Installationer i el-labb

14 dec 2022 09:42 #1 av Anders Olsen
Hej!

Har försökt läsa och förstå bestämmelserna vad gäller behörigheter, kontrollprogram med mera.

Det verkar finnas en möjlighet för icke-behöriga, utan anställning vid elinstallationsföretag och därmed utan kontrollprogram och "tillgång" till behörig person!

Man verkar få härja fritt inom ramen för ett el-labb?

Stämmer det blir ju omedelbart funderingen vad som kvalificerar ett el-labb :-)

Min verkstad är utrustad med en hel del utrustning och material för "laborationer", många laborationer sker med anslutning till nätet (inklusive produktion av el)

Se inte detta som en provokation, jag har själv jobbat som elektriker och har stor respekt både för faror och branchens vilja att allt ska vara säkert utfört och med tydligt ansvar.

M.V.H

/AO

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 dec 2022 09:17 - 18 dec 2022 10:38 #2 av Mats Jonsson
Man får nog inte härja fritt i ett "el-labb". El-labb? Detta ord är inte definierat så vad du lägger i det ordet vet jag inte. Men det finns regler för provplatser och installationer för elektrisk provning (provningsinstallationer).

Provningsinstallationer är normalt en starkströmsanläggning och ska sålunda utföras i enlighet med de bestämmelser som gäller för sådana anläggningar. För provningsinstallationer gäller §§ 23-27 i Elsäkerhetslagen (2016:732) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1 för bland annat utförande och kontroll av utfört arbete.

Ett sätt att uppfylla föreskrifterna kan vara att följa svensk standard, i detta fall SS-EN 50191 som bland annat gäller för provningsinstallationer. Denna standard ställer relativt omfattande krav både på själva installationen och på skötsel och personal. Jag har utfört några revisioner mot denna standard och det är uppenbart att såväl innehavare, arbetsgivare och inte minst elinstallationsföretag är dåligt insatta i denna standard. I ett fall rekommenderade jag en av mina kunder att anmäla ett elinstallationsföretag till Elsäkerhetsverket då provningsinstallationen, enligt min bedömning, inte var utförd i enlighet med god elsäkerhetsteknisk praxis. Man hade inte följt SS-EN 50191 och det fanns heller inga dokumenterade bedömningar för avvikelserna.

När det gäller anslutning och losskoppling av själva provföremålet är just dessa moment undantagna från §§ 23-25 och 27 i elsäkerhetslagen (bland annat elinstallatör för regelefterlevnad och egenkontrollprogram). Men alla andra krav ska vara uppfyllda, till exempel § 26 i elsäkerhetslagen. Tänk på att när man inte anlitar ett elinstallationsföretag faller ett större ansvar på innehavaren att säkerställa kompetens. Se §§ 6 p2 och 19 p2 i elsäkerhetslagen (2016:732).

SS-EN 50191 förutsätter att provning utförs under ledning av en elarbetsansvarig som inte är riktigt samma funktion som elsäkerhetsledare. Elarbetsansvarig har ett flertal uppgifter i samband med provning

Just med tanke på de särskilda faror som provning innebär så är detta område synnerligen noggrant reglerat, inte minst i SS-EN 50191.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 dec 2022 21:58 - 21 dec 2022 22:23 #3 av Anders Olsen
Hej!

Tusen tack för ett bra och tydligt svar.

Jag läser fortfarande på i SS-EN 50191 med flera dokument men kan förtydliga att mitt "el-labb" verkar motsvara "försöksplats" eller/och "tillfällig provplats", allt sker med spänningar under 1KV.

Att skriva "härja fritt" var dumt, ska snarare vara "utföra prov och försök i enlighet med lagar, standarder och direktiv".

Detta utan att ha egen behörighet, utan anställning vid elinstallationsföretag och därmed utan kontrollprogram och "tillgång" till behörig person men givetvis med nödvändig kompetens och kunskap.

M.V.H

/AO

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2022 10:57 - 25 dec 2022 15:52 #4 av Anders Olsen
Nu har jag läst mera och tror att följande gäller:

Elsäkerhetsverket: elsak-fs-2017-2: 3:dje kapitlet
1 § Följande elinstallationsarbeten omfattas inte av 23-25 och 27 §§ elsäkerhetslagen
under förutsättning att elinstallationsarbetet inte utförs i potentiellt explosiva miljöer
1:6. Att fast anslutna eller koppla loss elektrisk utrustning i ett laboratorium,
provrum eller liknande där utrustningen används för utbildning, provning,
försöksverksamhet eller kontroll.

