Easee Home granskas av Elsäkerhetsverket

06 feb 2023 09:03 - 06 feb 2023 09:21 #1 av Ronnie Lidström


Elsäkerhetsverket verkar ha påbörjat granskningen av Easee Home för snart ett år sedan:Det finns en hel del brister enligt Elsäkerhetsverket, men den allvarligaste (?) kanske är att den jordfelsbrytare som sitter inbyggd i laddboxen inte räknas som en jordfelsbrytare enligt standarden den ska följa.Låter ju inte jättebra detta. Jag gillar Easee och vi har installerat rätt många under 2022. Hoppas att Easee kan svara på kritiken så de slipper försäljningsförbud och återtagande av produkterna från slutkund. De har till 2023-02-13 på sig att yttra sig innan Elsäkerhetsverket tar beslut om eventuellt försäljningsförbud.

Bifogar hela underrättelsen som skickats från Elsäkerhetsverket till Easee 2023-01-27 (Diarienr 22EV1261-19) Se PDF nedan.
Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 feb 2023 15:41 #2 av Bo Siltberg
Med tanke på den andra tråden www.fluxio.se/forum/foreskrifter-och-sta...are-i-laddboxar.html så är detta ganska överraskande. Kan det föreligga något missförstånd? Det är ju en ganska populär laddstation....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 feb 2023 16:17 #3 av Lorentz Björklund
Ja det kan nog till vissa delar röra sig om ett missförstånd.

Men har man skrivit i dokumentationen att det finns en jordfelsbrytare som uppfyller villkoren i standarden för jordfelsbrytare och det inte finns någon jordfelsbrytare i utrustningen så ligger man nog risigt till.

Har man uttryckt att det finns en funktion som skyddar mot jordfel 30mA respektive 6mA DC enligt standarden för laddboxar så har kanske saken varit i ett annat läge.

Det kan vara försvårande för bedömning av överensstämmelse när en funktion som beskrivs på Engelska i en standard översätts från Engelskan till Svenska och då blir en apparat.

Elsäkerhetsverkets skrivningar visar vikten av att veta och beskriva vilken standard som uppfylls så att prövning sker mot avsedd standard.

Nu är det inte bara skyddet mot jordfel som ifrågasätts så åtgärder för att fixa de övriga anmärkningarna kan behövas.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 feb 2023 09:33 #4 av Ronnie Lidström
Så här skriver VDn till en av återförsäljarna till Easee:Finns det andra med sån godkänd inbyggd jordfelsbrytare så kanske det är så enkelt att Easee råkat ange fel standard som jordfelsbrytaren följer?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 feb 2023 09:59 #5 av Ronnie Lidström
Han påpekar också att Easee Home är godkänd enligt Norska elregler/standarder och dessa är näst intill identiska med de svenska (båda baseras ju i stor del på EU-standarder).

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 feb 2023 14:28 #6 av Bo Siltberg
Elsäkerhetsverket skriver

Produkten är inte utrustad med en RCD (30mA AC/6mA DC), som nämns i bruksanvisningen.
Produkten har inte någon jordfelsbrytare ....


Det är oerhört förvånande, men kan man tolka detta på något annat sätt än att Easee fysiskt saknar JFB i sin laddstation?
Tydligen tycker Elsäkerhetsverket det, för lite senare skriver

Den lösning av jordfelshantering som ni implementerat i er produkt följer inte
kraven som ställs på jordfelsbrytare och kan därför inte anses vara en
jordfelsbrytare.


Det finns alltså en JFB men de menar att den inte uppfyller kraven, och med det menar då ESV att det inte finns någon JFB...
Läge för popcorn.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 feb 2023 14:45 #7 av V
Kan du länka till var detta skrivs?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 feb 2023 22:58 #8 av Bo Siltberg
Dokumentet som Ronnie bifogar i första inlägget.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2023 18:42 #9 av Fischi
Hi from Germany,
thank you for these informations. Here is Easees answer.B)

tack och hejdå

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Magnus H

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 mar 2023 09:50 - 15 mar 2023 09:51 #10 av Patrik
Nu är det klart:
"Laddboxen som fått försäljningsförbud är Easee Home men modellen Easee Charge omfattas av samma dokumentation, vilket innebär att även denna modell får försäljningsförbud."

www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/ny...-forsaljningsforbud/

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 mar 2023 07:36 #11 av Magnus H
Måste bli säljstopp på avsevärt många apparater, easee är ju inte ensam om denhär lösningen.

