Säkerhet vid arbete

10 jun 2018 06:24 - 10 jun 2018 06:26 #1 av Michell Andersson
Ett ämne som jag sällan läser om, men som utgör absoluta största delen av min yrkesmässiga vardag idag, är säkerhet vid arbete.

Hur många yrkesaktiva går egentligen kurs i exempelvis "Skötsel av elanläggningar" eller "ESA"?

Och av er som går utbildningarna med jämna mellanrum; Hur många av er begriper anvisningarna fullt ut?

Mats Jonsson skrev en artikel på Voltimum i veckan ( Kejsaren är naken! ) där han tar upp ett av de problem som florerar i branschen. Jag har stött på liknande attityder/argument/uttal när jag själv hållt utbildningar de senaste åren. Och det får mig att undra hur landet egentligen ligger.

Dela gärna med er av era erfarenheter eller åsikter!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2018 10:28 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Säkerhet vid arbete
Det är precis så ute i verkligheten.
Vi som jobbar dagligen, rundar reglerna och chansar i ganska stor utsträckning.

Det har säkert blivit mycket mycket bättre än för i tiden, om vi kollar backspegeln några tiotal år bakåt.

Men att alla elektriker följer reglerna till punkt och pricka är en utopi, men så mycket slarv med det hela som både jag själv och säkert många av min kollegor runt om i landet gör ... är inte riktigt bra.


Men jag försöker ta till mig ett bra arbetssätt, försöker att inte vara lat och strunta i de där 50 metrarna bort till matande central, eller att leta efter rätt säkring. Försöker också strunta i att ta så mycket hänsyn till kunden som äger anläggningen. Ska något bli gjort, får de helt enkelt acceptera att det blir strömlöst ett tag.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2018 10:30 - 10 jun 2018 10:31 #3 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Säkerhet vid arbete
Det är också intressant när frågan om strömgenomgång kommer på tal.

Ställs frågan, brukar det blir lite smått förläget tyst. Det är trots allt ganska få som direkt vill erkänna att de råkat ut för det någon gång, kanske lite då och då.

Det är ju liksom att bevisa att man inte arbetat enligt reglerna.


Men i lite allmänt fikabordssnack, då hör man ju berättelserna ...

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2018 10:52 #4 av Michell Andersson
Ställer vi krav när vi är ute på att innehavaren presenterar sin Eldriftledare när vi på en industri t.ex.? Vad möter vi när vi är ute i en anläggning? Sker det någon elektrisk avställning av arbetsplatsen från innehavarens sida eller gör vi det alltid själv?

En vanlig missuppfattning är exempelvis att det är Elsäkerhetsledarens direkta arbetsuppgift att frånskilja och blockera, men mig veterligen har det aldrig varit så. Det är ju Eldriftledaren som ska säkerställa att detta skett, antingen själv eller via ombud.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 jul 2018 08:20 #5 av Jonas Jönsson
Svar från Jonas Jönsson i ämnet Säkerhet vid arbete
Jag är anställd som serviceelektriker på ett av Malmös större elföretag sedan 9 år tillbaka. Jag har aldrig gått någon utbildning på säkerhet i arbete under denna tid. Jag har ej heller gått någon uppdateringskurs av föreskrifterna. Företagets syn på det hela är "vid behov". Man anser inte heller att en serviceelektriker behöver tillämpa metoden arbete nära spänning. Nu när kravet på egenkontrollprogram där kompetensen ska säkras och bevisas kom så trodde man att det skulle bli lite ändring. I början av denna månaden var, efter en del tjat, första gången vi fick se vårt egenkontrollprogram. Man hade då gjort en kopia mer eller mindre utav In-förlags bok "Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete".
Jag citerar punkt 2.1 i egenkontrollprogrammet som lyder:
"Företaget ansvarar för att elinstallationsarbete utförs med personal som innehar tillräcklig kompetens. Kompetensen för respektive medarbetare dokumenteras i personliga kompetenskort." "Som anvisning för elsäkerhet vid arbete används standarden Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50 110-1, såvida kunden inte kräver annat."

Jag citerar även punkt 2.2 i EKP som lyder:
"Vidmakthållande och uppdatering av kompetens
I företagets policy ingår att all personal ska vara uppdaterade på de regelverk som gäller för utförande av de elinstallationsarbeten de blir satta att utföra." Sen kommer en lite skillnad mellan vårt EKP och handboken. Handboken säger: "Anvisningar för elsäkerhet vid arbete repeteras vart tredje år, datum för repetition noteras på kompetenskort."
Vårt EKP säger: "Anvisningar för elsäkerhet vid arbete repeteras vid behov, datum för repetition noteras på kompetenskort".

