Egenkontroller och besiktningsmän

09 jan 2018 07:49 - 09 jan 2018 07:51 #1 av Rulle
Jag kan inte vara ensam om att behöva uppdatera egenkontroller för vart enda besiktning. Vi har utfört nyligen en installation åt en stor byggherre, när installationen var klar så skickade vi in våra egenkontroller.
I en utav dem står det att vi utfört elinstallationer enligt ELSÄK-FS 2008:1. Nu vill han att jag ska fixa ett dokument där det enbart står att vi utfört elinstallationen enligt starkströmsföreskrifterna.
Sen påpekar han att våran bifogade mätprotokoll inte är godkänd då det inte går att spåra tillbaka till vem som utfört testet och vart man gjort det. Tycker det är löjligt, vi har ju skickat ett dokument som hänvisar till att vi gjort testet och sen bifogar vi ett protokoll för det, hur mycket mer ska dom ha? Vi har skickat samma handlingar till flera olika besiktningar och för det mesta så går det igenom utan problem men det känns som att det är lite utav lotteri. Vad har ni för erfaranheter kring detta?

Bifogar en utav sidorna i egenkontrollen vi skickar.

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 jan 2018 16:14 - 09 jan 2018 16:15 #2 av Lars Sundbom
Har själv fått förfrågan om hur våra egenkontroller ser ut. Jag har, precis somm du, ett elsäkerhetsintyg som säger att elinstallationerna följer ELSÄK 2008:1 och överensstämmer med vedertagen god elsäkerhetsteknisk praxis. Mätprotokollet avseende isolation, kontinuitet och jordfelsbrytartest redovisas med faktiska uppmätta värden (isolation och jfb test.) i protokollet noteras även fastighetsbeteckningen och arbetets omfattning/typ, t ex nyproduktion av villa samt datum för protokollets upprättande. Protokollet undertecknas av montör/installatör och företagets namn och orgnr. Jag har även en företagsstämpel som jag stämplar protokollet med. Har aldrig haft några invändningar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 jan 2018 21:31 #3 av Fredrik Sjödin

Rulle skrev: Jag kan inte vara ensam om att behöva uppdatera egenkontroller för vart enda besiktning. Vi har utfört nyligen en installation åt en stor byggherre, när installationen var klar så skickade vi in våra egenkontroller.
I en utav dem står det att vi utfört elinstallationer enligt ELSÄK-FS 2008:1. Nu vill han att jag ska fixa ett dokument där det enbart står att vi utfört elinstallationen enligt starkströmsföreskrifterna.
Sen påpekar han att våran bifogade mätprotokoll inte är godkänd då det inte går att spåra tillbaka till vem som utfört testet och vart man gjort det. Tycker det är löjligt, vi har ju skickat ett dokument som hänvisar till att vi gjort testet och sen bifogar vi ett protokoll för det, hur mycket mer ska dom ha? Vi har skickat samma handlingar till flera olika besiktningar och för det mesta så går det igenom utan problem men det känns som att det är lite utav lotteri. Vad har ni för erfaranheter kring detta?

Bifogar en utav sidorna i egenkontrollen vi skickar.


För att uppfylla kravet på ett komplett egenkontrollprogram ska kontrollpunkterna vara definierade per uppdrag, innan utförandet sker. Detta eftersom det inte finns någon ”god elsäkerhetsteknisk praxis” när det gäller kontrollerna. I dokumentationen av uppdraget ska därför de aktuella kontrollpunkterna vara med. Dessutom ska det för varje uppdrag framgå vem som ansvarar för att kontrollerna är utförda.

Så tyvärr låter det som att din besiktningsman är påläst.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.048 sekunder

Senaste foruminlägg