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 mar 2023 11:41 #12 av Mats Jonsson
Man ska vara försiktig med att spekulera och sprida teser som saknar stöd i fakta. Jag vill därför understryka att jag inte har läst all fakta i detta ärende. Men tänk om det så att Easee "bara" har hänvisat till fel standarder eller direktiv.
Elsäkerhetsverket skriver: "Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för."

Tänk om det är så att det räcker med att uppdatera den tekniska dokumentationen och Försäkran om överensstämmelse? Jag tror dock inte att det är så enkelt. Men läser man vad Easee skriver så verkar de trygga med sin produkt.
Easee:s överklagan

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 mar 2023 18:40 #13 av Ronnie Lidström
Tycker att Easee borde ha hunnit göra denna ändring i "deklareringen" då under ett års tid? (så länge som denna granskning har pågått.)

Man behöver ju inte ens följa nån "harmoniserad standard" fast som jag förstår det så är det ganska höga krav om man inte gör det. Att man ska kunna visa med dokumentation och omfattande tester osv att ens lösning är lika säker som den i standard.

Hoppas att detta löser sig. Tycker Easee är en bra laddbox och det finns ju inga faktiska fall när den varit farlig. JFB funkar bra i alla tester som vi gjort i alla fall.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 mar 2023 18:13 #14 av Erik
Hej på er.

Har läst lite i detta fall och har några funderingar. Har ni några bra svar på frågorna.
Easee har fått nedslag på ett antal punkter som ni vet.

En är EMC. Denna punkt är jag väl minst intresserad av. Dock vet jag att som maskinkonstruktör som jag har varit.
Att klara EMC kraven för en litet projekt eller typ alla projekt är det inte omöjligt att veta om man klarar det.
Du sätter upp en frekvensomriktare till ett fläkt i bostadshus. Man satsar på rätt kablar, frekvensomriktare med filter och hoppas på det bästa.
Easee som tillverkar en produkt som är så pass lite har ju inga problem att skicka iväg denna för extern test.
Hur bedömer man värdena. Ligger Easee jätte högt på en skala?
Är det någon som förstår om dessa har med den vanliga ladd strömmen att göra eller kan vi få dessa från de olika radiokommunikationer som finns.
Boxen har väl Wifi, 4G och radiolänk. Kan störningar komma från ombord laddarna som sitter i bilarna.

JFB
Har ingen jfb. Nä det har den inte det vet vi alla.
Så min fundering går så här. Många andra laddboxar som har inbyggd jfb A eller ska kompletteras med en.
Dessa har ju en inbyggd dc skydd på 6mA. Det är alltså ok att ha en inbyggd dc skydd som bygger på samma frånslagningsteknik som Easee som då är en kontaktor.
Denna saknar manuell testknapp. Hur kan detta då var ok med en Garo som har typ A innan och en kretskortslösning för DC skyddet.

Som alla vet så är reglerna dessa att vi ska uppfylla god elsäkerhetspraxis. Därför följer vi elinstallationsreglerna.
Men vi har utrymme att gör avsteg från dessa regler. Detta är för att tillåta nya innovationer. Förfarande gäller samma regler med skydd för person och egendom.
Det är väl i detta område Easee befinner sig med deras lösning. Det står även i Elsäkerhetsverkets rapport. Det verkar som att Elsäkerhetsverket inte är nöjd med den data och underlag som har presenteras för att tagit fram en egen väg. Elsäkerhetsverket ser det som man har gjort tester men inte djupare en så. Vad tycker ni om resonemanget om att testknapp saknas på exempelvis Garos inbyggnad DC skydd.

