Krav på överströmsdetektering av PEN-ledare

27 aug 2020 13:19 - 27 aug 2020 14:48 #1 av Ronnie Lidström
Visste ni detta? Jag har helt missat att det i senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna (2017) kom krav på överströmsdetektering i PEN-ledare i de fall den har mindre area än tillhörande fasledare (som den har i 4-ledarkablar med koncentrisk ledare med area större än 16mm². T ex FXQJ 4x25/16).

Nu är ju detta inget som så många kommer att behöva bry sig om. Dels så är ju de flesta huvudledningar som dras 5-ledare. Och drar man en 4-ledare så är det oftast en typ N1XV där alla ledare har samma area. Då behövs ingen överströmsdetektering i PEN-ledaren. Men så klart ändå viktigt att veta. Så man kan undvika att använda sån kabel ;)

Från Elinstallationsregerna utg 3 (SEK HB 444)

431.2 Skydd av neutralledare

431.2.1 TN- eller TT-system
Där neutralledarens area är minst lika med eller alternativt har samma belastningsförmåga som fasledarnas och strömmen i neutralledaren inte förväntas överstiga den som flyter i fasledarna, behövs inte överströmsdetektering eller en frånkopplingsanordning för neutralledaren.

Där neutralledarens area är mindre än fasledarnas area, alternativt har en sämre belastningsförmåga, är det nödvändigt med överströmsdetektering för neutralledaren, anpassat till ledararean. Denna detektering ska medföra brytning av strömmen i fasledarna men behöver inte medföra brytning av strömmen i neutralledaren.

I båda fallen ska neutralledaren vara skyddad mot kortslutning.

ANM –Detta skydd kan utgöras av överströmsskyddet i fasledarna. I detta fall det inte är nödvändigt att ha överströmsskydd för neutralledaren eller en frånkopplingsanordning för denna ledare.

Där strömmen i neutralledaren förväntas överstiga värdet på strömmen i fasledarna hänvisas till avsnitt 431.2.3.

Med undantag för frånkoppling, gäller fordringarna för neutralledare även för PEN-ledare.

I kablar där fasledarna har en större ledararea än 16 mm2 Cu eller 25 mm2 Al kan en koncentrisk ledare ha en mindre ledararea. Vid användning av en sådan koncentrisk ledare som PEN-ledare behövs överströmsdetektering i den koncentriska ledaren. Detekteringen ska medföra automatisk frånkoppling av fasledarna, men inte av PEN-ledaren


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, anders

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 aug 2020 18:20 #2 av Bo Siltberg
Det kom redan 2009 men jag hade missat det i alla fall :(

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.039 sekunder

Senaste foruminlägg