När måste nya föreskrifter/standarder tillämpas?

19 jun 2017 12:13 #1 av Ronnie Lidström
Den eviga frågan. Var gränsen går mellan att man kan utvidga enligt föreskrifter som gällde när anläggningen gjordes, och när man måste följa nu gällande föreskrifter.

Jag sitter med EIO's mall till egenkontrollprogram och där hittar man denna text under avsnittet om hur man ska planera ett arbete:

Utför kravbestämning genom att bestämma vilka föreskrifter som ska gälla, beroende på svaren på fråga 1-2. Vid nyutförande, ombyggnad eller utvidgning ska dagens gällande föreskrifter tillämpas. Vid anslutningsarbeten ska de föreskrifter som gällde för den befintliga elinstallationen tillämpas.


Får man inte längre utvidga inom befintligt torrt rum utan att följa dagens föreskrifter?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 jun 2017 13:56 - 19 jun 2017 13:57 #2 av Oskar Ståhl
Du följer gällande föreskrift men tillämpar undantagen i sista kapitlet ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

"
Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när
anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna
tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.

Undantag gäller dock från följande krav:
- Kravet i 4 kap. 1 § på skyddsjordning vid utvidgning av en låg-
spänningsanläggning inom ett befintligt bostadsrum eller ett därmed
jämförligt torrt rum med isolerande golv. – I sådana rum behöver de
utsatta delarna inte skyddsjordas, om de redan befintliga utsatta delarna
inte är skyddsjordade och anläggningen är utförd före den 1 januari
1994.
- Kravet i 4 kap. 4 § på jordfelsbrytare vid utvidgning av en låg-
spänningsanläggning inom ett befintligt torrt rum i bostäder, grund-
skolor, fritidshem och förskolor/daghem. – I dessa rum får en stark-
strömsanläggning utvidgas utan att jordfelsbrytare installeras, om den
befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller
motsvarande äldre bestämmelser.

...
"
Följande användare sa tack: Fredrik Sjödin

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 jun 2017 18:14 #3 av Marcus
Här kommer verkets "Promemoria om begreppen utvidgning och ombyggnad i ELSÄK-FS 2008:1" vilket gäller än.
Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.
Samt artikel från Voltimum
www.voltimum.se/articles/nyinstallation-...ning-av-elanlaggning

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jun 2017 06:07 #4 av Ronnie Lidström
Jo. Jag vet vad som står i elsäkerhetsverkets föreskrifter. Men är det inte lite märklig formulering från EIO?

"Vid nyutförande, ombyggnad eller utvidgning ska dagens gällande föreskrifter tillämpas. Vid anslutningsarbeten ska de föreskrifter som gällde för den befintliga elinstallationen tillämpas."

Enligt den texten finns ju inga undantag. Det är ju dessutom ganska omfattande undantag. Man får ju nästan alltid utöka en privatpersons elanläggning utan att följa dagens föreskrifter.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jun 2017 15:35 - 20 jun 2017 15:36 #5 av Marcus
Jag hade nog frågat EIO om detta är något dom rekommenderar, annars hade jag för egen del bara siktat på minimikraven (föreskrift + ev. standard) och inte skjuta över mål. Om du inte har tänkt att efterleva det skulle jag inte skriva in det i ett egenkontrollprogram.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jun 2017 18:32 #6 av Fredrik Sjödin
I de föreskrifter som gäller idag finns uttryckliga undantag. De är en del av föreskriften. Så att åberopa ett undantag som finns i en föreskrift är också att följa föreskriften.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jun 2017 15:33 #7 av Ronnie Lidström

Fredrik Sjödin skrev: I de föreskrifter som gäller idag finns uttryckliga undantag. De är en del av föreskriften. Så att åberopa ett undantag som finns i en föreskrift är också att följa föreskriften.


Precis.. Varför skriver då ni (EIO) som ni gör i egenkontrollsmallen?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.088 sekunder

Senaste foruminlägg

Från Facebook-gruppen