Sedan var jag och funderar på det här med att man har en egen lösning. Vi kör AC och DC skydd vi strömtrafon. Man kan bygga felsäkra kretsar (Just nu tänker jag inte på hur Easee har gjort).
Dessa felsäkra kretas är lite likt nödstopp. Fallerar det på ett eller annat sätt kan kontaktorn aldrig slå till. De tycker jag verkade rimligt. Så turen går vidare. Vid händelse av jordfel i storleken 30-1000mA kommer kontaktor att bryta och de bör vara frid och fröjd. Men vi ökar felet till en kortslutning till jord. Nu kommer kontaktorn vilja bryta samtidigt som säkringarna. Hur selektivitetplanen kommer se ut vet jag inte. Men en kontaktor vill du inte slå till eller bryta vid kortslutning. Dessa kan svets fast i detta läge. Kontaktorn för 22kW har ju ingen brytdata på exempelvis 6kA. Strömmen kommer brytas men kontaktorn kan var svetsad i tilläge. I en maskin med nödstopp beroende på vilken stoppkategori denna tillhör. Låter man nödstoppsrelä gå i genom en NC kontakt på kontaktorerna för att på så vis kontrollera att dessa har brutit upp innan återstart.
Så min tanke var att man kanske kan få fram en sådan lösning på kontaktorn i boxen. Tvivlar på att Easee har det.
Vad säger ni.

Överspänning var finns infon om att man ska kontrollerar med 7,5kV. Jag har lärt mig att det är dubbla spänningen som gäller 230V så är det 460V samt att det tilllåst 10% överspänning. Då blir det ca 500V vårat standardvärde.
liknanden för 400V som vi testar med 1000V. Googlade lite på megger, högsta jag hittar är ca 5 Mohm.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 mar 2023 19:23 - 22 mar 2023 19:26 #15 av Mats Jonsson
Det är svårt att svara på dina funderingar då jag tycker att du blandar ihop reglerna för utförande av starkströmsanläggningar, som ett elinstallationsföretag måste förhålla sig. Och de regler som gäller för tillverkning av elektrisk utrustning som en tillverkare måste följa.

Du skriver ”god elsäkerhetspraxis”. Det vet inte jag vad det är.

En starkströmsanläggning ska vara utförd i enlighet med god elsäkerhetsteknisk praxis. En elektrisk utrustning ska vara utförd i enlighet med god säkerhetsteknisk praxis vilket inte alls är samma sak som god elsäkerhetsteknisk praxis.

När det gäller utförande av starkströmsanläggningar är svensk standard ”frivilligt” att tillämpa och du kan uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis på annat sätt.

När du tillverkar elektrisk utrustning är du skyldig att följa en produktstandard, om det finns sådan, för att uppfylla god säkerhetsteknisk praxis.

I slutet tycker jag att du blandar ihop elinstallationsreglernas krav på provning av elinstallationens isolationsresistans med överspänningstålighet. Värdet 7,5 kV kommer troligen då från produktstandardens krav på tålighet mot t ex kopplings- och åsköverspänning. Som installatör har man i och för sig ett krav att välja rätt elektrisk utrustning vad gäller tålighet mot överspänningar. Se t ex tabell 443.2 i elinstallationsreglerna. Men det har ju inget med provningen av isolationsresistans att göra.

När det gäller elektrisk utrustning brukar jag som kvällslektyr rekommendera §§ 13-20 i elsäkerhetsförordningen (2017:218) och §§ 16-19 i elsäkerhetslagen (2016:732) förutom Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elektrisk utrusning.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 mar 2023 17:03 #16 av Erik
Nu skrev jag väl fel på god säkerhetsteknisk praxis.

Min frågor återstår fortfarande, vare sig de har med elinstallationsreglerna eller ej.

EMC. Mått på hur höga dessa är. Kan Easee genererar dessa med deras olika radiokommunikationer.
Eller kan det vara så att det är den inbyggda switchade nätaggregatet som sitter i bilen som kan vara boven.

JFB, och då resonemang att Gara med inbyggd DC-skydd inte har testknapp för detta. Det bör väl även vara kontaktor som bryter vid händelse av detta fel.

Överspänning. Man tar upp att den inte klarar 7,5kV. Jag är bara nyfiken vart det står att man ska prova denna testspänning. IEC/EN TYPE III. Ska utrusningen klara 4000V.
Då undrar jag varför resten av installationen går bra att testa med 1kV

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 mar 2023 22:21 #17 av Bo Siltberg
Jag ska försöka besvarar dina frågor.

