Installera på egen fastighet

22 sep 2023 17:56 #1 av Linus
Hej!

Vi är en ideel förening som tillhandahåller ett antal fastigheter. Med oss har vi en auktoriserad elinstallatör och jag undrar därför huruvida det är möjligt att själv, utan yttre firmor, installera vårat system med hjälp av vår egen elektriker?
Jag har mailat frågan till Elsäkerhetsverket men undrar om någon här kan bringa klarhet i frågan tidigare.

Med stort tack för svar,

Linus Jakobsson
Skutesjön.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2023 20:06 - 22 sep 2023 20:09 #2 av Mats Jonsson
Hej Linus
Det är bra att du frågar i något som kan få stora konsekvenser om det blir fel.

En auktoriserad elinstallatör är en person som av Elsäkerhetsverket bedömts ha erforderliga kvalifikationer att självständigt kunna utföra elinstallationsarbete. Som bevis för denna kompetens utfärdar Elsäkerhetsverket ett auktorisationsbevis. En auktoriserad elinstallatör kan mycket enkelt styrka sin auktorisation genom att digitalt hämta sitt auktorisationsbevis från Elsäkerhetsverkets hemsida.

Om er elektriker verkligen har nödvändig auktorisation får denne utföra elinstallationsarbete med stöd av sin egen auktorisation så länge det inte sker i något som kan kallas näringsverksamhet.

Merparten av alla elektriker saknar auktorisation och får då enbart utföra elinstallationsarbete när de omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Därav kan det vara väsentligt att kontrollera att elektriker verkligen har en auktorisation med nödvändig behörighet. Det finns tre olika behörighetsnivåer för auktoriserade elinstallatörer för olika verksamhetstyper.

Ovan nämnda framgår av 27 §, elsäkerhetslagen (2016:732).
www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/d...016732_sfs-2016-732/

Sedan bör alltid elinstallatören fundera om om denne kan bli skadeståndsskyldig i händelse av skada. Då kan det vara bra att denne har en ansvarsförsäkring. Men detta är inget som regleras i elsäkerhetslagen.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.035 sekunder

Senaste foruminlägg