Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

Jordtag för reservkraft kategori 1

28 okt 2021 15:35 #1 av EM

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
Hej!
Planerar för anslutning av reservkraft till en mindre anl.
Blir inte riktigt klok på vilket värde (ohm) för jordtaget som är godkänt för att uppfylla kraven i SS 436 400: 551.4.3.2
Är det 50 resp. 100 ohm som gäller för yt respektive djupjordtag ?
Bifogar en skiss för anl.
Tack på förhand
EM
Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 okt 2021 18:44 #2 av Bo Siltberg

EM skrev: Är det 50 resp. 100 ohm som gäller för yt respektive djupjordtag ?

Ja :) det är bara att välja. Gräver du djupt så räcker det alltså med 100 Ω.

Men om vi ska prata krav så blir det knivigare. 50/100 Ω står inte i några regler utan det är en branschpraxis, så jag antar att nätägaren är en part i målet som kan ställa krav. Det kan vara svårt/kostsamt att uppnå 100 Ω i en enskild anläggning. Reglerna säger bara att automatisk frånkoppling ska fungera och där får man försöka se vilka felfall som man behöver beakta. Det är mycket svårt att få en säkring att lösa via ett jordtag så man får förlita sig på att en JFB, eller generatorns jordfelsskydd täcker alla fall. Så i praktiken ställs inga höga krav på övergångsresistansen hos ett jordtag.

Det går att lägga ut texten betydligt mer i denna fråga... Jag vet att det finns några trådar på forumet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 okt 2021 20:21 #3 av Magnus H
Ser du har frekvensomformare inkopplade och de driver antagligen nått som är viktigt eftersom de skall ha en generator. Hur är det då, räknas inte det som ett nödfall? Släpper man inte lite på kraven då angående felskyddet. Obs, bara spekulationer inga påståenden.

Läste det här:
www.elinstallatoren.se/2021/10/tanker-du...utm_campaign=vecka40

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 nov 2021 19:13 #4 av Mats Jonsson
Nej Magnus, det finns inga undantag från kravet på "betryggande" elsäkerhet och "god elsäkerhetsteknisk praxis" bara för att man kallar det "nödfall". Det skulle vara intressant och se hur en sådan föreskrift skulle utformas. Krav på att fastställa strömförsörjningens egenskaper finns i punkt 313.1.1 i Elinstallationsreglerna.
Läser man ovan nämnda punkt så ska strömförsörjningens egenskaper fastställas för såväl extern som intern strömförsörjning. Detta gäller såväl normal strömförsörjning som säkerhetssystem och reservkraft.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 nov 2021 18:19 #5 av Slugge
Är inte kravet att beröringsspänningen max ska kunna uppgå till 100 Vilt i utsatta delar??
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter?

Ett enkelt jord tag går ju enkelt att få till 30-40 Ohm, för att komma under 5 krävs mer arbete.

Sen finnes andra aspekter, finns åskskydd är det väl bra lägre.

Men det går även att skapa ett jordtag och bara mäta att det har ett mätbart värde.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 nov 2021 08:31 #6 av Bo Siltberg

Slugge skrev: Är inte kravet att beröringsspänningen max ska kunna uppgå till 100 Vilt i utsatta delar??
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter?

Nu pratar du om det jordtag som sitter vid distributionstransformatorn. Det är en helt annan fråga. Tråden handlar om jordtag för reservkraft i abonnentanläggningar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 nov 2021 17:36 #7 av Slugge
Jordtag för yttre nät är för yttre nät. När du kör reservkraft faller detta eventuellt bort, men 100V-kravet består.

Eventuellt kan ju högre spänningar komma ifråga beroende på vad det är för lokal.

Så då är det bara att räkna baklänges?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2021 09:14 #8 av Bo Siltberg
Ja det faller bort, det är vad tråden handlar om, eget jordtag.

