Hur gör ni en förimpedans mätning?

16 sep 2018 07:24 - 16 sep 2018 07:25 #81 av Electrum
Det är ju bra att man testar en befintlig, likaväl som nyinstallerad JFB, tycker jag.
Det är inget självändamål med att lämna anläggningen man grejat i med potentiella risker och fel.


JFB kan ju testas på minst 3 vis;
1. Trycka på testknappen
2. Utföra ramptest
3. Mäta utlösningstider med de testströmmar som har kravnivåer.

1. Känns inte så mycket till test, missar t.ex. ifall anläggningsdelar inte ens blivit inkopplade mot JFB.
Testknappen brukar dessutom internt dra ganska hög testström, långt över 30mA och den utför heller ingen typ A test, utan en AC.

2. Testar JFB utifrån själva anläggningen, men mätningen blir störd utav ev befintliga läckströmmar.
Dessutom får man inte veta ifall JFB reagerar inom rätt tid.

3. Testar JFB utifrån själva anläggningen, men mätningen blir störd utav ev befintliga läckströmmar. Testar både nivå och tid.Så frågan är vad som är bäst, strunta i alla test, eller utföra någon av dessa, eller 2-3 st av dessa?

Med 1 kan man lätt missa fel på JFB som upptäcks av 2 eller 3.

Med 2 kan man lätt missa fel på JFB som upptäcks av 3.Jag praktiserar inte någon helt absolut och orubblig metodik, ibland trycker jag bara på testknappen, men för det mesta kör jag autoläge och går genom testsekvensen med 1/2, 1 och 5 x In

Ramptest kör jag nästan aldrig. Inför en utvidgning av anläggning tycker jag ramptest kan vara bra, körs tillsammans med befintliga läckströmmar då. Då får man veta "läckströmsmarginalen" på befintlig JFB, är den låg så föreslår man att sätta ytterligare en JFB.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 sep 2018 11:05 - 16 sep 2018 11:06 #82 av Michell Andersson
Två saker funderar jag kring:
Det är väl sällan en mätning används enbart för KFiD. Isolationsprpvning är exempelvis det snabbaste sättet att leta fram jordfel. Här beskriver du båda som om de vore 1. Tillverkaren svarar för sin produkt och föreskriver hur den ska kontrolleras, med testknappen. Felsökning, periodisk tillsyn eller utökning är också tillfällen då snarlika mätningar görs, men inte alltid med samma motiv. Det är det ena.

Det andra rör att du beskriver det som att provningen ska/kan användas för att upptäcka om den alls är inkopplad. Jag tror vi många gånger underskattar inspektionen som ska föregå mätningarna och att när vi gör den så finns det ingen som helst systematik eller kontroll mot överensstämmelse med den anvisning man sagt att man följt då man installerat anläggningen. Mätningarna betyder ingenting om vi inte gjort en ordentlig inspektion och inspektionen betyder ingenting om vi inte gjort våra mätningar. Om jordfelsbrytaren inte omfattats av inspektionen så hoppas jag att det är ett tjänstefel då det bör vara beskrivet i egenkontrollprogrammet hur en inspektion ska genomföras och rimligtvis bör korrekt inkoppling av skyddsapparater ingå här.

Ett exempel: Ett vägguttag är monterat och passerar alla mätningar med bravur. Dock så är det monterat i badrummet i zon 1 samt att någon glömt att skruva fast locket så det går att dra av. Oavsett vad mätningarna visat så är detta en potentiellt farlig anläggning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 sep 2018 14:31 #83 av Electrum
Nu är det ju så att jag har fått returnera några enstaka fallerande, men helt nya, JFB (främst Garo, kanske alla har varit Garo).
Och det som varit symptomatiskt är att den inte uppfyllt tiden, att det t.ex. tagit mer än 300mS för trip vid 30mA felström eller mer än 40mS till trip vid 150mA felström.

Vad jag alltså funnit är att jag tydligen råkat installera en defekt JFB, som jag alltså då bytt för att uppfylla fordringarna. (OK, det har nog varit en del som var begagnade också när jag testade).

Det har i samtliga fall jag testat fungerat bra vid test med AC, men test av typ A fallerar.

Jag skulle inte upptäckt en enda av dessa felaktiga ifall jag bara kollat med testknappen.
Jag hade kanske inte heller hittat någon av dem med en ramptest, eller åtminstone inte alla.

Jag kommer nog fortsätta att testa som jag gör, hellre hitta och få bort defekta exemplar ur kundernas anläggningar än att möta någon spetsfundig fundering över hur man kan och får och bör testa.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 sep 2018 17:50 #84 av Michell Andersson
Ingen som påstått att det är en dålig idé att fortsätta. Vid periodisk kontroll bör det definitivt testas. Däremot så bör ju tillverkaren ta sitt ansvar för sin produkt.

Men om du stundtals råkar på JFB, nya, som inte fungerar enligt sina parametrar bör du ju någon gång göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Diskussionen liknar den om man bör eller inte bör installera JFB fast det inte alltid är ett krav. Då finns det alltid någon som skriver något i stil med: "Spelar ingen roll om det är ett krav, jag installerar alltid ändå". Ja, det är ju bra, men poängen var inte om en jordfelsbrytaren är bra eller ej, utan explicit vad som är en fordran/krav. Samma här. Problemet är att man gör sitt test, men man kontrollerar inte knappen. Att knappen fungerar är också viktigt eftersom det är den som används vid kunds egen periodiska kontroll.

Så, man använder väl båda. Gör Ramstedt eller vad som, men testa knappen i alla fall.

Samma resonemang som: Ja, du har JFB, men kolla ändå kontinuiteten i skyddsledaren.
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.066 sekunder

Senaste foruminlägg

Från Facebook-gruppen