Delegeringar

08 feb 2014 07:41 #21 av Reijo Eriksson
Svar från Reijo Eriksson i ämnet Delegeringar
SS-EN 50 110-1, utgåva 3 använder begreppen:
Elsäkerhetsledare
Elanläggningsansvarig
Eldriftledare

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 feb 2014 07:41 #22 av Örjan Borgström
Svar från Örjan Borgström i ämnet Delegeringar
Elarbetsansvarig byter namn till elsäkerhetsledare för att få bort ansvarig i namnet som många missuppfattade. Uppgifterna är desamma.
Eldriftansvarig byter namn till eldriftledare av samma orsak.

Elanläggningsansvarig är fortfarande en person som förutom ansvar för ålagda uppgifter också har ett bredare ansvar. Denna person övertar också en del uppgifter från den tidigare eldriftansvariga.

Elsäkerhetsledaren och eldriftledaren har endast funktion när det ska utföras ett arbete på anläggningen. Elanläggningsansvarig har ansvar för anläggningen dygnet runt.

Välkommen att gå våra uppdaterade kurser i Skötsel av elanläggning, där går vi igenom den nya utgåvan av standarden.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 feb 2014 09:27 - 08 feb 2014 10:26 #23 av Mats Jonsson
Svar från Mats Jonsson i ämnet Delegeringar
Jag uttrycker mig nog lite annorlunda i förhållande till Örjans svar men Örjans svar är helt riktigt.

Jag har genomfört flera företagsinterna kurser i den nya utgåvan och börjar bli bekväm med skrivningarna i standarden. Naturligtvis påverkar jag deltagarna men jag vill nog påstå att när vi går igenom standarden kommer vi gemensamt fram till betydande skillnader vad gäller eldriftansvaret.

I utgåva 2 angavs att det för varje anläggning skulle finnas en eldriftansvarig. I utgåva 3 finns inte längre denna funktion med.

I stället införs två funktioner, dels elanläggningsansvarig som har ett övergripande ansvar för den elektriska anläggningen, dels en eldriftledare som under arbetet ansvarar för den elektriska anläggningens skötsel.

Under många år har man diskuterat vem som är elarbetsansvarig. Nu blir det två frågor:
1. Vem har det dokumenterade ansvaret för installationen under arbetet: vem är eldriftledare?
2. Vem eller vilka har det dokumenterade ansvaret för arbetet: vem eller vilka är elsäkerhetsledare?
2b. Om flera elsäkerhetsledare finns; vem är elsamordningsledare?

Jag tycker att det är bra att man tydliggör eldriftansvaret, det är inte bara elsäkerhetsledaren som har ansvar.

Flera av de företag jag haft kontakt med kommer troligen framöver att kräva att elinstallationsföretaget utser en för arbetet ansvarig eldriftledare. Det vill säga man utser en eldriftledare för den del av anläggningen som arbetet avser. Jag sitter just nu med ett uppdrag att upprätta riktlinjer för elarbete inom en kommunal anläggning som upphandlar elarbeten för många tiotals miljoner per år. Här vill man börja tillämpa de nya reglerna från 1 april, främst för att den nya organisationen ska vara klar till sommaren.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2014 10:16 #24 av Roland T
Svar från Roland T i ämnet Delegeringar
Hej!

Är ny här på forumet och fastnade för detta ämne då det stötts och blötts många gånger i min omgivning. Vet någon om det finns en kurs som enbart gäller just delegering? Tycker mig ha snubblat över en sådan i en katalog för något år sedan men kan inte hitta den längre.

Jag driver eget och vill anställa en kille med BB1. Jag vill göra allt rätt vilket då borde innebära att jag utser mig själv till behörig installatör på firman och även till elsäkerhetsledare? Hur blir det med överinseendet då jag har för mig att en behörig installatör inte kan ha överinseende över en annan behörig installatör? Står jag bara för ansvaret vid alla jobb utöver BB1? Killen skall köra service så jag antar att jag delegerar ett generellt kontrollansvar till honom? Finns det färdiga blanketter för detta?

Låt oss säga att en människa helt utan behörighet arbetar på en elfirma där det helt saknas papper på allt detta. På firman finns det flera AB-elektriker men ingen som står som uttalad ansvarig. Människan är jätteduktig och kör service men en vacker dag så händer det en olycka pga slarv från montören. I mina ögon är det då montören som får ta hela smällen då de behöriga/vd kommer hålla sina ryggar fria och påstå att montören jobbat på eget bevåg. VD har ju yttersta arbetsmiljöansvaret men rent behörighetsmässigt så har ju montören arbetat med anläggningar utan tillåtelse.

Bortsett från den påhittade olyckan så vet jag två stora företag där det fungerar precis på detta sätt och där de som bör vara ansvariga inte har velat ta upp frågan på flera år. Detta stör mig enormt då killarna som arbetar på fältet känner sig jäkligt osäkra på ansvarsfördelningen.

Denna typ av byråkrati är ytterligare en anledning att inte anställa folk, jag ägnar mer tid åt pappersarbete och tankeverksamhet än att jobba och dra in pengar. Delegering bör tas upp i betydligt större omfattning redan på ABL-kursen.

Mats Jonsson:
Du har skrivit en bok "Elansvar - En fyrklöver", är denna fortfarande aktuell?

vh
Rolle

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2014 10:43 #25 av Mats Jonsson
Svar från Mats Jonsson i ämnet Delegeringar
Boken Elansvar är fortfarande aktuell. Det som hänt är att Elsäkerhetsverket numer, genom ELSÄK-FS 2013:1, ger ett mer generellt undantag från anställningsförhållandet. Men i övrigt har inget hänt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2014 11:05 #26 av Roland T
Svar från Roland T i ämnet Delegeringar
Tackar, då klickar vi hem den ikväll!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.053 sekunder

Senaste foruminlägg