I vårt EKP berättar man bara att företaget har ansvaret för att vi har tillräcklig kompetens. Det är ju en ganska irrelevant information då det gäller samma för ALLA elinstallationsforetag. Jag ringde elsäkerhetverket och frågade om de tyckte att de fick tillräcklig information om min kompetens när jag läste den meningen för dem, och gissa vad de sa. "Vi behöver inte veta vem som har ansvaret, det vet vi redan". Och om man sedan hänvisar till standarder mm så måste ju personalen ha tillgång till den informationen, det är bl.a den kopplingen elsäkerhetsverket ville se i ett EKP.

Hur fungerar era EKP? Vet ni vilka roller ni har, och vilken kompetens den rollen isf skall ha enligt EKP? Vet ni att ni inte utför arbeten som ni enligt EKP ej får göra? Enligt vårt EKP så borde jag inte utföra elinstallationsarbeten alls eftersom jag sedan 1 år tillbaka bryter mot elsäkerhetsverkets föreskrifter och därmed elsäkerhetslagen.

Eller har jag missuppfattat hela vitsen med EKP och elsäkerthet vi arbete?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 jul 2018 12:13 - 01 jul 2018 12:13 #6 av Örjan Borgström
Det är tråkigt med företag som inte inser att personalens kompetens är deras största tillgång. Samt att en skadad medarbetare är en oerhörd kostnad och belastning för företaget.

Vad gäller egenkontrollprogram så måste vi tyvärr dela upp det i två delar. Den del som handlar om elinstallationsarbete och den del som handlar om arbetsmiljö.
De anställdas elsäkerhet vid arbete är en arbetsmiljöfråga som inte ligger under Elsäkerhetsverket att bedöma utan det är Arbetsmiljöverkets sak.
Elsäkerhetsverket är bara intresserade av hur egenkontrollprogrammet fungerar för utförande av elinstallationsarbete, att företaget är registrerade, har en elinstallatör med rätt behörighet och att det i egenkontrollprogrammet finns en koppling mellan kompetens och färdigheter hos personalen och de arbeten de utför.
Därför är det viktigt för Elsäkerhetsverket att det framgår av t ex kompetenskorten vilken erfarenhet de som utför elinstallationsarbete har av de installationer de är satta att göra.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 jul 2018 12:16 #7 av Örjan Borgström

Michell Andersson skrev: En vanlig missuppfattning är exempelvis att det är Elsäkerhetsledarens direkta arbetsuppgift att frånskilja och blockera, men mig veterligen har det aldrig varit så. Det är ju Eldriftledaren som ska säkerställa att detta skett, antingen själv eller via ombud.


Ja så är det, det är väl bara på distribution och större industrier där detta fungerar. I övrigt är det oftast elsäkerhetsledaren som ser till att det blir frånskilt och då utför han en uppgift som ska ligga på eldriftledaren.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 jul 2018 15:51 #8 av Jonas Jönsson
Svar från Jonas Jönsson i ämnet Säkerhet vid arbete

Örjan Borgström skrev: Vad gäller egenkontrollprogram så måste vi tyvärr dela upp det i två delar. Den del som handlar om elinstallationsarbete och den del som handlar om arbetsmiljö.
De anställdas elsäkerhet vid arbete är en arbetsmiljöfråga som inte ligger under Elsäkerhetsverket att bedöma utan det är Arbetsmiljöverkets sak.
Elsäkerhetsverket är bara intresserade av hur egenkontrollprogrammet fungerar för utförande av elinstallationsarbete, att företaget är registrerade, har en elinstallatör med rätt behörighet och att det i egenkontrollprogrammet finns en koppling mellan kompetens och färdigheter hos personalen och de arbeten de utför.


Ja, det är jag med på, men som jag skrev så är ju inte elsäkerhetsverket intresserade av ansvarsfrågan utan hur man säkerställer att personal har erforderlig kompetens för elinstallationsarbetet denne ska utföra. Även hur denna kompetens vidmakthålls.
Väljer då företaget att i sitt EKP blanda in elsäkerhet vid arbete som grundkompetens som ska repeteras vid behov, så borde väl elsäkerhetsverket vilja se att rutan för den kompetensen är ikryssad för de personer som utför elinstallationsarbete, samt hur företaget bedömer att behov finns?
Annars kan man ju lika gärna strunta i att ha ett EKP enligt min åsikt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jul 2018 07:06 #9 av Stefan Ågren
Svar från Stefan Ågren i ämnet Säkerhet vid arbete
Jag håller med om att det brister i kunskap och att det känns frusterande att det inte händer mer i området. Ekonomin kortsiktigt är långt viktigare än en komplicerad ellagstiftning. Därför måste det kosta om man inte följer den. Estländarna som dog i skyliften förra året drabbade inte beställaren alls vad jag förstår. Jag ser bara att den den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR som innebär sanktionsavgifter, den prioriteras mkt högre och på mkt kort tid. Hiss där besiktningsanmärkningar som inte åtgärdas infördes sanktionsavgift på 2 basbelopp, helt plötsligt inte är något problem förutom massor med administration.

Ha en skön sommar:tummeupp:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.057 sekunder

Senaste foruminlägg