Lamputtag i bad och duschutrymme.

11 aug 2020 08:42 #1 av Sören Ling
Hej. har fått en förfrågan från kund om lamputtag i bad och i duschrum.
Takhöjden är 2.60.
Gör man så idag ....det finns många designbilder på badrum där det visas
hängande armaturer från tak uttag/dosor.
Brukar inte montera kopplingsdosor överhuvudtaget i dessa utrymmen,
men ok, kopplingsdosor i godkända zoner är väl en sak, med lamputtag
i tak, känns tveksamt. Vad tycker forumet ??

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2020 23:00 #2 av Michell Andersson
Vid första anblick kan man tro att det är att bara köra på då det inte står något om hur vi ska bedöma läget ovan 2,25 i badrum i del 7, då specifikt avsnitt 701 (Utrymmen för bad eller dusch).
Del 7 ska dock enbart behandla ändringar och tillägg. Med det så gäller så klart fortfarande de allmänna delarna för utrymmen för bad eller dusch så länge ingen ändring eller tillägg skett i del 7, avsnitt 701. Meeen, man får inte glömma avsnitt 751.

Kort svar:
Om utrymmet ska klassas som B eller C får bedömas utifrån användning, ventilation o.s.v. Det i sin tur får avgöra om det ska vara IPX1 eller IPX4. Och blir bedömningen IPX4 går lamputtag bort eftersom dessa inte kan utföras som IPX4 utan att de sätts i ytterligare kapsling.

Förklaring:
De allmänna delarna i sin tur, då specifikt avsnitt 512.2 och bilaga 51ZA:
512.2.2
Materiel som genom sin konstruktion inte är anpassad till den yttre påverkan som förekommer på användningsplatsen ska vid installationen förses med ett lämpligt tilläggsskydd. Ett sådant skydd ska inte hindra materielens funktion och manövrering.

...
512.2.4
Val av materiel med hänsyn till yttre påverkan är nödvändigt, inte bara för säker funktion, utan även för att säkerställa skyddsåtgärdernas tillförlitlighet enligt denna standard. Skyddsåtgärder som är vidtagna genom materielens konstruktion gäller endast för vissa angivna yttre förhållanden enligt de prov som materielen utsatts för.


Med andra ord så går det inte att lämna någon allmän rekommendation utan man får helt enkelt bedöma utifrån hur utrymmet kommer att användas. Temperaturen är knappast en fråga, men om luftfuktigheten bedöms överstiga 95% blir klassningen för relativ fuktighet AB6 (ligger närmast). Här saknas egentligen inhemsk anvisning i SS 436 40 00, men i Sverige har vi avsnitt 751 som en del som är särskilt framtagen just för att slippa bläddra på annan plats. Här står:
751.1 Omfattning
...
B - Fuktiga utrymmen är utrymmen eller delar av utrymmen där luften är så fuktig att imma avsätter sig på väggar och tak eller på elmateriel, men där vattendroppar endast i undantagsfall bildas.
C - Våta utrymmen är utrymmen eller delar av utrymmen där luften ofta är så fuktig, att vattendroppar avsätter sig på väggar och tak eller på elmaterielen, eller där elmaterielen utsätts för att vatten sprutas mot kapslingen.

...
751.512.2 Yttre påverkan
Följande fordringar gäller som tillägg:
Elmateriel ska ha kapslingsklass enligt tabell 751. Handverktyg och andra transportabla bruksföremål samt erforderliga sladdställ kan dock användas kortvarigt under tillsyn oavsett kapslingsklass, när användaren ser till att de inte utsätts för skadlig fuktighet.
...
Tabell 751 – Kopplingsklasser i olika utrymmen
Fuktiga utrymmen - IPX1
Våta utrymmen - IPX4


...den som är uppmärksam observerar också att det smugit sig en ett tryckfel i SS 436 40 00. Visst heter det kapslingsklasser och inte kopplingsklasser? :P
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 aug 2020 16:22 #3 av Mats Jonsson
Jag tycker att man läsa under kod AD i Tabell 51ZA.1 i SS 436 40 00 om detta med förekomst av vatten och dess egenskaper:
AD1 Risken att elmaterielen utsätts för vatten är försumbar. Utrymmen inom vilka väggar normalt inte är fuktiga, men kan tänkas vara så under korta perioder, t ex med imma som genom god ventilation snabbt torkar.

Min bedömning är att texten i AD1 ovan stämmer rätt bra med taket i ett badrum i bostad. Därmed skulle man kunna acceptera en nolla som skydd mot inträngning av vatten, egentligen nästan var som helst i badrummet, men i vilket fall utanför de vertikala avgränsningarna för område 1 och 2. Visst kan det bli lite fuktigt i ett badrum men relativt snabbt måste det ändå torka om inte andra problem ska uppstå.

Jag har köpt ett fritidshus i fjällvärlden, ett hus som hyrts ut med hög beläggning under cirka 10 år. Just uthyrning brukar medföra hög belastning och förslitning. I duschrummet finns ett snedtak med målad träpanel. Och där sitter det märkligt nog ett lamputtag, cirka 2 dm utanför duschväggens vertikala linje. Förra veckan bytte jag spegelbelysningen och i samband med detta skruvade jag ned takuttaget för att kunna dra om lite tråd. Det fanns ingenting som på något sätt antydde problem med fukt, absolut ingenting. Panelen är som sagt målad men utsågningen kring takdosan är inte målad och inte heller där fanns det något som antydde fukt.

Så jag brukar hävda att det är en viss skillnad mellan duschrum i bostäder och duschplatser i allmänna inrättningar som till exempel campingplatser. Det är ju därför vi ska göra en bedömning av hur de yttre faktorerna ser ut för varje aktuell installation och därefter välja lämplig elmateriel. Och som sagt, i bostäder skulle inte jag ha något problem med att montera ett lamputtag om bara övriga förutsättningar verkar rimliga.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Markus Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 aug 2020 13:47 - 16 aug 2020 17:24 #4 av Michell Andersson
Jag får nog hålla med dig Mats.
751 har egentligen en annan tillämpning och AB# i 51ZA är alldeles för trubbig.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.044 sekunder

Senaste foruminlägg