Kunder som lekt elektriker.

24 aug 2013 20:31 #41 av Michell Martic

Mats Jonsson skrev: 2002 sa Elsäkerhetsverket det inte var behörighetskrävande att lägga rör i mark. Men 2011 sa samma myndighet att sådant arbete nu skulle utföras av elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör där yrkesmannen skulle vara anställd i samma företag som elinstallatören.

Har föreskrifterna ändrats angående denna blir så att det såg annorlunda ut 2011 än 2002?
Om denna del av föreskriften är densamma och elsäkerhetsverket 2011 faktiskt har stöd från föreskrift i sin tolkning så kan man bara konstatera att föregående tolkning är felaktig. Det under förutsättning att inte även den föregående tolkningen kan anses ha stöd vilket betyder att det är föreskriften i sig som det är fel på om den nu kan tolkas så olika.

Finns det anledning att kräva behörighet för att förlägga rör i mark?
Är det en elsäkerhetsfråga?
Vilka risker finns det ur ett elsäkerhetsteknisktperspektiv?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 aug 2013 07:11 #42 av Johannes Hammarstedt
Detta är väldigt intressanta frågor!

Michell Andersson skrev: Finns det anledning att kräva behörighet för att förlägga rör i mark?

Man kan spinna vidare och fråga sig, om rörläggning i mark inte borde vara behörighetskrävande, skall då rörläggning i ex.vis en villa vara det?
Nästa fråga blir då helt naturligt, finns det anledning att kräva behörighet för att dra tråd/kabel i dessa rör?
Jag har min bestämda uppfattning klar och det är att det finns duktiga och seriösa människor, sen finns motsatsen och dessa två typer kan hittas överallt oaktat hur de tjänar sitt levebröd.

Michell Andersson skrev: Är det en elsäkerhetsfråga?

Spontant vill man ju svara JA! Men om man tillåter sig fundera lite så ter sig svaret inte lika självklart längre. Allt hänger ihop med resten av installationen. Inte minst hur omfattningen av kontroll före idrifttagning ser ut.

Michell Andersson skrev: Vilka risker finns det ur ett elsäkerhetsteknisktperspektiv?

Massvis....eller inga alls. Återigen vill jag hävda att det är beroende på hur kontroll före idrifttagning ser ut.

Men jag misstänker att anledningen till att verket valt att lägga ribban där den ligger delvis kommer sig av att dolt förlaggt material svårligen låter sig kontrolleras okulärt vid kontroll före idrifttagning. Nån som stödjer mig i min teori?

Behörighet AB
Följande användare sa tack: Michell Martic

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 aug 2013 13:29 #43 av Mats Jonsson

Michell Andersson skrev: Finns det anledning att kräva behörighet för att förlägga rör i mark?
Är det en elsäkerhetsfråga?
Vilka risker finns det ur ett elsäkerhetsteknisktperspektiv?

Att lägga rör i mark för starkströmskabel fick tidigare göras av annan än elinstallatör. En del av motiveringen till detta var att kabeln som sedan drogs i har ett komplett skydd i sig själv, både grundisolering och manrtel, något förenklat basskydd och felskydd.

Att lägga rör i byggnad fick däremot endast utföras av elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör. Motiveringen till detta var att röret användes för grundisolerade ledare och röret i sig ingick i det fulla skyddet.

Den motivering man i dag använder för att rör i mark skulle kräva formell behörighet tror jag inte att jag förstår men man har bland annat sagt att utförandet är beskrivet i SS 4241437.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 aug 2013 20:49 #44 av Michell Martic
Följdfrågan blir, för min del oavsett svar: Kan det få lov att se ut hur som helst när man förlägger rör i mark?
Avseende djup o.s.v.

Kan kabeln bli skadad av att röret är felaktigt förlagt? T.ex. krossad med kallflytning som följd?

Jag har aldrig själv förlagt rör i mark så jag vet faktiskt inte hur det kan se ut.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 aug 2013 06:10 #45 av Johannes Hammarstedt

Michell Andersson skrev: Följdfrågan blir, för min del oavsett svar: Kan det få lov att se ut hur som helst när man förlägger rör i mark?
Avseende djup o.s.v.

Kan kabeln bli skadad av att röret är felaktigt förlagt? T.ex. krossad med kallflytning som följd?

Jag har aldrig själv förlagt rör i mark så jag vet faktiskt inte hur det kan se ut.


Att kabeln skulle krossas av felaktig fyllning håller jag för osannolikt. Om röret är tillplattat resulterar det i ett stopp när man ska dra i kabeln istället.
Felaktig fyllning såsom grov sten kan ju skada kabeln i efterhand ifall den ligger i en väg där tung trafik passerar.
Det värsta är om man vid förläggningen fått i grus i röret. Det kan skada kabeln utan att man märker det.
Sen har vi ju för skarpa böjar, för få draggropar och annat som en del slarvpellar lyckas med.

I EBR KJ 41:09 står en hel del om mått och fyllning vid kabelförläggning i mark (enligt min mening borde fler läsa den).

Behörighet AB
Följande användare sa tack: Tobias Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2016 19:59 - 10 sep 2016 20:00 #46 av Electrum
Jag kan börja med att konstatera att jag inte ser mig som polis, inte agerar polis.
Jag skiter totalt i vad kunden gjort/gör själv, jag har inga problem med att kunden förberett saker eller hjälper till.
Jag kommer dock ej vidgå att någon kund hjälpt till med behörighetskrävande moment. :whistle:

Däremot gör jag alltid en bedömning utav de delar som angränsar till mitt arbete, oavsett om det verkar vara utfört av kund eller elektriker.
Den del jag jobbat på lämnar jag alltid korrekt (förhoppningsvis, det är iaf mitt mål), upptäcker jag existerande felaktigheter så blir dessa åtgärdade i samband med min åtgärd, eller så tackar jag för mig (vilket faktiskt inte hänt än).
Jag kräver inte att hela anläggningen är korrekt, eller ens kollar. Men de delar som typ logiskt sett har ett nära samband med mitt jobb ska bli bra och lagom mycket testade innan jag återlämnar anläggningen.

T.ex. sitter det ett jordat uttag till tvättmaskin utan JFB i ett badrum och mitt jobb är att fixa något mer på denna grupp i badrummet så föreslår jag för kunden att installera JFB alternativt klippa sladden och koppla in fast när jag ändå håller på.
Och jag berättar naturligtvis att detta är en absolut regel helt utan undantag så att jag måste fixa detta för att kunna göra mitt jobb.Vad jag sen påpekar åt kunder i vad jag i övrigt lägger märke till varierar rätt stort.
Är det riktigt farligt så är jag snar till att påtala felet, och erbjuder mig att fixa. Är det ganska harmlösa saker bryr jag mig nog rätt sällan. Och sen är allt där mellan en glidande skala.
Och vad jag ids påpeka har nog en del med min dagsform och arbetsbelastning också att göra. :unsure: Är det redan övertecknat i kalendern så är jag inte så sugen på att få mer jobb bara för att jag anmärker på något. :)

Jag passar mig dock rätt bra från att låta som en polis när jag kommenterar saker och ting. Det går ju att säga på olika vis.
Hela min inställning till allt detta grundar sig på att jag tycker det rör sig om två saker, utförande och utförare.

Och då en del elektriker är dåliga utförare och en del privatpersoner är bra utförare, så väljer jag att bedöma utförandet istället för utförare. :stubben:

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: puttrix, Claes Börjesson, tobi

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.047 sekunder

Senaste foruminlägg