Inlåning

20 apr 2021 21:10 #1 av Christopher
Inlåning skapades av Christopher
Tja någon som har erfarenhet om att "låna ut" sin Auktorisation AL, elinstallatör för regelefterlevnad som vill dela med sig om diverse frågeteckan?
ersättning?
anställd i företaget?
bara i styrelsen?
etc

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 apr 2021 14:54 #2 av Mats Jonsson
Svar från Mats Jonsson i ämnet Inlåning
Jag har i alla fall viss erfarenhet i rådgivning när det gäller elinstallatör för regelefterlevnad.

Man behöver inte vara anställd i det företag man är elinstallatör för regelefterlevnad. Det finns nog inga skäl till att sitta i styrelsen heller för den delen.

För det första ska företaget, dvs företagsledningen ta fram ett egenkontrollprogram. För detta behöver man en mentor som säkerställer att programmet svarar upp mot de föreskriftskrav som finns på ett sådant program. Det kan vara lämpligt att elinstallatören är denna mentor.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla de system och rutiner som säkerställer att ställda krav på kompetens blir efterlevda vid bemanning av ett projekt, att det inhämtas nödvändig anläggningskännedom och med stöd av detta genomförs en kravbestämning, att nödvändiga kontroller för det aktuella arbetet blir klarlagda och att dessa kontroller verkligen blir genomförda.

Programmet ska visa på de funktioner eller personer som ska ska se till att ovan nämnda uppgifter blir utförda, så kallad egenkontroll. Det är alltså många i företaget som ska bedriva egenkontroll. Det kan till exempel vara arbetsledare som kontrollerar bemanning, anläggningskännedom och att kontroll av utfört arbete verkligen blir utfört. Det kan vara montörer som ska genomföra kontroller.

När programmet är klart och visar på vem som ska göra vad ska det implementeras. Detta kan vara en uppgift för elinstallatören, att tillse att alla som har arbetsuppgifter i programmet har förstått sina uppgifter.

Därefter förväntas alla som har uppgifter fullgöra sina uppgifter. Men som i nästan alla sammanhang behöver man kontrollera att system och rutiner fungerar och att varje person förstår sin uppgift i egenkontrollen av verksamheten. Denna uppföljande verksamhet kan vara en uppgift för elinstallatören. Här är det viktigt att läsa § 12 i 3 kap ELSÄK-FS 2017:3 och förstå innebörden av detta. Det finns lite hjälptexter i Elsäkerhetsverkets handbok Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen.

Ja, vad kostar då detta om man går in som specialistkonsult i ett företag? Jag ser elinstallatör för regelefterlevnad som en sorts internrevisor och man ska då ha betalt för den tid man lägger ned, kanske 900 - 1200 kr i timmen. Vad tar er revisor?

Jag tycker man bör undvika fast ersättning, det kan begränsa mitt utrymme för kontrollerna. Jag känner några revisorer och de brukar just säga att de inte ska revidera mot fast ersättning om de vill fördjupa sig i en viss punkt.

Tänk på att förväntningarna på elinstallatören är just som kontrollfunktion och att denna kontroll ska göras fackmässigt. Jag sitter just nu med en fråga från ett företag som är missnöjda med sin elinstallatör. Elsäkerhetsverket har efter tillsyn haft flera synpunkter som även betraktas som allvarliga, inte minst vad gäller egenkontrollprogrammet. Företagsledningen ifrågasätter vad man egentligen betalat elinstallatören för och dennes ansvar för att man haft brister utan att få reda på detta.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: Christopher

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 apr 2021 17:59 - 30 apr 2021 18:01 #3 av Peter
Svar från Peter i ämnet Inlåning
Ja!
Kan svara på allt där:

ersättning? 0kr

anställd i företaget? Blev uppsagd efter jag upprepande gånger sa dom skulle ha en behörig installatör anställd+egenkontroll när man installerar fläkt / kyl / värme anläggningar, jobbar på bef eller nya gruppledningar samt bytar dvärgsäkringar m.m. Sa det först på snälla fina sätt - Fick även flertals ja det vill vi gärna. Men när det kom till kritan så fick man en storlek 44 i a*****.

bara i styrelsen? Well nej kö till a-kassan.


Många olika historier, men akta dig, det är ett minfält.
Jag erbjöd min behörighet fört utan betalt till ovannämnda dom sa ja och inget hände, sedan efter flera månader pressade jag igen.

Jag blev ålagd att utföra installationer utan installatör, egenkontroll eller forsäkring, i et bolag som har gjort som så sedan 2017.
Vad jag kunne göra var att polisanmäla företaget samt anmäla till El-säk = resultat, jag hade fått bot+straff, för jag är ju mer än vittne om det är olagligt vad jag gjorde. Bolaget det samma.


Rekommendation - hitta et ställe vart dom söker en med behörighet. Kom ihåg dom måste ha en anställd med behörighet för att kunna utföra sina jobbs. Så Ersättning, beroende på bolagsstorlek. Men inte en dag under 10k/månad i påslag på vanlig lön
Följande användare sa tack: Viktor

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.040 sekunder

Senaste foruminlägg