen dokumentation.

För att man skall ha någon verkan skall det ske en absorption av energi, vad jag vet så sker bara obetdlig absorption av magnetisk energi i biologisk vävnad. Det är dock en helt annan sak om man har ett metalliskt inplantat, man kan då få kraftig uppvärmning.

I det flesta fallen är det det elektromagnetiska fältet som ställer till problem med utsändande av fotoner.
Fotoner är de bärare som lättast överför energi, absorbtionen i en människa är dock mycket frekvensberoende.

Vid låga frekvenser (radiovågor 16 KHz- 100 MHz) går fotonerna rakt igenom kroppen.
Radarvågor, mikrovågor och WiFi (1 GHz = 1000 MHz) absorberas i vattenmolekyler och ger uppvärmning
Synligt och infrarrött (200 THz 200 000 000 MHz) ljus värmer upp huden
Vid högre frekvens (Ultraviolett, röntgen, gamma), absorberas fotonen i en atoms elektroner (eller atomkärna), varvid dels molekylen slås sönder. Om atomen är i DNA i en cellkärna kan man få cancer, utsänds samtidigt en eller flera elektroner, även dessa kan ge upphov tiil sekundära skador (fria radikaler).

Man måste även skilja mellan DOS och Intensitet.

Intesitet    DOS
Watt          WattTimmar
Ampere    AmpereTimmar
Tesla        Teslatimmar
LUX           -LuxTimmar saknas, man räknar i absorberad värmeenergi Wsekun = Joul

Enheter
1 Tesla = 1000 Millitesla = 1 000 000 mikroTesla
1 KHz = 1000 Hz
1 MHz = 1 000 KHz
1 GHz = 1 000  MHz
1 THz = 1000 GHz

Oj blev lite långt ..... 
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 dec 2019 15:30 #5 av Christer Djerf

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.049 sekunder