Elsäkerhetsverket: elsak-handbok-version1
4.7 UNDANTAG FRÅN KRAVEN PÅ EGENKONTROLLPROGRAM
Det finns vissa begränsade undantag från kraven på ett egenkontrollprogram, ha
minst en Elinstallatör för regelefterlevnad och registrera sig hos Elsäkerhetsverket.
6. Att fast anslutna eller koppla loss elektrisk utrustning i ett laboratorium,
provrum eller liknande där utrustningen används för utbildning,
provning, försöksverksamhet eller kontroll.

Jag har inte hittat den avgränsning du nämner, "själva provföremålet".
Den beteckning Elsäkerhetsverket använder, "elektrisk utrustning", kan väl omfatta mycket mera än så, tex mätinstrument och annat som behövs för verksamheten förutom "själva provföremålet"?

Stämmer ovan borde sålunda installationer i "labratorium, provrum eller liknande" som inte är "elektrisk utrustning" för utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll utföras av ett elinstallationsföretag.

För att kvalificera som "labratorium, provrum eller liknande" behöver min miljö kompletteras i enlighet med SS-EN 50191.
Det är rimliga krav när det handlar om spänning under 1KV.
Där finns också de kunskapskrav som ska vara uppfyllda.

Jag tror och hoppas att ovan är korrekt och därmed innebär att min verksamhet är inom lagen, dess tillämpning och syften
Detta har stor betydelse, att försäkringar kommer att gälla och inte minst att det känns bra att vara laglydig :-)

M.V.H

/AO

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 dec 2022 09:45 #5 av Mats Jonsson
Jag tror att du Anders är inne på rätt väg. Det är helt riktigt att ordet "provningsföremål" inte används i lagstiftningen. Jag använder det för tydliggörande av skillnaden mellan att utföra en provningsinstallation med till exempel installation av generatorer och kopplingsutrustningar som är elinstallationsarbete och som ska utföras i enlighet med §§ 23-27 i elsäkerhetslagen. Och arbete som till exempel att ansluta och koppla loss ett provföremål, till exempel en isolator till provspänningen 200 kV eller nåt sånt, där det medges undantag från §§ 23-25 och 27. Men som du skriver så kan det finnas mer än bara provföremålet som ryms i undantaget.

Det viktiga är egentligen punkterna 2 i §§ 6 och § 19 i elsäkerhetslagen som riktar sig till innehavaren och som villkorar att det ska finnas sådana kunskaper och färdigheter så att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Detta gäller sålunda alla arbeten. Kraven i §§ 23-27 i elsäkerhetslagen vänder sig enbart till den som ska utföra elinstallationsarbete och ska vara et stöd för att innehavaren ska kunna uppfylla sitt ansvar. Men i de fall man nyttjar ett undantag (3 kap ELSÄK-FS 2017:2) så faller ett större ansvar på innehavaren.

Man bör även vara medveten att många av de moment som genomförs på provplatser överhuvudtaget inte är ett elinstallationsarbete som till exempel själva provningen och mätning. Dessa arbeten omfattas alltså inte av elsäkerhetslagen utan regleras i stället i arbetsmiljölagstiftningen.

Lite utanför denna tråd kan nämnas att kontroll före idrifttagning av ett utfört elinstallationsarbete inte heller är ett elinstallationsarbete. Så många moment vi gör på eller nära starkströmsanläggningar är alltså inte reglerat i §§ 23-27 i elsäkerhetslagen.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 dec 2022 21:17 #6 av Anders Olsen
Tack ännu en gång för utmärkt svar!

Detta är naturligtvis inte en lucka i lagen utan ett undantag där ansvaret vilar på den som väljer att nyttja det.

Mitt första inlägg i tråden var dåligt formulerat men jag tror att vi nått en tydlighet och pekat ut dom texter som redovisar vad som gäller nu.

M.V.H

/AO

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.043 sekunder

Senaste foruminlägg