3 vanliga frågor.

02 feb 2011 21:33 - 06 feb 2011 11:52 #1 av Mats Persson
Jag tänkte skriva upp 3 vanliga frågor från BH varav en är aktuell nu.

Enligt Elinstallationsregler 104 frågor och svar:

Fråga 75
Får skyddledare vara gemensam för flera gruppledningar?

Ja, en skyddsledare kan vara gemensam för flera kretsar under förutsättning att den är dimensionerad för att tåla högsta felström och längsta frånkopplingstid.Rent praktiskt kan det vara svårt med lösa anslutningar och det blir extra viktigt med en tydlig identifieringsmöjlighet så att det klart framgår till vilka kretsar skyddsledaren hör. När överströmsskydd används för att åstadkomma automatisk frånkoppling enligt reglerna i 411 är det väsentligt att en separat framdrag skyddsledare läggs i omedelbarnärhet till fasledarna. Ett större avstånd mellan ledarna kan påverka impedansen så att förutsättningarna så att förutsättningar för frånkoppling försvåras. (543.1.4 och 543.6)


Min slutsats är att det är tillåtet att använda skyddsjord från andra grupper, om än väldigt korkat och inget som jag hade praktiserat... Det är många gamla förbud som har blivit tillåtna iom SS.

De två andra frågorna kommer! Men det var ju skittråkigt att skriva av...

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 feb 2011 07:32 #2 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet 3 vanliga frågor.
Det är ju även tillåtet att gå ner i area för skyddsjorden vid vissa förhållanden osv.. Inget heller som man normalt gör.

Kan inte komma på nån situation då det skulle vara lämpligt att dra flera olika grupper som delar på samma jord... ?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 feb 2011 07:40 #3 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet 3 vanliga frågor.
Nej det kan inte jag heller...
Den tiden och ev materialkostnad du tjänar på att inte dra om hela gruppen när du ska skyddsjorda väger ju helt klart inte upp nackdelarna.

Då är det bättre att installera JFB och låta det vara ojordat..

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 feb 2011 07:58 #4 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet 3 vanliga frågor.
Egentligen är det väl ganska enkelt, tror jag :S

Rent elektriskt så kan hela huset dela på samma skyddsledare, och den får vara hur klen som helst (nästan) så länge som utlösningsvillkoret är uppfyllt. Somliga regler, inkl vad som skrivs i Frågor och Svar syftar nog lite på detta.

Men installationsmässigt finns ju flera elsäkerhetsmässiga starka skäl till att förlägga skyddsledaren tillsammans med fasledarna så att den får samma skydd och hantering, dvs i samma kabel. Andra regler syftar på detta.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 feb 2011 13:43 - 06 feb 2011 11:53 #5 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet 3 vanliga frågor.
Jo visst, man har ett stort egenansvar som elinstallatör. Men det är märkligt endån, jag var på en uppdateringskurs och föreläsaren där prata om just den här möjligheten att "låna" jord...

Jag tar fråga 2 nu med!

Fråga 57
Får en blå ledare användas som så kallad tändtråd?

I elinstallationer ska blå ledare användas för att identifiera neutralledare och mittpunktsledare. I de fall en krets eller en del av en krets saknar dessa ledare kan blå färg användas för annat ändamål tex tändtråd mellan strömbrytare och kopplingsdosa. Vid användning av enledare i rör eller slang är det olämplgt att lamputtag och dylikt är anslutna till två blå ledare vilket kan bli fallet om blå tändtråd dras ända fram till uttaget. Blå ledare kan även användas som fasledare i trefasledningar som saknar neutralledning tex vissa motorinstallationer.


Så även här har man gjort en lite snällare tolkning än elsäkerhetsverket gjorde, nu kan man även använda blå fk som tändtråd mellan en strömbrytare och en kopplingsdosa så länge man inte ansluter två blå ledare i uttaget.

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 feb 2011 19:25 - 03 feb 2011 19:43 #6 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet 3 vanliga frågor.
För referens klipper jag in svaret på fråga 00-167 från Frågor och svar om föreskrifterna i ELSÄK-FS 1999:5 som alltså syftar på Blå boken:

Ledare med ljusblå färgmärkning får inte användas som tändtråd då färgmärkning användes för att identifiera neutralledaren, om risk för förväxling finns. Vid installation med H07V-R (FK) i rör kan risk för förväxling finnas bland annat eftersom det inte är normal installationspraxis att använda ljusblå ledare som tändtråd i dessa installationer. Jämför 514.3.1
I normala kabelinstallationer med till exempel EKK har tidigare bedömts (fråga 00-101) att det inte finns någon risk för förväxling om ljusblå tändtråd används.


I SS 436 40 00 står detta:

514.3.Z4: Användning av blå ledare för vissa tillämpningar.
I vissa tillämpningar, förutsatt att förväxling inte är möjlig och där ingen neutralledare finns, får en ledare som är färgmärkt blå användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare.
ANM - Detta kan vara fallet i en del av en krets, t.ex mellan en strömställare och strömförbrukande elmaterial.
Råd: Ledare med blå färgmärkning kan i dessa fall användas som, t.ex fasledare eller tändtråd till belysning.


Till sist har Persäter uttalat sig så här 2008-03 :

Vår bedömning på Elsäkerhetsverket i "Blå gruppen", som gav ut skriften "Frågor och Svar", var att det kunde vara olämpligt med blå tändtråd vid installation i rör, eftersom det inte var normalt med blå ledare som tändtråd i dessa installationer. Vår bedömning var att det därför fanns risk för förväxling, och i så fall stod utförandet i strid med föreskrifterna och skulle därmed inte vara tillåtet.


Han påpekar att detta inte är föreskrifter utan råd, men avslutar med:

Samtidigt bör man tänka på att det vi publicerade var Elsäkerhetsverkets gemensamma uppfattning i frågan, och den syn vi sannolikt skulle komma att företräda t.ex. vid en rättslig prövning efter ett olycksfall.


Texten i 104 frågor och svar tycker jag är felaktig. Reglerna säger ju ovan blå tändtråd tillåts endast där ingen neutralledare finns, och det finns det ju fram till ett lamputtag, för jag har inga 400V-lampor hemma i taket. ;)

Så det handlar alltså enbart om sträckan mellan strömbrytare och dosa (som också nämns i 104 frågor o svar).

Det jag tycker är kärnfrågan här är villkoret att förväxling inte är möjlig.

Så......jag röstar på avslag. Den oftast korta sträckan mellan strömbrytare och dosa bör man kunna dra om, även om man kör med färdigdragen slang. Definitivt om slangen innehåller fler än två ledare (ev tre med skyddsjord) vilket torde vara ganska vanligt idag? Det ska ju sitta ett uttag under strömbrytaren som ska ha fas o nolla.
Följande användare sa tack: Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 apr 2011 20:56 #7 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet 3 vanliga frågor.
Mats: Var är fråga 3? :whistle:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.054 sekunder