Nya och gamla regler vid ombyggnad och renovering

25 dec 2017 12:05 #1 av Mikael
Har försökt söka lite men inget hittat..

Finns det någon riktlinje i någon standard när man under en renovering eller ombyggnation inte längre kan gå efter de regler som var när byggnaden byggdes? T ex krav på skyddsutjämning eller jordade uttag. Jag kan ju t ex komplettera med fler ojordade uttag i en anläggning, men hur omfattande måste en renovering vara innan det blir ett krav att gå efter dagens standard och använda jordade uttag? Likadant med skyddsutjämning, om man t ex byter ut eller installerar ett ventilationsaggregat, måste den då skydsutjämnas, och måste det då ske på hela anläggningen?

Kanske är glasklart, men när man jobbar som montör dyker vissa frågor upp ibland.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2017 13:28 #2 av Bo Siltberg
Nej då, glasklart är det inte - alltså reglerna för när man får tillämpa äldre föreskrifter. Det beror på hur man tolkar underhåll, utvidgning och ombyggnad. Med skickliga argument kan man nog få det till precis vad man vill... Jag kan dock tycka att en planerad större renovering faller inom ombyggnad eftersom man då bör skaffa utrymme för att följa dagens regler. Undantagsreglerna syftar till, vad jag förstår, att undvika orimliga kostnader vid underhåll, dvs man ska inte behöva dra sig för underhåll som är nödvändigt för säkerheten.

Då är det betydligt lättare att bedöma den tekniska biten, ifall det fortfarande är möjligt att behålla ojordade uttag. Renoveringen kanske förstör förutsättningarna för dessa (den isolerade miljön).

Ventilation är normalt ingen främmande ledande del som behövs skyddsutjämnas.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2017 13:49 #3 av Marcus
Kanske följande skrift kan vara behjälplig!?

Promemoria om begreppen utvidgning och ombyggnad i ELSÄK-FS 2008:1


Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 dec 2017 18:09 - 25 dec 2017 18:13 #4 av Michell Martic
Utan att ha läst PM som bifogats vill jag ändå påstå att föreskrifterna är väldigt tydliga. Nya föreskrifter, primärt 2008:1, tillämpas för ALLT som inte kan betraktas som underhåll. När du tillämpar nu gällande föreskrifter så har du dock möjlighet till undantag från kraven om JFB och jordade uttag, men du tillämpar fortfarande nu gällande föreskrifter, inte de gamla föreskrifterna.

Gällande standard så gäller att man håller sig till relevant skyddsmetod. Gör man för stora ingrepp i en anläggning stör man eventuellt även skyddsmetodens integritet som i regel består av flera komponenter. Som exempel: Skydd genom automatisk frånkoppling av matning bygger på flera komponenter; skyddsutjämning, jordade utsatta delar, kort frånkopplingstid o.s.v. Om en av dessa komponenter försvinner fungerar inte skyddsmetoden längre som avsett och då är det inte heller garanterat att den är säker.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 dec 2017 12:38 #5 av Bo Siltberg

Marcus skrev: Kanske följande skrift kan vara behjälplig!?

Promemoria om begreppen utvidgning och ombyggnad i ELSÄK-FS 2008:1

Tack, jag har läst den sedan tidigare men den gav inte mig någon tydligare bild på hur man ska tolka underhåll, utvidgning och ombyggnad.

Elsäkerhetsverket har i sin handbok från 2017 använt begreppen utförande, ändring och reparation. Återstår att se ifall dessa kommer att ersätta ombyggnad, utvidgning och underhåll. :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 dec 2017 21:10 #6 av Michell Martic
Läser man omfattningen i ELSÄK-FS 2008:1 så är det utförande (ny konstruktion) som omfattas, men att man även ska betrakta ombyggnad eller utvidgning som utförande.

ELSÄK-FS 2008:1 står inte på agendan att ses över än på ett tag vad jag förstått. Tycker det är en bra föreskrift som ram, och det är framförallt det det är, åtminstone för LSP.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2018 13:32 - 03 jan 2018 13:36 #7 av Örjan Borgström
Något som ofta missas är de sista styckena i föreskriften ELSÄK-FS 2008:1. Där anges:

Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.

Undantag gäller dock från följande krav:
- Kravet i 4 kap. 1 § på skyddsjordning vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett befintligt bostadsrum eller ett därmed jämförligt torrt rum med isolerande golv.
– I sådana rum behöver de utsatta delarna inte skyddsjordas, om de redan befintliga utsatta delarna inte är skyddsjordade och anläggningen är utförd före den 1 januari 1994.

