Jordfelsbrytare i restaurang

07 apr 2021 20:58 #1 av Stefan
Hej alla!

Jag håller på med en installation i en pizzeria, och skulle vilja veta hur ni andra tänker kring krav av jordfelsbrytare.

Jag ska installera en ugn (32 A Cee uttag) och 2 fritöser (16 A perilex)

Ska man lägga dom över jordfelsbrytare eller låta dom vara utanför? Jag är rädd att det kommer bli problem i framtiden, samtidigt tycker jag det är fel att inte lägga det över jfb.
Men jag ser inget krav för det! Då det kommer stå maskiner framför och uttagen kommer inte kunna användas till något annat (tydligt uppmärkt)Tack för input!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 apr 2021 10:31 #2 av Mats Jonsson
Nej, det behövs ingen jordfelsbrytare för dessa uttag och utrustningar. Det basskydd och felskydd som ska finnas är fullt tillräckligt. En jordfelsbrytare är ett tilläggsskydd, dels mot ovarsamhet hos användaren, dels mot ökad risk för skada på bas- och felskydd.

Det är ju en väsentlig skillnad för ett vägguttag avsett för allmänt bruk, inte minst om det ska användas utomhus, där inte användaren alltid kollar skarvsladdens säkerhet.

Och som du skriver så kommer en jordfelsbrytare på sikt troligen ställa till problem för bagaren.

Mats Jonsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 apr 2021 20:37 #3 av Electrum
Anser du att samma kan gälla uttag till kyl och frys i en bostad?
De är ju inte heller för allmänt bruk, och dessutom täcker ju kylen och frysen uttagen ifråga...

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 apr 2021 21:39 - 24 apr 2021 21:40 #4 av Mats Jonsson
Nej, man kan inte göra samma bedömning för uttag till kyl och frys i en bostad.

Utförande av starkströmsanäggningar ska i Sverige utföras i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1. Av dessa framgår att om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Alltså som komplement, inte i stället för. När det gäller uttag i bostäder finns en särskild bestämmelse om jordfelsbrytare, nämligen 4 § i 4 kap. Här skriver verket att man får endast göra undantag från kravet på jordfelsbrytare om ett avbrott skulle medföra allvarliga konsekvenser. Ett avbrott till kyl eller frys har i Sverige inte ansetts medföra allvarliga konsekvenser.

Läser man bestämmelsen kan man konstatera en liten intressant sak. Om man har spisuttag med märkström 25 A så skulle man inte behöva jordfelsbrytare på detta uttag. Kan väl förekomma trefas 25 A men är väl inte vanligt i bostäder. Men enfas är väl inte helt ovanligt.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 apr 2021 12:19 - 25 apr 2021 12:21 #5 av Electrum
Ahh, ja du tänker så ... Att jfb-kravet kommer från elsäk 2008 ...

"ELSÄK-FS 2008:1
4'e kap

4 § För anläggningar i byggnader som inrymmer bostäder, grundskolor, förskolor,
fritids- eller daghem och där det i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 2 § behövs
skydd mot elchock vid indirekt beröring gäller följande.
I den del av byggnaden, som används till ändamål som avses i första stycket, ska det
finnas tilläggsskydd för uttag med högst 16 A märkström. Tilläggsskyddet ska bestå
av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström. Jordfelsbrytaren ska
skydda mot fel i de grundläggande skyddsåtgärderna eller vid ovarsamhet hos
användaren. Om avbrott i ett uttag skulle medföra allvarliga konsekvenser, får dock
uttaget undantas från tilläggsskyddet."


Så långt har jag kanske inte tänkt, jag brukar påstå att det är JFB-krav på alla slags uttag, whatever (och inte låtsas om att det inte är krav över en viss märkström, då det nästan aldrig är aktuellt för mig med sådana anlägningar).

Hmm, det krävs alltså ej JFB i garage, verkstäder, affärer, restauranger, många friggebodar etc ... :huh: :ohmy:
Detta måste jag grunna lite på ...

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 apr 2021 13:51 #6 av Mats Jonsson
Det kan nog krävas jfb i garage och de övriga utrymmen du räknar upp Electrum. Som jag skrev så ska en anläggning kunna anses vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om den är utförd enligt svensk standard som komplement till föreskrifterna.

Av 411.3 .3 i SS 436 40 00 framgår följande:
"I växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte
överstiger 30 mA anordnas för:
– uttag med högsta märkström 32 A som används av lekmän och avsedda för allmänbruk, och
– flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning utomhus."

Vad Elsäkerhetsverket i praktiken gjort genom ELSÄK-FS 2008:1 är att utöka fordringen i svensk standard.. I bostäder m.fl. utrymmen räcker det alltså inte med att enbart skydda uttag som är avsedda för allmänt bruk. Där ska alla uttag med märkströmmar upp till 16 A skyddas av jordfelsbrytare såvida inte ett avbrott kan få allvarliga konsekvenser.

