Är det krav på fysisk testknapp på inbyggda jordfelsbrytare i laddboxar?

09 dec 2022 12:23 #1 av Ronnie Lidström
Det har varit mycket snack på nätet om att laddboxar med inbyggd jordfelsbrytare måste ha en fysisk testknapp för att testa jordfelsbrytaren och att laddboxar som inte har detta (T ex Easee Home) inte är godkända. Man hänvisar till standard (Elinstallationsreglerna) men det enda jag kan hitta där är detta.Där det står att jordfelsbrytaren ska följa någon av följande standarder: SS-EN 61008-1, SS-EN 61009-1, SS-EN 60947-2 eller SS-EN 62423

Jag har inte tillgång till dessa standarder. Nån som kan berätta var det står att inbyggd JFB måste ha fysisk testknapp?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2022 12:28 #2 av Ronnie Lidström
Jag frågade Skårebo som är återförsäljare för Easee om de visste något om detta och om Easee har gjort något uttalande i ärendet.

Jag fick ett dokument som de tagit fram tillsammans med Easee och Elsäkerhetsverket.

Det står dock inget om kravet på hur man ska testa jordfelsbrytaren osv. Utan bara att om man följer dokumentet vid installation så anser de att man har följt Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt standard.
Här är Easee´s dokument i sin helhet som pdf:
Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2022 12:48 #3 av Bo Siltberg

Ronnie Lidström skrev: Nån som kan berätta var det står att inbyggd JFB måste ha fysisk testknapp?


Svar ja.

8.11 Test device
RCCBs shall be provided with a test device to simulate the passing through the detecting
device of a residual current in order to allow a periodic testing of the ability of the residual
current device to operate.
NOTE The test device is intended to check the tripping function, not the value at which this function is effective
with respect to the rated residual operating current and the break times.
Följande användare sa tack: Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2022 14:00 #4 av Lorentz Björklund

Bo Siltberg skrev:

Ronnie Lidström skrev: Nån som kan berätta var det står att inbyggd JFB måste ha fysisk testknapp?


Svar ja.

8.11 Test device
RCCBs shall be provided with a test device to simulate the passing through the detecting
device of a residual current in order to allow a periodic testing of the ability of the residual
current device to operate.
NOTE The test device is intended to check the tripping function, not the value at which this function is effective
with respect to the rated residual operating current and the break times.


Blir det en intressant diskussion om jag säger nej det behöver den inte?
Texten i 8.11 säger fritt översatt att det ska finnas en testutrustning som kan testa utlösningsfunktionen.

Det står inte ordagrant att det måste vara en fysisk knapp.

Att jag skriver ovanstående beror på att jag ganska ofta kommer i kontakt med självtestande utrustning.
Vid varje uppstart testas då alla vitala funktioner i utrustningen.

Det finns utrustning på marknaden som automatiskt återställer till exempel en utlöst jordfelsbrytare

Nu har jag inte grottat in mig i den innehållsmässiga uppbyggnaden av laddstolpar så jag kan inte säga exakt hur de olika tillverkarna löst funktionskravet.

Jag har även märk att ordet jordfelsbrytare slentrianmässigt används när det som egentligen avses är utrustning för jordfelsövervakning.

Många texter maskinöversätts och det kan vara svårt för maskinen att märka funktionsskillnaden mellan RCCB och RCD då båda förkortningarna används för jordfelsbrytare.

Så hur ställer vi oss då till standardens tilläggskrav om en laddbox har allt inbyggt inklusive DC jordfelsövervakning och självtestande självåterställande jordfelsbrytare.

Behöver vi en knapp då?
Följande användare sa tack: Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2022 16:52 #5 av Magnus H
Intressant fråga. Vi har ju likadant med alla solcellsinverters, med inbyggd RCD på både AC och DC sidan.

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2022 23:25 #6 av Torbjörn Forsman
I texten står ju " ....förutom när sådant skydd finns inbyggt i laddningsstationen". Därmed gäller den efterföljande texten om jordfelsbrytare endast om en sådan finns separat monterad och alltså inte ingår i "laddningsstationen".

I det här fallet bör man nog titta närmare på den produktstandard enligt vilken laddboxen i fråga är typprovad, om det står i den standarden att det ska finnas en testknapp för jordfelsskyddet eller inte.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 dec 2022 10:34 #7 av Bo Siltberg
Avancerad tolkning av reglerna så här före jul :)
Kan då inte låta bli att bjuda på lite mer att tolka, nu från IEC 61851-1, laddstationsstandarden.
Vad för slags "RCD" pratar man om här, en inbyggd eller en fristående?

3.1.1
EV supply equipment
equipment or a combination of equipment, providing dedicated functions to supply electric
energy from a fixed electrical installation or supply network to an EV for the purpose of
charging
EXAMPLE 1: For Mode 3 case B, the EV supply equipment consists of the charging station and the cable assembly.
EXAMPLE 2: For Mode 3 case C, the EV supply equipment consists of the charging station with its cable assembly.


8.5 Residual current protective devices
...
EV supply equipment that includes an RCD and that does not use the protective measure of
electrical separation shall comply with the following:
• The connecting point of the EV supply equipment shall be protected by an RCD having a
rated residual operating current not exceeding 30 mA;
• RCD(s) protecting connecting points shall be at least type A;
• RCDs shall comply with one of the following standards: IEC 61008-1, IEC 61009-1,
IEC 60947-2 and IEC 62423;
• RCDs shall disconnect all live conductors.
NOTE 1 This applies to single-phase or three-phase connecting points.
Where the EV supply equipment is equipped with a socket-outlet or vehicle connector for AC
use in accordance with IEC 62196 (all parts), protective measures against DC fault current
shall be taken. The appropriate measures shall be:
• RCD type B or
• RCD Type A and appropriate equipment that ensures the disconnection of the supply in
case of DC fault current above 6 mA.