- Kravet i 4 kap. 4 § på jordfelsbrytare vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett befintligt torrt rum i bostäder, grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem.
– I dessa rum får en starkströmsanläggning utvidgas utan att jordfelsbrytare installeras, om den
befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller motsvarande äldre bestämmelser.

- Kravet i 5 kap. 6 § på känslighet hos jordfelsskydd för högspänningsanläggningar utförda som luftledningar med oisolerade ledare för 25 kV nominell spänning.
– Sådana luftledningar får utvidgas eller byggas om med oisolerade ledare utan att kravet på jordfelsskyddets känslighet ändras.


Dessutom beskrev vi i SEK Hb 413 hur bestämmelser gällande skyddsutjämning och kompletterande skyddsutjämning i standarden skulle tillämpas vid ombyggnad och utvidgning.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2018 16:01 #8 av Bo Siltberg
Denna text har jag minsann inte heller missat. Men nu frågade TS efter gränserna mellan underhåll, utvidgning och ombyggnad.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2018 18:16 #9 av Michell Martic
...mm, och texten Örjan skrivit är den vanligaste anledningen till varför folk tror att de utvidgar eller bygger om enligt gamla föreskrifter fast de i själva verket inte ska förhålla sig till gamla föreskrifter vid utvidgning eller ombyggnad. Tycker att det är en bra poäng. Även om inte alla missat denna text så gör de flesta det fortfarande och därav missuppfattningen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2018 23:02 - 03 jan 2018 23:03 #10 av Bo Siltberg
Men nu var frågan var gränsen går mellan underhåll, utvidgning och ombyggnad.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 jan 2018 06:46 #11 av Örjan Borgström

Bo Siltberg skrev: Men nu var frågan var gränsen går mellan underhåll, utvidgning och ombyggnad.

Det går inte att ge något generellt svar på den frågan utan det måste bedömas från fall till fall.
Särskilt vad gäller frågan om underhåll Vs ombyggnad. Att totalrenovera ett badrum är en typ av underhåll men som kräver att elinstallationen i badrummet byggs enligt nu gällande regler.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 jan 2018 09:00 #12 av Michell Martic

Bo Siltberg skrev: Men nu var frågan var gränsen går mellan underhåll, utvidgning och ombyggnad.

Frågan var väl hur man ska bedöma om man ska tillämpa tidigare eller nu gällande föreskrifter.
Underhåll = Ingen förändring av de elektriska förutsättningarna -> då gällande regler tillämpas
Utvidgning = Ombyggnad = Förändring av de elektriska förutsättningarna för anläggningen -> nu gällande regler tillämpas, men genom tillämpning av nu gällande regler kan vissa undantag tillämpas från de allmänna kraven på LSP-anläggningar vid utvidgning.

Vad som inte tas upp är förändrad användning; exempelvis en lokal som övergår från att vara ett kontor till att vara en förskola.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 jan 2018 15:55 #13 av Mikael
Tack för alla bra svar och tankar!
Det var gränsen mellan underhåll och utvidgning/renovering jag tänkte på mest. Och nät man kan kräva att de nya reglerna ska följas.

Låt säga att ett badrum totalrenoveras; uttag, spottar, handuksvärmare etc. Jfb installeras. Men betyder det då att resten av huset måste få jordade uttag? Nej, skulle jag säga, då det är vad jag har lärt mig.
T.ex. Ville någon att vi skulle potentialutjämna fjärrvärmerören i en samlingslokal efter att foajén hade renoverats. Kändes lite överdrivet...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 jan 2018 21:26 #14 av Michell Martic
Jag Tror de flesta skulle begränsa omfattningen till att varje utrymme behandlas för sig.
MEN, läser man lag, förordning och föreskrifter bokstavstroget så gäller det för en anläggnings omfattning.

...dock så kan man fråga sig hur man ska uppfylla nya regler för exempelvis en foajé om huset i sin helhet inte har potentialutjämning för alla utifrån kommande ledande delar... Du kan i princip inte uppfylla fordringarna gällande skyddsutjämning och alla komponenter i skyddsmetoden skydd genom automatisk frånkoppling av matningen lokalt för en foajé (jmfr torrt utrymme) om inte fjärrvärmerören potantialutjämnas om de även finns tillgängliga i samma utrymme.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 jan 2018 07:43 - 08 jan 2018 07:44 #15 av Örjan Borgström
Håller med Michell om att ta utrymme för utrymme. Nedanstående är ett exempel hämtat från SEK Hb 413 och då hade vi representant från myndigheten med när vi skrev detta.

5.5 Tillbyggnad av ett hus

I detta fall utförs skyddsutjämning enligt gällande svensk standard, dvs reglerna för
nybyggnad följs för tillbyggnaden.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.102 sekunder

Senaste foruminlägg