Elsäkerhetsverket utreder hur elsäkerheten ser ut i svenska bostäder

22 jan 2018 08:02 #1 av Ronnie Lidström
NU UTREDS ELSÄKERHETEN I SVERIGES BOSTÄDER

Elsäkerhetsverket genomför en omfattande undersökning av hur elsäkerheten i bostäder ser ut. Syftet är att kartlägga brister i bostäder som leder till elbränder och elchock.

Elsäkerhetsverket har indikationer som pekar på att elolyckor i bostäder bland annat beror på dåliga reparationer och bristande underhåll av elanläggningen. Det innebär att en del bostäder inte uppfyller elsäkerhetskraven. Myndigheten kartlägger nu olyckor i bostäder som orsakats av elfel och lett till bränder och elchock. Bland annat tittar utredarna på bostadens ålder, materialval och byggnadens geografiska placering i elnätet.

- Vi vill få en tydligare bild av hur dessa samband ser ut så att vi kan jobba ännu effektivare för att minska elolyckor i hemmen, säger projektledare Jennie Andersson vid Elsäkerhetsverkets analysavdelning.

-->> Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2018 13:34 #2 av Michell Martic
Intressant eftersom de egentligen inte har möjlighet att göra tillsyn i bostäder. Metoden lär ju vara mest intressant då... Det blir ju någon form av statistisk sammanställning, inte en faktisk kontroll. Åtgärden på resultatet kan dock vara av stort intresse.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2018 14:31 #3 av Örjan Borgström

Michell Andersson skrev: Intressant eftersom de egentligen inte har möjlighet att göra tillsyn i bostäder. Metoden lär ju vara mest intressant då... Det blir ju någon form av statistisk sammanställning, inte en faktisk kontroll. Åtgärden på resultatet kan dock vara av stort intresse.


För olyckor pga elfel så finns det säkert olycksfallsutredningar, vad det gäller bränder så gör försäkringsbolagen ofta en ordentlig brandbesiktning. Naturligtvis i egensyfte om de ska betala eller inte, men det finns säkert material.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2018 16:30 #4 av Ronnie Lidström
Problemet med försäkringsbolagens statistik är att det är massa brandorsaker som inte alls har med elinstallationer att göra som ändå räknas som "elbrand". Laddare till mobiler, spisar, strykjärn osv..

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 sep 2018 17:09 #5 av Eric Lander
Ofta är eljobbet inte riktigt fackmanna-mässigt utfört det kan försäkringsbolagens UE som OCAB komma fram till och då får man inte fullt betalt kanske inte alls. Vi drev bolag men privat är det nog enklare att komma undan.
Som Ronnie säger räknas mycket till elbrand och idag orsakar mer brand än för några år sedan idag exploderar ju allt från el hooverboards till el-cigg som börjar brinna vid användning och laddning och när man inte brukar dem t.om. Det är en farlig värld vilever i. :side:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 sep 2018 09:12 #6 av Torbjörn Forsman
Att påstå att det har blivit värre på senare år tyder på en viss historielöshet. Sett på längre sikt så har risken för elbränder minskat kraftigt.
Allra värst var det nog i slutet av första världskriget och några år därefter, då tvivelaktiga kristidsinstallationer som var gjorda i all hast under 1917 då Sverige höll på att bli mörklagt pga att varken stearinljus eller fotogen gick att få tag på, tog ut sin tribut.
I slutet av 30-talet och under andra världskriget brann det mycket inom industrin, typiska orsaker var högkonjunktur, slarv, brist på kompetenta installatörer (kanske inkallade till militärtjänst), provisoriska och överbelastade installationer mm.
Ser man på hemmiljö så har många elbränder traditionellt brutit ut inom några veckor efter kraftiga åskväder - åsköverspänningar har gett genomslag i isolation någonstans, krypströmmar och värmeutveckling börjar, och när några veckor har gått har felet utvecklats så långt att det börjar brinna på allvar. Förr i tiden då folk rökte mycket inomhus och man kanske hade inrykande eldstäder i bostäderna, var det inte säkert att någon märkte att det luktade från en begynnande varmgång. Och risken för svåra åsköverspänningar var större då lågspänningsnät och servisledningar ofta var byggda med blanktråd på trästolpar.
Kvarglömda strykjärn ställde till många bränder förr i tiden, då strykjärn sällan hade termostat utan kunde bli glödande om de fick stå på länge.
Radio ställde också till med många bränder, framför allt under början av 30-talet då nätanslutna apparater började bli vanliga men det ännu inte fanns några säkerhetsbestämmelser eller myndighetsprovning av dem. 1947 skärptes Semkos föreskrifter, och apparater sålda efter det året kunde snart visas vara betydligt brandsäkrare än äldre modeller.
På 70- och 80-talet började det brinna mer och mer i tv-apparater, ofta som följd av åldringsfenomen som man inte hade tänkt på i samband med typprovningen, brandfarliga material i bakstycket, ljusbågar i spruckna lödställen mm. Stora mängder klibbigt (matos, tjära från tobaksrök mm) och brandfarligt damm i äldre apparater med stor värmeutveckling kunde också ställa till med varmgång och brand.
Kaffebryggare har ofta blivit beskyllda för att vara brandfarliga, men det är till allra största delen en orättvis beskyllning. Det lär ha funnits en enda kaffebryggarmodell någon gång i början av 70-talet, som var godkänd av vederbörande myndigheter men som ändå visade sig kunna ta eld om den lämnades påslagen länge. Därefter skärptes föreskrifterna och det kom t ex krav på en extra termosäkring utöver bimetalltermostaten.

Det är bara att konstatera att den tekniska utvecklingen går åt något håll hela tiden - vanligtvis framåt. Befintliga brandrisker åtgärdas genom åtgärder från myndigheter, försäkringsbolag m fl när de börjar vara kända och identifierade, men samtidigt tillkommer alltid nya slags produkter med nya riskmoment som regelverken inte har förutsett.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 sep 2018 14:34 #7 av Bo Siltberg

Eric Lander skrev: Ofta är eljobbet inte riktigt fackmanna-mässigt utfört det kan försäkringsbolagens UE som OCAB komma fram till och då får man inte fullt betalt kanske inte alls. Vi drev bolag men privat är det nog enklare att komma undan.

Detta är något man hör ofta. Om du har faktiska belägg t.ex i form av ett skriftligt beslut från ett försäkringsbolag att de sänker ersättningen pga en icke fackmannamässig installation så får du gärna visa upp det. Det vore av värde i frågan.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 sep 2018 20:45 #8 av Ronnie Lidström
Bo: Jag har sett att det är så med VVS installationer som ej varit gjorda enligt gällande branschregler, så är förmodligen samma för EL.

Dock lite svårare att avgöra vad som är "enligt gällande branschregler" när det gäller el. VVS har väldigt klara, tydliga och specifika regler hur det ska vara. EL är som du vet mer att installatören ska bedöma vad som krävs.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.053 sekunder

Senaste foruminlägg