Äldre standard för färger på kablar?

27 okt 2011 08:07 #21 av Reijo Eriksson
Kravet på röd skyddsledare infördes 1 juli 1960.

Kravet finns i kungörelsen KFS Ser. A nr 9-1959, § 20 d.

Märkligt nog fick man använda röd ledare till andra funktioner, t.ex. tändtråd, enligt förklaringen till kravet.

Innan 1960 var det alltså "fritt fram" att ha olika färger på ledningar för identifiering.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 okt 2011 23:34 #22 av Friedrich Lossien
Intressant tråd, tänker sno den lite B)

Har sprungit på gamla anläggningar med teletråd för diverse signaler. Vad jag dock aldrig blivit klok på är färgmärkningen. Fanns det någon standard för telekabel förr eller det var fritt fram där också?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 okt 2011 20:59 #23 av Reijo Eriksson
Hittade denna frågeställning i Elsäkerhetsverkets frågor och svar till Blå boken.
(00-76)
Gul eller grön FK, får den användas om den finns i lager?

Svar
Nej, gul eller grön FK får inte användas för installationsändamål på grund av förväxlingsrisken. Av svensk standard för installationskablar, SS 424 02 31, framgår att gul eller grön kabel av typ HO7V (EK eller FK) inte uppfyller svensk säkerhetspraxis. Se även bestämmelserna i avsnitt 514 Identifiering.

Tyvärr har jag inte tillgång till ss 424 02 31.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 nov 2011 23:55 #24 av Göran Åhling
Det finns väl inget "förordningskrav" på "blå nolla" idag heller!
Om det i en förbindelse finns nolla, och en blå ledare, så rekomenderas detta dock att dessa hör ihop!

Men t.ex. en motoranslutning som kan göras helt korrekt med en 4-ledare (Brun-Svart-Blå-Gul/Grön) får fasen L3 i den blå ledaren helt normenligt- någon nolla behövs inte till motorn.

Den standard vi idag tillämpar i Sverige (sedan år 200x) Brun - Svart - Vit - Blå - ... är egentligen en DIN-standard (tysk industrinorm) från ungefär 70-talet. I tyska utrustningar har man kört med dessa färger hela tiden, medan vi i Sverige envisats med svart som första fas.

För länge sedan, i pappersisolerad kabel, styrdes ledningsfärgerna mycket av vad som gick att tillverka, och varje större elverk hade sin standard för att använda de färger som kablar gjorde med. Rött var en färg som tydligen funkade bra, den användes ofta på en av faserna, senare kom den dock att bli skyddsjord i plastisoleringens tidevarv. I papperskabel brukade man ha 3 ledare, jord i blyhöljet - på plastkabel blev det senare jord i den "nakna kopparskärmen" på motsvarande sätt.

Svart nolla är inte ovanligt att hitta i 70-talshus.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 nov 2011 08:45 #25 av Bo Siltberg
Jo, elinstallationsreglerna, 514.3 kräver att neutralledaren skall vara blå, eller?

Däremot får blå ledare i kablar användas till annat (fas, tändtråd etc) om det inte finns en neutralledare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 nov 2011 17:34 - 14 nov 2011 17:42 #26 av Ronnie Lidström
SS 436 40 00 Utgåva 1

514.3.1
Där en krets innehåller neutralledare, och det finns anledning att identifiera med färg, skall blå färg
användas. Blå färg får inte användas för identifiering av någon annan ledare där förväxling är möjlig.
ANM 1 – I kretsar som saknar neutralledare, kan blå ledare i flerledarkabel användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare, PEN-ledare, jordtagsledare eller potentialutjämningsledare. Vidare kan blå ledare i flerledarkabel användas som så kallad tändtråd där förväxlingsrisk inte förekommer.
ANM 2 – Isolerad potentialutjämningsledare bör vara grön-och-gul.
ANM 3 – För identiiering av ledare genom färg eller nummer, se SS-EN 60446.
ANM 4 – Beträffande identifiering av ledare i kopplingsutrustningar, se SS-EN 60439-1.


SS 436 40 00 Utgåva 2

514.3.1.Z1 - Neutralledare och mittpunktsledare
Neutralledare och mittpunktsledare ska identifieras med blå färgmärkning efter hela dess längd.
ANM – För specifika ledare se avsnitt 514.3.1.Z2 till 514.3.Z5

514.3.Z2 - Identifiering av parter i flerledarkablar och sladdar
Identifiering av isolerade ledare i installations- och kraftkablar samt flexibla kablar och sladdar med 2 till 5 ledare ska överensstämma med SS 424 17 20 (se bilaga 51ZC).
Fasledare ska identifieras efter hela dess längd med färgerna brun, svart eller grå. Neutralledare och skyddsledare ska märkas blå respektive med färgkombinationen grönt och gult.
För kablar och sladdar som har fler än 5 ledare ska varje ledare identifieras med färgmärkning eller med numrering enligt SS-EN 60446. Ledare som är identifierade med numrering och används som skyddsledare eller neutralledare ska märkas med färgkombinationen grönt och gult respektive blå i de punkter där de ansluts.

514.3.Z4 - Användning av blå ledare för vissa tillämpningar
I vissa tillämpningar, förutsatt att förväxling inte är möjlig och där ingen neutralledare finns, får en ledare som är färgmärkt blå användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare.
ANM – Detta kan vara fallet i en del av en krets, t ex mellan en strömställare och strömförbrukande elmateriel.


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jun 2012 20:04 - 18 jun 2012 20:05 #27 av Ronnie Lidström
Hittade detta i SEKs "Aktuellt" från 2001:

Samma ledarfärger i hela Europa

Efter många års fruktlösa försök att skapa en gemensam färgmärkning för installationskablar är nu isen äntligen bruten. Nu kommer CENELEC med gemensamma regler för alla kablar för energimatning inom lågspänningsområdet.

Redan tidigare har vi inom Europa varit ense om att märka skyddsledaren grön/gul. Nästa steg har varit att komma överens om märkningen av neutralledaren och sedan de tre fasledarna. Nu kommer, med en relativt lång övergångstid, följande att införas inom CENELEC: grön/gul, blå, brun, svart och grå. Denna färgkombination skall användas för anslutningskablar (ofta kallade sladdar), kablar för fast installation samt för kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV.

För svensk del betyder det att kablar typ AKKJ, FKKJ, SE-N1XV m fl kommer att få bruna, svarta, gråa parter istället för siffrorna 1, 2, 3. För installationskablarna är ändringen mindre. Två- och helledarkablar kommer att få en brun part istället för en svart och ordningsföljden kommer att ändras något. För anslutningskablarna kommer endast ordningsföljden att ändras något. En annan ändring är att den part vi i Sverige tidigare ändrade från svart med vit rand (oändligt lång etta) till vit nu blir grå. Genom dessa ändringar, som vi i Sverige kanske tycker är ganska harmlösa och kanske onödiga, öppnas nu för att hela CENELEC (i praktiken hela Europa) får samma märkning. Ändringen för t ex Storbritannien är mer omfattande genom att man nu tvingas byta färg på neutralledaren och en fasledare (från svart till blå). För svensk del betyder det att SS 424 17 20 kommer att revideras.

Svante Skeppstedt


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.113 sekunder