EMC
Wifikommunikationen i laddstationen har troligen så låg effekt att den är försumbar, dvs den stör ingenting annat.
Jag tror alltså att laddstationen inte utgör någon risk för EMC-störningar.
Däremot är elbilen en kandidat med sin höga ström och höga switchfrekvenser.
Det finns ett fall där elbilsladdningen stör ett elpiano, där Easee är laddstationen som används.
Men det är elbilen som misstänks i första hand.

En JFB för både AC och DC ska finnas i kedjan, separat eller inbyggd i laddstationen.
För de inbyggda finns ingen lämplig standard att följa, så man anger 61008 som är standarden för den JFB som vi alla har i elcentralen.
Denna har en fysisk testknapp och ett manövervred som direkt påverkar kontakterna.
Detta spänner i brallan på överflödiga petimätrar i källaren på ESV som vill se samma manuella funktioner i en inbyggd JFB. Automatiska funktioner duger inte.
Det behövs en ny standard här. För DC-skyddet finns en ny standard, 62955, som gör att kraven skiljer sig åt.
Easee verkar dock inte falla på testknappen, utan på ett underdimensionerat relä. Det är lite oklart vad ESV egentligen fäller Easee på.

Man kan mycket väl visa att nya elektroniska och mjukvarumässiga lösningar uppfyller kraven, men Easee uppvisar inte kunskapen för det.

(Över)spänningar är ganska brett område vid provning.
Easee faller på ett dielektriskt prov av isolationen mellan fas och pilotstiftet med en kortvarig impulsspänning som ska simulera en åsköverspänning. Det framgår dock inte om det är luftgap, homogen isolering eller krypsträcka som faller samman.
Provspänningen beror på om det är enkelt eller dubbel isolering som är kravet.
Andra prov använder normal driftspänning för att påvisa genombrott i fasta isolermaterial och krypsträckor vid långvarig stress.
Ja, det är ganska komplext.
Följande användare sa tack: Mats Jonsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 apr 2023 20:51 #18 av Ronnie Lidström
Nån som provat att installera CTEKs laddbox "CC2 (Chargestorm Connected 2)". Den har (som jag förstått det) samma lösning som Easee. Eller?

Står att den har "Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC"

Överenstämmelse: CE; IEC 61851-1; IEC 62196-2; IEC 61439-7

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 apr 2023 22:06 #19 av Bo Siltberg
Den har tydligen också granskats av ESV tillsammans med Easee och några andra:
www.byggahus.se/forum/threads/zaptec-ell...page-75#post-5175307

CTEK verkar dock klara sig, hårfint, synbarligen på byråkratiska detaljer...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 apr 2023 12:02 - 18 apr 2023 12:03 #20 av Ronnie Lidström
Jag frågade Elsäkerhetsverket.

Min fråga:

Hej!

Ni har ju kontrollerat flertal olika laddboxar som säljs i Sverige.

Jag skulle vilja få en kortfattat och begriplig förklaring på vad skillnaden är mellan laddboxarna Easee Home och CTEK Chargestorm.

Dessa två har (enligt vad jag kan se) exakt lika lösning för elektronisk/inbyggt jordfelsskydd.

Medan den ena (Chargestorm) blev godkänd så blev den andra (Easee) försatt med färsäljningsförbud.

Vad är anledningen till så olika resultat när de har samma lösning för jordfel?


Och Elsäkerhetsverkets svar:

Hej

Konstruktionen är inte identisk. CTEK blev inte heller "godkända". CTEK-laddaren hade brister men företaget åtog sig att själva åtgärda sin produkt. Så skillnaden ligger i vilka brister respektive produkt har, hur respektive företag har utfört och dokumenterat sitt riskhanteringsarbete före produkterna sattes på marknaden, samt huruvida de varit villiga att på frivillig basis åtgärda de brister som Elsäkerhetsverket funnit.


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: elmont, Torbjörn Forsman, Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.272 sekunder

Senaste foruminlägg