Hyra ut sin behörihet?

16 jun 2018 08:15 #1 av Emil
Hej!

Jag jobbar idag som anställd i ett företag som använder sig av min ABL. Nu är jag på väg där ifrån och ska börja arbeta på annat håll i mitt bolag.

Igår kom chefen till mig och bad om att få ha kvar mig på anställningslistan då han kan fortsätta nyttja min behörighet (om jag går med på det). Jag tänker mig att de kan få fortsätta använda sig av mitt egenkontrollsprogram och min behörighet så länge som jag får något betalt för det och jag har koll på de anställdas erfarenheter.

Frågan lyder följande:

Behöver jag stå kvar som anställd eller kan jag "hyra" ut behörigheten igenom mitt bolag? Och i så fall hur lägger man upp det?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 jun 2018 13:58 #2 av Fredrik Wall
Kravet på att det ska finnas ett anställningsförhållande är borta så du behöver inte vara anställd av företaget.

Du behöver fortfarande stå som det företagets registrerade elinstallatör sen beror det på hur egenkontrollprogrammet är utformat, vilka andra uppgifter har den registrerade elinstallatören (du) för att regelefterlevnad ska fungera?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jun 2018 07:28 - 21 jun 2018 07:42 #3 av Ludde Svensson
För arbeten som kräver elbehörighet gäller:
Det är företagets chef som helt ansvarar för att alla elarbeten planeras och kontrolleras före idrifttagning så att det säkerställs att att alla arbeten är korrekt utförda.

För att säkerställa detta tillser han att endast personal som finns knutna till elkontrollprogrammet utför dessa elarbeten och tar fram rutiner såväl för planering som kontroll av dessa arbeten. (Vid behov av råd och stöd frågar han installatören för regelefterlevnad)

Hur mycket elinstallatören behöver engageras beror på:

- hur mycket elbehörighetskrävande arbeten som utförs
- hur avancerade arbeten som utförs
- hur kunnig och utbildad personalen är[/li][/li]

Du som elinstallatör för regelefterlevnad kan i enklaste fallet bara bli anlitad en halv till en dag om året.

Dina huvudsakliga uppgifter blir i så fall:

Stödja handläggaren av egenkontrollprogrammet:
- vid framtagande och uppföljning av egenkontrollprogrammet
- i den dagliga verksamheten
- vid framtagande av uppdatering av utbildningar samt kompletterande utbildningar

Chefen ska själv inta rollen som ansvarig för egenkontrollprogrammet och uppföljningen av detta eller utse en annan anställd person för denna roll!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2018 09:28 #4 av Örjan Borgström
Installatörsföretagen har tagit fram en mall till ett avtal för ett sådant förhållande så att man inte åtar sig mer än vad man tror.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.047 sekunder

Senaste foruminlägg