Jag hittar ingenting om testknapp i denna standard. Det finns öht ingenting om provning av JFBn.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 dec 2022 22:04 #8 av Lorentz Björklund
Ja så här före jul kan det vara lämpligt att genomföra lite läsövningar på både svenska och engelska.:)

Vad för slags "RCD" pratar man om här, en inbyggd eller en fristående?

Ja i utdraget från standarden talar man försiktigtvis bara om Residual Current Devices och man inleder med att prata om RCD som är inbyggd.

Sedan hänvisar man att dessa RCD ska uppfylla tillämpliga krav i någon av standarderna

IEC 61008-1
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)

IEC 61009-1
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)

IEC 60947-2
This part of IEC 60947 series applies to circuit-breakers, intended to be installed and operated by instructed or skilled persons…

IEC 62423
Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar usesIEC 60947-2 har några intressanta bilagor…

The requirements for circuit-breakers which are also intended to provide earth leakage protection are contained in Annex B.


The requirements for modular residual current devices (without integral current breaking device) are contained in Annex M.


The requirements and test methods for circuit-breakers incorporating residual current protection with automatic reclosing functions are contained in Annex R.


Här framgår det av rubrikerna att det är ok att ha RCD med automatisk återkoppling och att RCD inte måste ha egna brytande kontakter.

Så svaret på frågan om testknapp behövs för funktionen RCD inbyggd i laddboxen är som jag ser det att det inte behövs.

Nu har jag inte tillgång till alla dessa standarder och jag har inget intresse av att köpa in dom bara för att stilla min nyfikenhet.

En annan fråga som dyker upp i sammanhanget är olika tolkningar om vad som ska skyddas av vad.

Enligt standarden för laddstationer ska det finnas någon form av RCD. Likalydande text återfinns i den brittiska standarden BS 7671 punkt 722.531.3.
Men i 4364000 är i motsvarande text Residual Current Devices ersatt med jordfelsbrytare.
Detta kan nog skapa en del oklarheter om vad som avses

Vad ska vi då egentligen skydda med hjälp av RCD?

Ja inte är det laddboxen som ska skyddas fast många tror att det är så. (OBS ironi)

Vi ska förstås skydda personer mot elchock om något blir fel och elfordonets hela kaross blir strömförande

För övrigt så läs gärna bilagan i inlägg nummer två som tydligt uttrycker att den tillverkarens fast anslutna laddboxar med inbyggd jordfelsbrytare och DC skydd inte behöver externa jordfelsbrytare vid installation.

För laddboxar som ansluts med CEE-don så gäller förstås att CEE-uttaget ska vara skyddat av jordfelsbrytare (not 4364000 411.3.3 411.3.4 med kommentarer)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 dec 2022 09:58 #9 av Ronnie Lidström

Lorentz Björklund skrev:

Bo Siltberg skrev:

Ronnie Lidström skrev: Nån som kan berätta var det står att inbyggd JFB måste ha fysisk testknapp?


Svar ja.

8.11 Test device
RCCBs shall be provided with a test device to simulate the passing through the detecting
device of a residual current in order to allow a periodic testing of the ability of the residual
current device to operate.
NOTE The test device is intended to check the tripping function, not the value at which this function is effective
with respect to the rated residual operating current and the break times.


Blir det en intressant diskussion om jag säger nej det behöver den inte?
Texten i 8.11 säger fritt översatt att det ska finnas en testutrustning som kan testa utlösningsfunktionen.

Det står inte ordagrant att det måste vara en fysisk knapp.

Att jag skriver ovanstående beror på att jag ganska ofta kommer i kontakt med självtestande utrustning.
Vid varje uppstart testas då alla vitala funktioner i utrustningen.

Det finns utrustning på marknaden som automatiskt återställer till exempel en utlöst jordfelsbrytare

Nu har jag inte grottat in mig i den innehållsmässiga uppbyggnaden av laddstolpar så jag kan inte säga exakt hur de olika tillverkarna löst funktionskravet.

Jag har även märk att ordet jordfelsbrytare slentrianmässigt används när det som egentligen avses är utrustning för jordfelsövervakning.

Många texter maskinöversätts och det kan vara svårt för maskinen att märka funktionsskillnaden mellan RCCB och RCD då båda förkortningarna används för jordfelsbrytare.

Så hur ställer vi oss då till standardens tilläggskrav om en laddbox har allt inbyggt inklusive DC jordfelsövervakning och självtestande självåterställande jordfelsbrytare.

Behöver vi en knapp då?


Ser ingenstans att det måste vara en fysisk knapp? Det finns ju funktion i t ex Easee laddbox för att testa jordfelsbrytare (i appen).

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 dec 2022 11:04 #10 av Bo Siltberg
Jag säger inte emot nånting här egentligen. Såsom texten är formulerad tolkar jag att de menar en fysisk knapp. Men den texten skrevs innan det fanns laddstationer och kanske innan det fanns självtestande JFBer. Finns det bara något sätt, automatiskt eller manuellt, att testa JFBn så är jag nöjd.

Man kan dock fundera över vad de menar med "check the tripping function". Menar de att de fysiska kontakterna ska öppnas? Jag vet inte hur självtestande JFBer fungerar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jan 2023 15:42 #11 av Sören Ling
Tack Ronnie, för PDFen det var precis vad jag behövde veta inför installation av 2 st Easee i serie.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.151 sekunder

Senaste foruminlägg