Elsäkerhet vid arbete , begränsade arbeten..

15 dec 2021 08:21 #1 av EM
Hej!
Jag håller på att planerar utbildning (elsäkerhet vid arbete) för elektriker som endast utför skötsel och begränsade arbeten.
Syftet är att tillhandahålla/utbilda för att uppfylla kraven i ELSÄK-FS 2006:1
Min ursprungliga plan har varit ESA fackkunnig men känner att det är mera riktat mot industri och eldistributions företag.
Kanske är ELSA mera lämpad ?
Tacksam för råd.
/ EM

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 dec 2021 21:07 - 17 dec 2021 21:08 #2 av Mats Jonsson
ELSÄK-FS 2006:1 är upphävda per den 1 november. De har inte ersatts med några nya föreskrifter. Du bör nog ändra syftet.
Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: EM

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 dec 2021 09:51 - 27 dec 2021 09:55 #3 av Mats Jonsson
Ett viktigt syfte kan ju vara att ge personalen nödvändiga kunskaper för att kunna hantera den elektriska faran vid arbete och åtgärder på en elektrisk anläggning.

Sedan har vi ju lagkrav, inte minst genom 3§, 3 kap Arbetsmiljölagen (1977:1160):
3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Och 4§, 2 kap samma lag:
Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.

Vad innebär "betryggande skyddsåtgärder" i er verksamhet?

En ESA-utbildning är ju bara förvirrande om man inte arbetar i anläggning där man har beslutat en ESA-organisation med tillhörande skriftliga rutiner. Har man inte dessa funktioner och skriftliga rutiner (t ex. Arbetsbegäran, Kopplingsbiträde, Kopplingsledare) kommer inte ESA-utbildningen att öka säkerheten, snarare tvärtom då det ökar risken för missförstånd.

Betryggande skyddsåtgärder kan vara att tillämpa den för Europa gemensamma standarden SS-EN 50110-1. Denna standard anger den säkerhetsnivå som gäller i alla CENELEC-länder för säker skötsel av och säkert arbete på eller nära elektriska anläggningar, allt från klenspänning till högspänning.

Personalen behöver en elsäkerhetsutbildning anpassad till den verksamhet som bedrivs. För personal som deltar i elektrisk provning kan SS-EN 50191 vara ett alternativ till SS-EN 50110-1.

Jag citerade några stycken ur AML ovan: "riskerna i arbetet"
Många elektriker kan inte redogöra för när en riskkälla inte är godtagbar och man följaktligen måste vidta skyddsåtgärder respektive när risken är godtagbar utan åtgärder. Måste man ha isolerade handskar när man utför arbete på en SELV-anläggning? Eller PELV-anläggning?

Eller när finns det en icke godtagbar risk för brännskada orsakad av ljusbåge?

En elsäkerhetsutbildning ska väl innehålla denna typ av verktyg för personalen så att de kan hantera de risker som finns i den aktuella anläggningen.

Jag bifogar den dokumentation jag brukar använda i mina elsäkerhetskurser. Men i en företagsanpassad kurs tar jag bara med sådana bitar som blir aktuella för målgruppen.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2022 16:11 #4 av EM

Mats Jonsson skrev: ELSÄK-FS 2006:1 är upphävda per den 1 november. De har inte ersatts med några nya föreskrifter. Du bör nog ändra syftet.
Mats Jonsson, Eltrygg Miljö


Hej!
Tack för svar!

Kanske lite syftningsfel från min sida, tanken var att uppfylla 4 § i ELSÄK-FS 2006:1.
"Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha
kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och
ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i
förhållande till arbetsuppgifterna."
/ EM

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2022 17:42 - 03 jan 2022 17:44 #5 av Mats Jonsson

EM skrev:

Mats Jonsson skrev: ELSÄK-FS 2006:1 är upphävda per den 1 november. De har inte ersatts med några nya föreskrifter. Du bör nog ändra syftet.
Mats Jonsson, Eltrygg Miljö


Hej!
Tack för svar!

Kanske lite syftningsfel från min sida, tanken var att uppfylla 4 § i ELSÄK-FS 2006:1.
"Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha
kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och
ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i
förhållande till arbetsuppgifterna."/ EM


Bra. Men du bör likväl undvika att hänvisa till föreskrifter som inte finns längre och istället inrikta det skadeförebyggande arbetet mot arbetsmiljölagstiftningen. Ni kan få problem vid en tillsyn från myndigheterna om ni grundar ert elsäkerhetsarbete på något som inte längre är gällande.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.039 sekunder

Senaste foruminlägg