Ett praktiskt exempel kan gälla Perilexuttag 16 A avsedd för en spis. Om detta uttag ska placeras i ett bostadskök ska det enligt föreskrifterna vara skyddad med jfb. Om samma uttag är placerat i ett kök tillhörande ett kontor omfattas inte detta uttag av bestämmelsen i § 4 i kap 4 ELSÄK-FS 2008:1. I stället ska installationen utföras i enlighet med fordringarna i svensk standard. Ett uttag till en spis är inte avsett för allmänt bruk utan just för en spis. Därmed behöver detta Perilexuttag på kontoret inte föregås av jfb.

Ett Shukkouttag i fönsterbänkskanal på ett kontor verkar vara avsett för allmänt bruk och ska föregås av jfb. Men ett uttag ovan undertak avsett för belysning på ett kontor är avsett för ett specifikt objekt, armaturen, och är därmed inte avsett för allmänt bruk och måste inte föregås av jfb.

Bakgrunden till föreskrifternas utökade krav i förhållande till svensk standard kan vi nog söka till händelser som ligger 30 år tillbaka. Vi hade nästan inga krav på jfb i Sverige vid denna tidpunkt. Efter flera allvarliga olyckor, bl.a. en utanför Bromölla där en kvinna omkom, framkom att de flesta länderna i Europa hade krav på jfb och myndigheten kritiserades väldigt hårt från flera håll. Inte minst Sivert Öholm var väldig kritisk i ett TV-program och efter detta skulle Sverige inte vara sämst, nu skulle vi bli bäst. Efter några år valde Elsäkerhetsverket att i utrymmen där barn vistas (läs vilka utrymmen som omfattas av 4 §, 4 kap, grundskola men inte gymnasieskola) skulle alla uttag oberoende av användningsområde skyddas av jfb. I vart fall tom 16 A. Stor initiativtagare till dagens utformning av nuvarande föreskrifter var Gunnel Färm som var generaldirektör på verket i början av 2000-talet.

Om föreskrifterna skulle göras om i dag tror jag faktiskt att man skulle överväga att ta bort 4 §, 4 kap och som övriga länder i Europa enbart gå på skrivningen i standarden, dvs uttag för allmänt bruk. Det är där vi ser olyckorna. De olyckorna vi har med spisar beror på äldre installationsmetoder i kombination med felaktigt utfört elinstallationsarbete enligt min uppfattning.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Bo Siltberg, Michael Hjalmarsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 apr 2021 14:54 #7 av Electrum
Ja tack för det. Nu slapp jag grunna (= slå i standarder och föreskrifter).

Ty det är ju vad jag själv kommit fram till för några år sedan, att det i princip är ett totalt krav på JFB överallt.
Och nu fick jag för mig att det endast skulle gälla bostad och skola, typ.

Men visst var det så, det är kombinationen utav två källor, som ger denna totala täckning.
(Som jag nu slapp leta fram) :)

OK, jag vet att undantag kan göras för vissa utrymmen, men ofta ser jag ingen större anledning att försöka undvika JFB, och dessa beställare har sällan några åsikter om mina val, att jag väljer en säkrare lösning som kostar några hundringar extra.

Där man ibland kan få kämpa lite för att man vill sätta in en JFB är ju hos privatpersoner. Och då är mitt enkelt hållna mantra att "Vid nyinstallation eller utökning mot nytt utrymme (utomhus t.ex.) så är det alltid ett krav på JFB".
Så kan just den diskussionen sen avslutas.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2021 10:49 #8 av Stefan
Svar från Stefan i ämnet Jordfelsbrytare i restaurang
Jag brukar aldrig behöva övertala privatkunder, då det oftast är installation i bostäder.

Även om installationen bara blir några hundralappar dyrare tycker jag man även får ta en dialog kring ett eventuellt driftstopp. Vad kostar det ägaren.

De gånger jag inte installerat jfb under 14 år kan jag nog räkna på en hand, detta var en av fingrarna :)

Men det är väldigt olika, jag har projekterar en del storkök tidigare, där satte vi 300 MA på all utrustning i kök. En gammal kollega projekterade nyligen en ny MAX restaurang, då hade dom jfb på allt!

Kul med lite olika inputs.

Trevlig Helg.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 maj 2021 22:19 - 09 maj 2021 22:20 #9 av Claes Börjesson
Jag byggde en restaurang på mitt förra jobb. Satte 30 mA jfb på varje enstaka pryl. Detta sparade mycket pengar. T.ex. vatten spolades i pizzaignen, jfb löste ut, efter torkning Inga skador.
Problem med stekbord, jfb löste, det hade runnit in vätska i elektroniken, Inga skador. Bara rengöring.

M.m.

Det viktiga är att ha 1 jfb på varje pryl så att inte flera utrustningar slås ut samtidigt
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.057 sekunder

Senaste foruminlägg