Kravet på maximal beröringsspänning i bostäder och liknande abonnentanläggningar är 50 V. Det är däröver det krävs frånkoppling eller andra åtgärder som jordtag. Man har dock inte lika höga spänningar och strömmar som ställer lika höga krav som vid fel på transformatorn som släpper igenom högspänning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2021 20:03 #9 av Slugge
Ni är vi kanske ute på hal is.
Men vi kan kolla vad myndigheter skriver:
För spänningssättning av sådana jordade delar i anläggningar inom ett icke direktjordat system
för högst 25 kV nominell spänning till vilka jordslutning kan skegäller de värden som anges i tabell
1.
Tabell 1 Högsta tillåtna värden vid spänningssättning av jordade delar
Anläggningsdel Högsta tillåtna värden vid enpolig
jordslutning
Frånkopplas automatiskt
inom
Signaleras
automatiskt
2 sekunder 5 sekunder
Skyddsledare och
PEN-ledare som tillhör
något annat
ledningssystem anslutet
över transformator i vilket
en punkt är direkt jordad
(TN-system)
- vid gemensam
jordning
- vid skilda jordningar
100 V 100 V 50 V
200 V 200 V 100 V
Utsatta delar i driftrum
eller på sådana platser
där människor ofta vistas
400 V 300 V 100 V
Övriga delar 800 V 600 V 200 V

Detta tolkar jag som att du ska ha ett jordtag anslutet till genrators nollpunkten för att inte omfattas av tabellens krav.
Omvänt gör detta jordtag att beröringsspänningar hålls nere vid exempelvis PEN-avbrott.

Kan ju få att lösa på andra sätt också klart.

Men finns det någon anledning att inte försöka få till ett så bra jordtag som möjligt, detta är inget vin som blir bättre med tiden?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 nov 2021 10:59 #10 av Bo Siltberg
Ditt citat kommer från ELSÄK-FS 2008:1, 5 kap. Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar. Det är inte vad denna tråd handlar om. Se
inlägg 23 i denna tråd där Mats förklarar kravet på jordtaget som sitter vid transformatorn.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 nov 2021 11:42 #11 av Slugge
Ja, PEN-ledaren är ju ansluten till sekundärssidans mittpunkt mot 10 eller 20 kV och denna får inte brytas.

Normalt har nätägaren ansvaret för att hålla dessa beröringsspänning ar inom rätt nivåer, detta görs medelst korrekt jordtagsvärde kopplat till trafos nollpunkten.
Anledningen till rekommendationen till jordtag i nätens utkanter är för att hålla beröringsspänningar nere vid PEN-släpp och följaktligen finns inte samma krav på jordtagsvärde, det är detta jordtag som är mest jämförbart med reservkraft ens.

Och det blir nog svårt att säga något generellt värde för hela Sverige med det finns tabeller över hur mycket varje jordspett kan tänkas ge i olika marktyper.

I steniga Småland kan det vara väldigt komplicerat att få till något bra medan det inte bör vara något konstigt att få några tiotals Ohm i Skåne.

Men jag skulle vilja påstå att kravet för att det ska klassas som ett jordtag är att det ska ha ett uppmätt värde annars är det ju faktiskt isolerat från jord och tillför inget.

Så lägg en timme extra på att få till ett bra jordtag, det kan vara flera som kopplas ihop, dessa ute i nätet besiktigas regelbundet med en strömtång, en annan fråga hur ofta lantbrukaren gör detta?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2021 15:37 #12 av EM
Tack för bra input i tråden:)
För mig/företaget så blir det viktigt att ha en tydlig gräns vad som är godkänt värde.
Att lägga ner några timmar extra fungerar bra om man har enstaka jordtag. Har man ett större antal jordtag över ett stort geografiskt område så drar det lätt iväg i kostnad. För oss handlar det mera om att det ska vara tillräckligt bra för att få en säker anläggning samt uppfylla gällande krav.
Mvh EM

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.068 sekunder